No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Mátkkoštanealáhusa ja davvi oahpuid instituhtta kjell.o.olsen@uit.no +4778450436

Kjell Olsen • Kjell Olsen, Albina Pashkevich :
  Selling the indigenous in Nordic welfare states: examples from Norway and Sweden
  Current Issues in Tourism 2023 ARKIV / DOI
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  «La de usynlige bli synlige» Om kvenske steder og kvensk usynlighet
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2021 ARKIV / DOI
 • Nina Hermansen, Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Learning the Sami language outside of the Sami core area in Norway
  Acta Borealia 2020 ARKIV / DOI
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Indigenous Tourism and the Barents Euro-Arctic Region (BEAR)/ Этнотуризм и Баренцев/Евроарктический регион (БЕАР)
  Арктика и Север 2019 ARKIV
 • Ann-Mari Andersen, Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Det stikker så smertelig, spesielt når man forsøker. Norskspråklighet i samiske kjerneområder
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 DOI
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Authenticity as a Concept in Tourism Research
  Routledge 2017
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  What does the Seidi do?
  Channel View Publications 2017
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  World Heritage List = Tourism Attractiveness?
  CABI Publishing 2017
 • Trine Kvidal-Røvik, Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Pådriver, bremsekloss eller irrelevant? Representasjoner av det samiske i norsk nasjonalpresse
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Hva er det samiske? Og hva betyr svaret for samisk institusjonsoppbygging og næringsutvikling?
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Kari Jæger, Kjell Ole Kjærland Olsen :
  On commodification: volunteer experiences in festivals
  Journal of Tourism and Cultural Change 2016 DOI
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Samisk revitalisering som utgangspunkt for individuelle identitetsprosesser og politisk mobilisering i kyst og fjordstrøk i Finnmark
  Gyldendal Akademisk 2015
 • Lisbeth Bergum Johanson, Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Grensekryssing - Studentutveksling som et springbrett ut i den store verden?
  Orkana Forlag 2014
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Reise og tverrkulturell kommunikasjon
  Gyldendal Akademisk 2014
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Kjønnsbetingede grensefortellinger
  Orkana Forlag 2014
 • Kjell Ole Kjærland Olsen, Lisbeth Bergum Johanson :
  Livsstilsmigrasjon i nordområdene
  Nordisk Østforum 2012
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Staged Authenticity: A Grande Idée?
  Channel View Publications 2012
 • Nina Hermansen , Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Valg, ansvar, risiko og etnisk identitet i en finnmarksk modernitet
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2012
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Fefo, reinsdyr og andre vederstyggeligheter
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2011
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Kvinner og menns fortellinger om den russisk-norske grensen
  Tidsskrift for kulturforskning 2011
 • Mai Camilla Munkejord, Kjell Ole Kjærland Olsen :
  «Vi investerer i opplevelser»: En analyse av innflytteres fortellinger om mobilitet, flerstedstilknytning og hverdagstrivsel på to steder i Finnmark
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2011 FULLTEKST
 • Kjell Olsen :
  Stat, urfolk og "settlere" i Finnmark
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2010
 • Lisbeth Bergum Johanson, Kjell Olsen :
  Alta Museum as a tourist attraction: the importance of location
  Journal of Heritage Tourism 2010 OMTALE
 • Kjell Olsen :
  The Maori of Tourist Brochures: Representing Indigenousness
  Journal of Tourism and Cultural Change 2008 OMTALE
 • Kjell Olsen :
  Urfolksturisme. En reise i tid eller rom?
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2008
 • Kjell Olsen :
  Identities, ethnicities and borderzones : examples from Finnmark, Northern Norway
  Orkana Forlag 2010
 • Trine Kvidal-Røvik, Stein Roar Mathisen, Kristin Nicolaysen, Kjell Ole Kjærland Olsen, Gyrid Øyen :
  Prosjektet IMMKven: forskning om kvensk kulturarv i samtida
  2024
 • Kjersti Feldt Anfinnsen, Trine Kvidal-Røvik, Kaisa Maliniemi, Stein Roar Mathisen, Kristin Nicolaysen, Kjell Ole Kjærland Olsen et al.:
  Tuulessa - I vinden
  UiT Norges arktiske universitet 2023 ARKIV
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Intended and non-intended assimiliation /Norwegianization?
  2023
 • Kjell Ole Kjærland Olsen, Eva Josefsen :
  Hvem har 'tjent på' fornorskningen?
  2023
 • Trine Kvidal-Røvik, Kristin Nicolaysen, Gyrid Øyen, Kjell Ole Kjærland Olsen, Stein Roar Mathisen :
  Tuulessa - I vinden
  Vandreutstilling 2022
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Media og forsoningskomisjonen: forsoning mellom hvem?
  2022
 • Vigdis Nygaard, Trine Kvidal-Røvik, Brynhild Granås, Line Mathisen, Kjell Olsen, Albina Pashkevich :
  Drahjelp til samisk reiselivsutvikling på små steder - hvordan kan samforskning bidra?
  2021
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Parkering i vildmarken
  Nordiska museets förlag 2020
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Motivasjon for kulturnæring.
  2015
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Finnes det et urfolksdemokrati?
  2015
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Å finne fortellingen i materialet, når materialet er ens hverdagsliv.
  2015
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Authenticity, out-door life, and guiding in Norway
  2012
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Autentisitet og guiding
  2012
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Continuity and change in the image of the High North
  2012
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Hva skjer når tilgangen blir fri? Jakt og fisketurisme i Finnmark
  2012
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Forskning og verdensarvsenteret for bergkunst
  2011
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Stat, etnisitet og identitet
  2011
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  The gendered narration of the Russian-Norwegian border
  2011
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Heterogeneity and Boundaries in Finnmark
  2011
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  The Quest for Otherness and Authenticity
  2011
 • Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Heterogeneity and Boundaries
  2011
 • Kjell Olsen :
  Fortellinger om grenser
  2010
 • Kjell Olsen :
  Russiske kvotestudenter
  2010
 • Kjell Olsen :
  Sosiale bevegelser og settler identitet? Endrede betingelser for identitetsprosesser i Finnmark
  2009

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →