Bilde av Skum Hanssen, Eli Synnøve
Bilde av Skum Hanssen, Eli Synnøve
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY eli.s.hansen@uit.no +4778450325 913 74 631

Eli Synnøve Skum Hanssen • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Systematisk arbeid med kulturelt perspektiv i barnevernet
  Orkana Forlag 2013
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Mobilisering av storsamfunnets hjelp i hverdagen og ved kriser
  2020
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Kommuneberedskap som deler og helhet. Å jobbe med systemet
  2018
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Møte med uønskede hendelser
  2018
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Motstandsdyktige lokalsamfunn - systematisk arbeid med risiko og sårbarheter for å forebygge sosiale problemer
  2017
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Mellomlederrollen - hvilke muligheter og begrensninger ligger i rollen?
  2017
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Internkontroll i barneverntjenesten - kommuneri Vest Finnmark Barnevernledernettverk
  2014
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Interkommunalt samarbete om kultursensitiv praksis i ett urfolksperspektiv
  2009
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  The multi culture North of Norway - perspective on intermunicipal cooperation of child welfare services in Sápmi
  2009
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Kulturperspektiv på barnevernets praksis
  2008
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Samiske barn og unge i barnevernet - betydningen av tilhørighet
  2004
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Bedre tilpasning av barneverntjenesten og hjelpeapparatets møte med samisk virkelighet
  2001

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →