Bilde av Hermansen, Nina
Bilde av Hermansen, Nina
Mánáidsuodjalusa ja sosiála barggu instituhtta nina.hermansen@uit.no +4778450331 99241655 Mobil 99241655 You can find me here

Nina Hermansen • Britt Kramvig, Solveig Joks, Liv Østmo, Nina Hermansen, astrid larsson Kalvemo, Øystein Steinlien :
  Indigenous Sámi: Notes on Representation in Research
  John Wiley & Sons 2021 DOI
 • Nina Hermansen, Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Learning the Sami language outside of the Sami core area in Norway
  Acta Borealia 2020 ARKIV / DOI
 • Nina Hermansen :
  Samiske slektskapstradisjoner, fleksibilitet og fødselsfortellinger
  Orkana Forlag 2013
 • Nina Hermansen , Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Valg, ansvar, risiko og etnisk identitet i en finnmarksk modernitet
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2012
 • Bente Puntervold Bø, Nina Hermansen , Oddbjørn Stenberg :
  Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord
  Orkana Forlag 2013
 • Toril Hanson, Nina Hermansen :
  Øyemor : fødselsfortellinger fra Sápmi Calbmeeadni : riegádahttinmuitalusat Sámis = Eyemother : birth stories from Sápmi
  2010
 • Nina Hermansen :
  Roundtable discussion: "Ensuring Indigenous data sovereignty and governance in European arctic research: a roadmap towards decolonial Arctic research"Aslak Holmberg and Eva Fjellheim from the Saami council, Britt Kramvig, Nina Hermansen and Jan Erik Henriksen, IVO/UiT.
  2023
 • Jan-Erik Henriksen, Nina Hermansen :
  Ensuring Indigenous data sovereignity and governance in European arctic research; a rpadmap towards decolonial Arctic research
  2023
 • Nina Hermansen :
  What are the ongoing effects of Nordic colonialism on Indigenous language learning today within our nation states?
  2023
 • Jan-Erik Henriksen, Britt Kramvig, Nina Hermansen, Eva Fjellgren, Aslak Holmberg :
  Ensuring Indigenous data sovereignity and governance in European research; a roadmap towards decolonial research
  2023
 • Thora Martina Hermann, Jan-Erik Henriksen, Britt Kramvig, Nina Hermansen, Francesca Brunner, Anne Chahine et al.:
  Comprehensive Policy-Brief to the EU Commission- Roadmap to decolonial Artic research
  2023
 • Jan-Erik Henriksen, Britt Kramvig, Nina Hermansen, Eva Maria Bircher Fjellheim, Aslak Holmberg :
  Comprenhensive Policy Brief to the EU commision: Roadmap to decolonial arctic research
  2023
 • Nina Hermansen, Ann-Mari Andersen :
  Forskningsprosjekt: Samisk språk og identitet blant unge voksne i Alta.
  2022
 • Nina Hermansen :
  Bra nok? Eller burde kunne samisk bedre?
  2022
 • Nina Hermansen :
  Mainstreaming Decoloniality in European research in the Arctic. By CO-CREATIVE CONSORTIUM v/ Nina Døring et.al.
  2022
 • Nina Hermansen :
  Revitalization and vitalization of Indigenous knowledge and languagees. "I do not Speak Sami Language that well, I shuld be able to speak it better".
  2021
 • Karen Colban Hoel, Nina Hermansen :
  Praksispodden
  2020 DATA
 • Nina Hermansen :
  Hvordan oppnå bred kunnskap om samiske barns rettigheter til eget språk og kultur, samt kunnskap om samenes status som urfolk.
  2020
 • Nina Hermansen, Siv Øvernes :
  Bokbad: med Siv Øvernes,ny publikasjon 2019: Street Khoisan.On belonging, recognition and survival. Soth Africa: Unis Press.
  2020
 • Gunn Elin Fedreheim, Nina Hermansen :
  Balansen mellom utdanning og arbeid – hva er best for flyktninger for å komme i varig arbeid?
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Nina Hermansen , Anja Somby :
  Øyemor : fødselsfortellinger fra Sápmi Calbmeeadni : riegádahttinmuitalusat Sámis
  2011
 • Nina Hermansen :
  Fødselsfortellinger - er det spesielle fødselsfortellinger i det samiske samfunnet og i vårt område?
  2011
 • Nina Hermansen :
  Social work and Indigenous people A presentation of Social Work Studies at Finnmark University College
  2010
 • Nina Hermansen :
  Øyemor- fødselsfortellinger fra Sapmi
  2010
 • Nina Hermansen :
  Eyemother - birthstories from Sapmi
  2009
 • Nina Hermansen :
  Dilemmaer i sosialt arbeid synliggjøres i møte med etniske minoritetsfamilier
  Fontene forskning 2009
 • Ketil Eide, Nina Hermansen, Nina Hermansen, Marianne Rugkåsa, Halvard Braseth, Naushad Ali Qureshi et al.:
  Barnevern i et minoritetsperspektiv. 15 studiepoeng. Studieåret 2008/09. En samarbeidsstudie mellom Høgskolene i Finnmark, Lillehammer, Oslo og Telemark
  2007
 • Monica Bjerklund, Evelyn Eriksen, Merethe Giertsen, Nina Hermansen, Wenche M. Kjæmpenes :
  Homoplan i Alta
  Altaposten 06. Jul 2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →