No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Dearvvašvuođadiehtaga fakultehta eho008@post.uit.no Tromsø

Hoxmark, Ellen


Worktitle

Virgečilgehus


 • Halvorsen, Joar Øveraas; Gråwe, Rolf W.; Hoxmark, Ellen Margrethe. Randomiserte kontrollerte studier av psykologisk behandling for samtidig posttraumatisk stresslidelse og ruslidelse. (omtale) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014; Volum 51 (1). ISSN 0332-6470.s 2 - 5.
 • Wynn, Rolf; Landheim, Anne; Hoxmark, Ellen Margrethe. Which factors influence psychiatric diagnosing in substance abuse treatment?. International Journal of Mental Health Systems 2013; Volum 7. ISSN 1752-4458.s doi: 10.1186/1752-4458-7-17.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Wynn, Trude Nydal; Wynn, Rolf. Loss of activities and its effect on the well-being of substance abusers. (fulltekst) Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2012; Volum 19 (1). ISSN 1103-8128.s 78 - 83.s doi: 10.3109/11038128.2011.552120.
 • Sletteng, Ruben; Harnang, Andreas Kolflaath; Hoxmark, Ellen Margrethe; Aslaksen, Per M.; Friborg, Oddgeir; Wynn, Rolf. A psychometric study of the Drug Use Disorder Identification Test - Extended in a Norwegian sample. Psychological Reports 2011; Volum 109 (2). ISSN 0033-2941.s 663 - 674.s doi: 10.2466/03.09.13.15.PR0.109.5.663-674.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Benum, Vår; Friborg, Oddgeir; Wynn, Rolf. Reduction in mental distress among substance users receiving inpatient treatment. International Journal of Mental Health Systems 2010; Volum 4 (30). ISSN 1752-4458.s doi: 10.1186/1752-4458-4-30.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Nivison, Mary; Wynn, Rolf. Predictors of mental distress among substance abusers receiving inpatient treatment. Journal of Substance Abuse Treatment 2010; Volum 5. ISSN 0740-5472.s doi: 10.1186/1747-597X-5-15.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Wynn, Rolf. Health Providers' Descriptions of the Significance of the Therapeutic Relationship in Treatment of Patients with Dual Diagnoses. Journal on Addictions Nursing 2010; Volum 21 (4). ISSN 1088-4602.s 187 - 193.s doi: 10.3109/10884602.2010.520170.
 • Holand, Unni; Hoxmark, Ellen; Martinussen, Monica. Klientenes vurdering av behandlingstilbudet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2000; Volum 37. ISSN 0332-6470.s 724 - 731.
 • Hoxmark, Ellen; Kjølsdal, Møyfrid Johanne. Hva er god brukermedvirkning? Erfaringer fra NAPHA. Nasjonalt senterledermøte 2021-03-24 - 2021-03-24 2021.
 • Hoxmark, Ellen. Hvor trykker skoene i kommunene når det gjelder brukermedvirkning, på system-, tjeneste- og individnivå?. Kick-off for arbeidet med anbefalinger for brukermedvirkning 2021-08-27 - 2021-08-27 2021.
 • Orrem, Kjetil; Hoxmark, Ellen. Erfaringskonsulentens rolle - kan man se likheter og trekke erfaringer fra psykologers rolle i kommunene og erfaringskonsulenter?. Seminar om erfaingskonsulenter 2020-10-08 - 2020-10-08 2020.
 • Hoxmark, Ellen. Fagfolk kritiske til betalingsplikt for psykisk syke. 2019.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Regjeringens strategi for god psykisk helse. Kan vi lykkes?. Forum for fag- og kompetanseutvikling i lokalt psykisk helse og rusarbeid 2018-06-07 - 2018-06-07 2018.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Trane, Kristin; Orrem, Kjetil. Ikke alle har lik tilgang til psykisk helsehjelp. Kommunal rapport 2018. ISSN 0801-6410.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Nysveen, Kari. ACT/FACT - Status, regionale nettverkssamlinger og nasjonal opplæring i modellene. Fylkesmannssamling 2018 2018-11-13 - 2018-11-14 2018.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Potensiale for samarbeid sett fra et nasjonalt kompetansesenter. Dialogmøte Nord 2018-02-07 - 2018-02-07 2018.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Krogvik Karlsen, Ragnhild. Ulikt hva som påvirker gutters og jenters frafall i videregående Psykiske helseproblemer påvirker gjennomføring av utdanningsforløpet, men ulikt for gutter og jenter. Dette kommer frem i en doktorgradsstudie fra Nord-Norge.. 2017.
 • Landheim, Anne; Hoxmark, Ellen Margrethe; Aakerholt, Amund; Aasbrenn, Kristian. Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge. (fulltekst) 2017 ISBN 978-82-7570-528-8.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykologen som behandler i kommunen. Psykologer i kommunene - nasjonal nettverkssamling 2017 2017-11-08 - 2017-11-09 2017.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykolog i kommunen – hvorfor og hvordan?. Forum for rus og psykisk helse i Buskerud 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Kjølsdal, Møyfrid Johanne. Psykisk helse i Brukerplan - hvordan og hvorfor. Motivasjonsdag 2017-09-18 - 2017-09-18 2017.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Samhandling mellom kommuner og DPS. Kommunemøte DPS Vest-Finnmark 2017-06-01 - 2017-06-01 2017.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Evensen, Gretha Helen. En mer recoverystøttende kommune. Fagdag for Sør-Varanger kommune 2017-05-30 - 2017.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Hvordan kan vi styrke brukerstemmen og jobbe mer recoveryorientert?. Fagdag for Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommune 2017-05-02 - 2017.
 • Wormdahl, Irene; Hoxmark, Ellen Margrethe. Boosting fidelity through education of the ACT/FACT-teams. EAOF 2017 2017-09-13 - 2017.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Orrem, Kjetil; Trane, Kristin; Rønning, Anne Kristiansen. Psykolog i kommunen : en medspiller. (fulltekst) 2016 ISBN 978-82-7570-471-7.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. NAPHA og BrukerPlan. Kronen gaard 2016 2016-11-23 - 2016-11-24 2016.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Brukermedvirkning virker!. Arbeidsmøte for kommunene, brukerorganisasjonene og kompetansemiljø;Hvordan kan brukeren bli en ressurs i de kommunale tjenestene? 2016-10-04 - 2016-10-04 2016.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykolog i kommunen, hvordan bruke rollen som "bindeledd" - Kommuneeksempler. Fagdag for samarbeidsforum psykisk helse og rus i UNN området 2016-10-03 - 2016-10-03 2016.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Fra Psykologforeningen til NAPHA til et felles ansvar - hva har vi lært om behovet for nettverksbygging og kompetanseutvikling?. Arbeidsseminar for Fylkesmenn og kompetansemiljø 2016-09-15 - 2016-09-15 2016.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykologen som en del av psykisk helse og rusarbeidet i kommunen. Arbeidsseminar for Fylkesmenn og kompetansemiljø 2016-09-14 - 2016-09-14 2016.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Arbeidsdeling og kompetanseoverføring mellom kommuner og DPS. Kommunemøte Vest-Finnmark 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.
 • Trane, Kristin; Hoxmark, Ellen Margrethe. Kommunens rolle, i tråd med veilederen sammen om mestring. ROP kurs ledere i Rogaland og Hordaland 2016-04-06 - 2016-04-06 2016.
 • Trane, Kristin; Hoxmark, Ellen Margrethe. Kommunens rolle, i tråd med veilederen sammen om mestring. ROP Kurs for ledere, Stavanger 2016-04-05 - 2016-04-05 2016.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykologen i et kommunalt landskap. Refleksjoner etter to års arbeid med psykologer i kommunene.. Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2015-11-17 - 2015-11-19 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA. Regional samling for psykologer i kommunene 2015-06-09 - 2015-06-09 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA. Regional samling for psykologer i kommunene 2015-05-06 - 2015-05-07 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA. Regional samling for psykologer i kommunene 2015-04-22 - 2015-04-23 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA. Regional samling for psykologer i kommunene 2015-04-14 - 2015-04-15 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA.. Regional samling for psykologer i kommunene 2015-03-17 - 2015-03-18 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykisk helse i BrukerPlan. NAPHAs erfaringer - ansvarsfordeling KoRus/KORFOR. Samling for alle involverte i BrukerPlan nasjonalt 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Boliger for brukere med psykiske helseplager og rusproblemer. BrukerPlan-resultater Tromsø 2015 - presentasjon og workshop 2015-11-30 - 2015-11-30 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan 2015-06-03 - 2015-06-03 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan 2015-06-02 - 2015-06-02 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse.. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan 2015-05-28 - 2015-05-28 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykisk Helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykiske lidelse.. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan 2015-06-11 - 2015-06-11 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse. Presentasjonssamling, BrukerPlan 2015-05-27 - 2015-05-27 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Dahle, Petter. Hvorfor BrukerPlan? Resultater fra BrukerPlan-kartlegging i kommuner i Nord-Norge. Samhandlingsutvalget I Helse Nord 2015-09-07 - 2015-09-07 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Strand, Gaute Erik. Oppsøkende arbeid i små kommuner (ACT-metoden). Te ka slags nøtte 2015-10-28 - 2015-10-28 2015.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe. Presentasjon av fellesprosjekt: Psykologer i kommunene. Kompetansesenterforum Midt-Norge 2015-11-11 - 2015-11-11 2015.
 • Bergvik, Svein; Wynn, Rolf; Sørlie, Tore; Hoxmark, Ellen Margrethe; Pettersen, Gunn. Self-Efficacy beliefs among coronary surgery patients. 2nd World Congress of the International Positive Psychology Association 2011-07-23 - 2011-07-26 2011.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Bergvik, Svein; Bjerke, Trond Nergaard; Wynn, Rolf. Health providers' perceptions of addictive behaviours and mental disorders in two addiction treatment facilities. II International Congress on Dual Disorders 2011-10-05 - 2011-10-08 2011.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Bergvik, Svein; Pettersen, Gunn; Wynn, Rolf. A study of predictors of well-being among substance users in five Norwegian substance use treatment units. 2nd World Congress International Positive Psychology Association 2011-07-23 - 2011-07-26 2011.
 • Wynn, Trude; Hoxmark, Ellen Margrethe; Wynn, Rolf. The importance of substance abuse for participation in social, cultural, and physical activities. European Congress of Psychiatry 2010-02-27 - 2010-03-02 2010.
 • Wynn, Rolf; Friborg, Oddgeir; Bjerke, Trond Nergaard; Hoxmark, Ellen Margrethe. Severity of substance use, education and gender predict reduction in mental distress during inpatient substance abuse treatment. Australian Society of Psychiatric Research Annual Conference 2010-12-05 - 2010-12-07 2010.
 • Wynn, Trude; Hoxmark, Ellen Margrethe; Wynn, Rolf. The importance of substance abuse for participation in social, cultural, and physical activities. European psychiatry 2010; Volum 25. ISSN 0924-9338.s 1339 - 1340.
 • Hoxmark, Ellen; Wynn, Rolf. En studie av behandling for mennesker med samtidige rus- psykiske problemer. Helse Nords forskningskonferanse 2009 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.
 • Hoxmark, Ellen; Wynn, Rolf. Health providers description of the therapeutic relationship in two substance abuse treatment facilities with different emphasis on psychiatric comorbidity. World Psychiatry 2009; Volum 8. ISSN 1723-8617.s 242 - 242.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Wynn, Rolf. Health providers description of the therapeutic relationship in two substance abuse treatment facilities with different emphasis on psychiatric comorbidity. World Psychiatry 2009; Volum 8. ISSN 1723-8617.s 242 - 242.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Wynn, Rolf. En studie av behandling for mennesker med samtidige rus- og psykiske problemer. Helse Nords forskningskonferanse 2009 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Benum, Vår; Wynn, Rolf. ROP-Nord. En studie av behandling for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser. Jubileumskonferanse NNPF 2008-11-05 - 2008-11-05 2008.
 • Hoxmark, Ellen; Wynn, Rolf. Exploring health providers' descriptions of relationship building with substance abusers in treatment. International Conference on Communication in Healthcare 2008-09-02 - 2008-09-05 2008.
 • Hoxmark, Ellen Margrethe; Wynn, Rolf. Exploring health providers' description of relationship building with substance abusers in treatment. A qualitative analysis of two different in-patient treatment fascilities. International Conference on Communication in Healthcare 2008-09-02 - 2008-09-05 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →