Solveig Karlsen
Photo: Torje Jenssen
Solveig Karlsen
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. solveig.karlsen@uit.no 77644071 TROM ILP 3.018

Karlsen, Solveig • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Lunde, Mai Lill Suhr; Olufsen, Magne; Sæleset, Johannes. Diskusjon - tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr. Elevdeltakelse i et aldersblandet klasserom. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Lunde, Mai Lill Suhr. Hvordan lykkes med å integrere nettbrett i praktiske forsøk?. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena. Hva kan vi forske på? Om å utvikle forsbare spørsmål i klasserommet. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Ødegaard, Marianne. Læreres tilrettelegging for faglig fordypning i naturfag. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne; Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes. Ulike dilemmaer knyttet til utforskende undervisning i naturfag. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne; Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes. Kjennetegn på utforskende undervisning i naturfag. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne; Ødegaard, Marianne. Forskningsdesign og metode. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Karlsen, Solveig; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Olufsen, Magne; Ødegaard, Marianne. Hvordan vurdere undervisningskvalitet i naturfag. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Sæleset, Johannes; Thorvaldsen, Steinar. The impact of specialised content courses on student teaching in a Norwegian teacher education programme. Education Inquiry 2021. ISSN 2000-4508.s doi: 10.1080/20004508.2021.1892908.
 • Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne. To ulike utdanninger for skolens mellomtrinn. Er det samsvar mellom planverk og praksislæreres erfaringer med studentenes kompetanser på 1-7 og 5-10 utdanningene?. Acta Didactica Norden (ADNO) 2019; Volum 13 (1). ISSN 2535-8219.s 1 - 27.s doi: 10.5617/adno.6441.
 • Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne; Haugland, Ole Anton; Thorvaldsen, Steinar. Et tidlig gløtt inn i den nye norske lærerutdanningen : en komparativ studie av allmennlærer- og masterutdanning i naturfag for grunnskolen. (fulltekst) UNIPED 2017; Volum 40 (4). ISSN 1500-4538.s 299 - 311.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-03.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Ødegaard, Marianne. Endringer i lærerstudenters kompetanser? En casestudie fra en ny lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet. (fulltekst) Nordic Studies in Science Education 2017; Volum 13 (2). ISSN 1504-4556.s 117 - 133.s doi: 10.5617/nordina.3140.
 • Stojanovska, Marina; Petrusevski, Vladimir; Køller, Hans-Georg; Karlsen, Solveig. Students’ Alternative Conceptions and Ways to Overcome them. 2015 ISBN 978-83-943754-0-9.s 177 - 202.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Monica, Andreassen; Sortland, Andy B.. Norske masterutdanninger i naturfag for grunnskolelærere – store variasjoner i omfang på masteroppgaver og fagsammensetning. (fulltekst) Nordic Studies in Science Education 2015; Volum 11 (3). ISSN 1504-4556.s 293 - 303.s doi: 10.5617/nordina.948.
 • Stokke, Runar; Madern, Dominique; Fedøy, Anita-Elin; Fedøy, Anita-Elin; Karlsen, Solveig; Birkeland, Nils-Kåre; Steen, Ida Helene. Biochemical characterization of isocitrate dehydrogenase from Methylococcus capsulatus reveals a unique NAD(+)-dependent homotetrameric enzyme. Archives of Microbiology 2007; Volum 187. ISSN 0302-8933.s doi: 10.1007/s00203-006-0200-y.
 • Zoppellaro, G; Teschner, T; Harbitz, E; Schuenemann, V; Schünemann, Volker; Karlsen, Solveig; Arciero, DM; Ciurli, S; Trautwein, AX; Hooper, AB; Andersson, KK. Low-temperature EPR and Mossbauer spectroscopy of two cytochromes with His-Met axial coordination exhibiting HALS signals. ChemPhysChem 2006; Volum 7. ISSN 1439-4235.s 1258 - 1267.
 • Strand, Kari Røren; Røhr, Åsmund Kjendseth; Dalhus, Bjørn; Karlsen, Solveig; Kolberg, Matthias; Gørbitz, Carl Henrik; Barra, Anne-Laure; Andersson, K. Kristoffer. A novel cluster and spectroscopic studies of the radical iron site in mouse ribonucleotide reductase. European Biophysics Journal 2005; Volum 34. ISSN 0175-7571.s 665 - 665.
 • Strand, Kari Røren; Karlsen, Solveig; Kolberg, Matthias; Røhr, Åsmund Kjendseth; Gørbitz, Carl Henrik; Andersson, K. Kristoffer. Crystal structural studies of changes in the native dinuclear iron center of ribonucleotide reductase protein R2 from mouse. Journal of Biological Chemistry 2004; Volum 279. ISSN 0021-9258.s 46794 - 46801.
 • Heikinheimo, Pirkko a; Helland, Ronny; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Leiros, Ingar; Karlsen, Solveig; Evjen, gry; Ravelli, Raimond; Schoehn, Guy; Ruigrok, Rob; McSweeney, Sean; Hough, Edward. The structure of the bovine lysosomal a-mannosidase suggests a novel mechanism for low pH activation. Journal of Molecular Biology (JMB) 2003; Volum 327 (3). ISSN 0022-2836.s 631 - 644.
 • Andersson, K. Kristoffer; Strand, Kari Røren; Karlsen, Solveig; Cederkvist, Fritjof Henning; Barra, Anne-Laure; Gørbitz, Carl Henrik. X-ray and spectroscopical studies of dinuclear sites in ribonucleotide reductase R2 from mouse show new carboxylate and tyrosyl radical shifts. Journal of Inorganic Biochemistry 2003; Volum 96. ISSN 0162-0134.s 91 - 91.
 • Strand, Kari Røren; Karlsen, Solveig; Andersson, K. Kristoffer. Cobalt substitution of mouse R2 ribonucleotide reductase as a model for the reactive diferrous state. Spectroscopic and structural evidence for a ferromagnetically coupled dinuclear cobalt cluster. Journal of Biological Chemistry 2002; Volum 277. ISSN 0021-9258.s 34229 - 34238.
 • Jichlinski, P.; Karlsen, Solveig; Malmström, Per; Jocham, D.; Schmidlin, F.; Marti, A.; Brennhovd, B.; Johansson, Enrico; Gærtner, T.. An open phase II study of Hexvix photodiagnosis in patients with superficial bladder cancer. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 2001; Volum 35 (208). ISSN 0036-5599.s 13 - 14.
 • Karlsen, Solveig; Iversen, L. F.; Larsen, I. K.; Flodgaard, H. J.; Kastrup, J. S.. Atomic Resolution Structure of Human HBP/CAP-371 Azurociclin. Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography 1997; Volum 54. ISSN 0907-4449.
 • Kvivesen, Mona; Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne. Innføring i kjemi for lærere, bind 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215037257.
 • Sæleset, Johannes; Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Friedrichsen, Patricia. Pre-service science teachers’ knowledge and teaching practices. 2021.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr; Olufsen, Magne; Sæleset, Johannes. Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact). 2021.
 • Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes; Ødegaard, Marianne. Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact. Hell-seminaret 2019-11-13 - 2019-11-14 2019.
 • Karlsen, Solveig. Erfaringer med den nye grunnskolelærerutdanningen – Gir masterutdanningen naturfaglærere med høyere kompetanse?. Tekna-seminar for UH-ansatte 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.
 • Karlsen, Solveig. Hva sier forskningen om kvalitet i lærerutdanningene?. Forskerforbundets lærerutdanningskonferanse 2018-05-03 - 2018-05-03 2018.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig. Changes in preservice teachers' knowledges? A case study from the new teacher education program at UiT – The arctic university of Norway. NFSUN, Nordisk konferanse for naturfagdidaktikere 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
 • Karlsen, Solveig; Døivoldsmo, Brit; Febri, Maria Immaculata Maya; Jensen, Inger Kristine; Reier-Røberg, Kjetil; Stoll, Karin. Nasjonale retningslinjer for naturfag i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10. 2016.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig. Små kjemiforsøk til bruk i klasserommet. Realfagskonferansen for lærere i Tromsø 2016-11-30 - 2016-11-30 2016.
 • Røhr, Åsmund Kjendseth; Tomter, Anne Berg; Strand, Kari Røren; Kolberg, Matthias; Karlsen, Solveig; Solomon, Edward I.; Trautwein, Alfred X.; Schünemann, Volker; Wei, Pinpin; Andersson, K. Kristoffer. Spectroscopic studies of the murine and human p53 induced ribonucleotide reductase. The 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress 2006-06-18 - 2006-06-23 2006.
 • Andersson, K. Kristoffer; Røhr, Åsmund Kjendseth; Karlsen, Solveig; Tomter, Anne Berg; Strand, Kari Røren; Kolberg, Matthias; Solomon, Edward I.; Barra, Anne-Laure. Spectroscopic studies of the murine and human p53 induced Ribonucleotide Reductase R2 protein. Differences in cooperative binding of Fe(II) with the R2 protein. 6th EFEPR-2006 2006-09-05 - 2006-09-08 2006.
 • Røhr, Åsmund Kjendseth; Dalhus, Bjørn; Karlsen, Solveig; Gørbitz, Carl Henrik; Andersson, K. Kristoffer. A novel tri-nuclear metal ion cluster in reduced mouse ribonucleotide reductase R2 subunit. International Union of Crystallography, Florence 2005-08-28 - 2005-09-02 2005.
 • Strand, Kari Røren; Røhr, Åsmund Kjendseth; Dalhus, Bjørn; Karlsen, Solveig; Kolberg, Matthias; Gørbitz, Carl Henrik; Barra, Anne-Laure; Andersson, K. Kristoffer. A novel cluster and spectroscopic studies of the radical iron site in mouse ribonucleotide reductase. 15thIUPAB & 5th EBSA International Biophysics Congress, 2005-08-27 - 2005-09-01 2005.
 • Yang, Nannan; Karlsen, Solveig; Steen, Ida Helene; Fedoy, AE; Raae, A.J.; Birkeland, NK; Smalås, Arne Oskar. 1.75 Å crystal structure of isocitrate dehydrogenase from Desulfotalea psychrophila. The 3rd Norwegian synchrotron user meeting 2005-05-10 - 2005-05-11 2005.
 • Strand, Kari Røren; Røhr, Åsmund Kjendseth; Kolberg, Matthias; Tomter, Ane Berg; Karlsen, Solveig; Gørbitz, Carl Henrik; Barra, Anne-Laure; Andersson, K. Kristoffer. EPR, magnetic and structural studies of mammalian ribonucleotide reductases. cost p15 2005-10-26 - 2005-10-28 2005.
 • Strand, Kari Røren; Hersleth, Hans-Petter; Røhr, Åsmund Kjendseth; Karlsen, Solveig; Dalhus, Bjørn; Gørbitz, Carl Henrik; Andersson, K. Kristoffer. Structures of the intermediates in the myoglobin-peroxide reaction and di and tri nuclear iron clusters in the R2 Subunit of Ribonucleotide Reductase. 2005.
 • Røhr, Åsmund Kjendseth; Dalhus, Bjørn; Karlsen, Solveig; Gørbitz, Carl Henrik; Andersson, K. Kristoffer. A novel tri-nuclear metal ion cluster in reduced mouse ribonucleotide reductase R2 subunit. The 7th European Biological Inorganic Chemistry Conference 2004. 2004-08-30 - 2004-09-04 2004.
 • Yang, Nannan; Steen, IH; Karlsen, Solveig; Fedoy, AE; Glærum, L; Stokke, R; Madsen, MS; Andersen, OA; Raae, A.J.; Martinez, A; Birkeland, NK; Smalås, Arne Oskar. Isocitrate dehydrogenases from various organisms: a model system to study structural basis of biological adaptations to extreme temperatures. 10th International Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules 2004-06-05 - 2004-06-08 2004.
 • Heikinheimo, Pirkko a; Helland, Ronny; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Leiros, Ingar; Karlsen, Solveig; Evjen, gry; Ravelli, Raimond; Schoehn, Guy; Ruigrok, Rob; Tollersrud, ole kristian; McSweeney, Sean; Hough, Edward. Structure of the Bovine Lysosomal a-Mannosidase, the Enzyme Involved in the Lysosomal Storage Disease a-Mannosidosis. ESRF Highlights 2002 2003.s 12 - 13.
 • Karlsen, Solveig; Strand, Kari Røren; Cederkvist, Fritjof Henning; Barra, Anne-Laure; Gørbitz, Carl Henrik; Andersson, K. Kristoffer. Crystallographic and spectroscopical studies of ribonucleotide reductase from mouse show new carboxylate/radical shifts and the radical transfer triggering mechanism. The 39th Norwegian Biochemical Society Meeting at Geilo, 2003-01-23 - 2003-01-25 2003.
 • Harbitz, Espen; Zoppellaro, Giorgio; Fauchald, Siv; Katterle, Bettina; Karlsen, Solveig; Cuirli, Stephano; Sletten, Knut; Andersson, K. Kristoffer. Spectroscopical and sequential Studies of c-type Cytochromes exhibiting HALS EPR signals. The 39th Norwegian Biochemical Society Meeting at Geilo, 2003-01-23 - 2003-07-26 2003.
 • Strand, Kari Røren; Karlsen, Solveig; Gørbitz, Carl Henrik; Andersson, K. Kristoffer. Crystallographic and spectroscopical (EPR, MCD, Raman) studies of ribonucleotide reductase from mouse show new carboxylate/ radical shifts of the di-iron-oxygen cluster. The 2nd SNBL highlight meeting 2003-07-23 - 2003-07-25 2003.
 • Karlsen, Solveig; Strand, Kari Røren; Gørbitz, Carl Henrik; Andersson, K. Kristoffer. Structural investigation of reactions in the dinuclear R2 subunit from mouse ribonucletide reductase. The 38th Norwegian Biochemical Society Meeting at Rørås, January 17-20, 2002-01-17 - 2002.
 • Zoppellaro, Giorgio; Harbitz, Espen; Teschner, Thomas; Fauchald, Siv; Katterle, Bettina; Karlsen, Solveig; Schünemann, Volker; Trautwein, Alfred X.; Arciero, D.M.; Hooper, A.B.; Ciurli, S.; Andersson, K. Kristoffer. Spectroscopical Studies of c-type Cytochromes, some exhibiting HALS EPR signals. The 38th Norwegian Biochemical Society Meeting at Rørås, January 17-20, p43 2002-01-18 - 2002.
 • Strand, Kari Røren; Karlsen, Solveig; Gørbitz, Carl Henrik; Andersson, K. Kristoffer. SPECTROSCOPICAL AND CRYSTALLOGRAPHIC STUDIES OF THE DINUCLEAR METAL CLUSTER OF RIBONUCLEOTIDE REDUCTASE R2 FROM MOUSE. EUROBIC 6 2002-07-29 - 2002.
 • Zoppellaro, Giorgio; Harbitz, Espen; Teschner, Thomas; Fauchald, Siv; Katterle, Bettina; Karlsen, Solveig; Schünemann, Volker; Trautwein, Alfred X.; Arciero, D.M.; Hooper, A.B.; Ciurli, S.; Andersson, K. Kristoffer. Spectroscopical Studies of c-type Cytochromes, some exhibiting HALS EPR signals. the 6th European Biological Inorganic Chemistry Conference 2002-07-29 - 2002.
 • Strand, Kari Røren; Karlsen, Solveig; Gørbitz, Carl Henrik; Andersson, K. Kristoffer. Dynamic carboxylate shift in the dinuclear metal cluster of Ribonucleotide Reductase (RNR) from mouse. 6 June 2002, Brukermøte norsk synkrotronforskning, 6-7 juni. 2002, Sola/Stavanger, Norge 2002-06-06 - 2002.
 • Karlsen, Solveig; Strand, Kari Røren; Andersson, K. Kristoffer. Binding of Co(II) and Mn(II) to R2 from mouse Ribonucletodie Reductase (RNR). NorFA Research Training Course: Application of X-ray Synchrotron Radiation In Chemistry, Biology and Physics, 24th June - 1 July 2001 2001-07-04 - 2001.
 • Karlsen, Solveig. Refinement of a 1.1 Å Resolution HBP Structure. Institut for Medicinalkjemi, 1997-09-01 - 1997.
 • Karlsen, Solveig. The Crystal Structure and Proposed Amino Acid Sequence of a Pepsin from Atlantic Cod (Gadus Morhua). Institut for Medici-nalkjemi 1997-04-01 - 1997.
 • Karlsen, Solveig. Refinement of a 1.1 Å Resolution HBP Structure. ukjent 1997-07-29 - 1997-07-30 1997.
 • Karlsen, Solveig. Atomic Resolution Structure of Human Heparin Binding Protein. ECM-17 1997-08-24 - 1997-08-28 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →