Bilde av Karlsen, Solveig
Photo: Torje Jenssen

Solveig Karlsen • Magdalena Kersting, Solveig Karlsen, Marianne Ødegaard, Magne Olufsen, Marit Kjærnsli, Mai Lill Suhr :
  Studying the quality of inquiry-based teaching in science classrooms. A systematic video study of inquiry-based science teaching in primary and lower-secondary schools
  International Journal of Science Education 2023 ARKIV / DOI
 • Johannes Sæleset, Magne Olufsen, Solveig Karlsen :
  Quality of beginner pre-service teachers' science instruction
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2022 ARKIV / DOI
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen, Johannes Sæleset, Steinar Thorvaldsen :
  The impact of specialised content courses on student teaching in a Norwegian teacher education programme
  Education Inquiry 2021 ARKIV / DOI
 • Mai Lill Suhr Lunde, Johannes Sæleset, Solveig Karlsen, Marit Kjærnsli, Magdalena Kersting, Magne Olufsen et al.:
  Hvordan vurdere undervisningskvalitet i naturfag
  Fagbokforlaget 2021
 • Magdalena Kersting, Solveig Karlsen, Mai Lill Suhr Lunde :
  Hvordan lykkes med å integrere nettbrett i praktiske forsøk?
  Fagbokforlaget 2021
 • Solveig Karlsen, Magdalena Kersting, Mai Lill Suhr Lunde :
  Elevdeltakelse i et aldersblandet klasserom
  Fagbokforlaget 2021
 • Mai Lill Suhr Lunde, Solveig Karlsen, Magdalena Kersting :
  Hva kan vi forske på? Om å utvikle forskbare spørsmål i klasserommet
  Fagbokforlaget 2021
 • Solveig Karlsen, Magdalena Kersting, Marianne Ødegaard :
  Læreres tilrettelegging for faglig fordypning i naturfag
  Fagbokforlaget 2021
 • Marianne Ødegaard, Marit Kjærnsli, Magdalena Kersting, Solveig Karlsen, Mai Lill Suhr Lunde, Magne Olufsen et al.:
  Diskusjon - tettere på naturfag i klasserommet
  Fagbokforlaget 2021
 • Magdalena Kersting, Solveig Karlsen, Marianne Ødegaard, Marit Kjærnsli, Magne Olufsen, Mai Lill Suhr Lunde et al.:
  Ulike dilemmaer knyttet til utforskende undervisning i naturfag
  Fagbokforlaget 2021
 • Mai Lill Suhr Lunde, Johannes Sæleset, Marit Kjærnsli, Magdalena Kersting, Solveig Karlsen, Magne Olufsen et al.:
  Forskningsdesign og metode
  Fagbokforlaget 2021
 • Solveig Karlsen, Magdalena Kersting, Marianne Ødegaard, Marit Kjærnsli, Magne Olufsen, Mai Lill Suhr Lunde et al.:
  Kjennetegn på utforskende undervisning i naturfag
  Fagbokforlaget 2021
 • Solveig Karlsen, Magne Olufsen :
  To ulike utdanninger for skolens mellomtrinn. Er det samsvar mellom planverk og praksislæreres erfaringer med studentenes kompetanser på 1-7 og 5-10 utdanningene?
  Acta Didactica Norden (ADNO) 04. Jul 2019 ARKIV / DOI
 • Solveig Karlsen, Magne Olufsen, Ole Anton Haugland, Steinar Thorvaldsen :
  Et tidlig gløtt inn i den nye norske lærerutdanningen : en komparativ studie av allmennlærer- og masterutdanning i naturfag for grunnskolen
  UNIPED 2017 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen, Marianne Ødegaard :
  Endringer i lærerstudenters kompetanser? En casestudie fra en ny lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet
  Nordic Studies in Science Education 2017 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Marina Stojanovska, Vladimir Petrusevski, Hans-Georg Køller, Solveig Karlsen :
  Students’ Alternative Conceptions and Ways to Overcome them
  2015
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen, Andreassen Monica, Andy B. Sortland :
  Norske masterutdanninger i naturfag for grunnskolelærere – store variasjoner i omfang på masteroppgaver og fagsammensetning
  Nordic Studies in Science Education 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Runar Stokke, Dominique Madern, Anita-Elin Fedøy, Anita-Elin Fedøy, Solveig Karlsen, Nils-Kåre Birkeland et al.:
  Biochemical characterization of isocitrate dehydrogenase from Methylococcus capsulatus reveals a unique NAD(+)-dependent homotetrameric enzyme
  Archives of Microbiology 2007 DOI
 • G Zoppellaro, T Teschner, E Harbitz, V Schuenemann, Volker Schünemann, Solveig Karlsen et al.:
  Low-temperature EPR and Mossbauer spectroscopy of two cytochromes with His-Met axial coordination exhibiting HALS signals
  ChemPhysChem 2006
 • Kari Røren Strand, Åsmund Kjendseth Røhr, Bjørn Dalhus, Solveig Karlsen, Matthias Kolberg, Carl Henrik Gørbitz et al.:
  A novel cluster and spectroscopic studies of the radical iron site in mouse ribonucleotide reductase
  European Biophysics Journal 2005
 • Kari Røren Strand, Solveig Karlsen, Matthias Kolberg, Åsmund Kjendseth Røhr, Carl Henrik Gørbitz, K. Kristoffer Andersson :
  Crystal structural studies of changes in the native dinuclear iron center of ribonucleotide reductase protein R2 from mouse
  Journal of Biological Chemistry 2004
 • Pirkko a Heikinheimo, Ronny Helland, Hanna-Kirsti S. Leiros, Ingar Leiros, Solveig Karlsen, gry Evjen et al.:
  The structure of the bovine lysosomal a-mannosidase suggests a novel mechanism for low pH activation
  Journal of Molecular Biology (JMB) 2003
 • K. Kristoffer Andersson, Kari Røren Strand, Solveig Karlsen, Fritjof Henning Cederkvist, Anne-Laure Barra, Carl Henrik Gørbitz :
  X-ray and spectroscopical studies of dinuclear sites in ribonucleotide reductase R2 from mouse show new carboxylate and tyrosyl radical shifts
  Journal of Inorganic Biochemistry 2003
 • Solveig Karlsen, Magne Olufsen, Jan Höper, Mona Kvivesen :
  Innføring i kjemi for lærere, bind 2
  Universitetsforlaget 2022
 • Mona Kvivesen, Solveig Karlsen, Magne Olufsen :
  Innføring i kjemi for lærere, bind 1
  Universitetsforlaget 2020
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen :
  Pre- and post-activities are Important for Facilitating Learning of Content Knowledge in Chemistry Experiments
  2024
 • Marianne Ødegaard, Marit Kjærnsli, Solveig Karlsen, Magdalena Kersting, Mai Lill Suhr Lunde, Magne Olufsen et al.:
  Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact)
  2021
 • Johannes Sæleset, Magne Olufsen, Solveig Karlsen, Patricia Friedrichsen :
  Pre-service science teachers’ knowledge and teaching practices
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Solveig Karlsen, Mai Lill Suhr Lunde, Marit Kjærnsli, Eva Kristin Narvhus, Johannes Sæleset, Marianne Ødegaard :
  Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact
  2019
 • Solveig Karlsen :
  Hva sier forskningen om kvalitet i lærerutdanningene?
  2018
 • Solveig Karlsen :
  Erfaringer med den nye grunnskolelærerutdanningen – Gir masterutdanningen naturfaglærere med høyere kompetanse?
  2018
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen :
  Changes in preservice teachers' knowledges? A case study from the new teacher education program at UiT – The arctic university of Norway
  2017
 • Solveig Karlsen, Brit Døivoldsmo, Maria Immaculata Maya Febri, Inger Kristine Jensen, Kjetil Reier-Røberg, Karin Stoll :
  Nasjonale retningslinjer for naturfag i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10
  2016
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen :
  Små kjemiforsøk til bruk i klasserommet
  2016
 • Åsmund Kjendseth Røhr, Anne Berg Tomter, Kari Røren Strand, Matthias Kolberg, Solveig Karlsen, Edward I. Solomon et al.:
  Spectroscopic studies of the murine and human p53 induced ribonucleotide reductase
  2006
 • K. Kristoffer Andersson, Åsmund Kjendseth Røhr, Solveig Karlsen, Anne Berg Tomter, Kari Røren Strand, Matthias Kolberg et al.:
  Spectroscopic studies of the murine and human p53 induced Ribonucleotide Reductase R2 protein. Differences in cooperative binding of Fe(II) with the R2 protein
  2006
 • Kari Røren Strand, Hans-Petter Hersleth, Åsmund Kjendseth Røhr, Solveig Karlsen, Bjørn Dalhus, Carl Henrik Gørbitz :
  Structures of the intermediates in the myoglobin-peroxide reaction and di and tri nuclear iron clusters in the R2 Subunit of Ribonucleotide Reductase
  2005
 • Kari Røren Strand, Åsmund Kjendseth Røhr, Matthias Kolberg, Ane Berg Tomter, Solveig Karlsen, Carl Henrik Gørbitz et al.:
  EPR, magnetic and structural studies of mammalian ribonucleotide reductases
  01. Jan 2005
 • Nannan Yang, Solveig Karlsen, Ida Helene Steen, AE Fedoy, A.J. Raae, NK Birkeland et al.:
  1.75 Å crystal structure of isocitrate dehydrogenase from Desulfotalea psychrophila
  2005
 • Kari Røren Strand, Åsmund Kjendseth Røhr, Bjørn Dalhus, Solveig Karlsen, Matthias Kolberg, Carl Henrik Gørbitz et al.:
  A novel cluster and spectroscopic studies of the radical iron site in mouse ribonucleotide reductase
  01. Jan 2005
 • Åsmund Kjendseth Røhr, Bjørn Dalhus, Solveig Karlsen, Carl Henrik Gørbitz, K. Kristoffer Andersson :
  A novel tri-nuclear metal ion cluster in reduced mouse ribonucleotide reductase R2 subunit
  01. Jan 2005
 • Nannan Yang, IH Steen, Solveig Karlsen, AE Fedoy, L Glærum, R Stokke et al.:
  Isocitrate dehydrogenases from various organisms: a model system to study structural basis of biological adaptations to extreme temperatures
  2004
 • Åsmund Kjendseth Røhr, Bjørn Dalhus, Solveig Karlsen, Carl Henrik Gørbitz, K. Kristoffer Andersson :
  A novel tri-nuclear metal ion cluster in reduced mouse ribonucleotide reductase R2 subunit
  2004
 • Solveig Karlsen, Kari Røren Strand, Fritjof Henning Cederkvist, Anne-Laure Barra, Carl Henrik Gørbitz, K. Kristoffer Andersson :
  Crystallographic and spectroscopical studies of ribonucleotide reductase from mouse show new carboxylate/radical shifts and the radical transfer triggering mechanism
  2003
 • Espen Harbitz, Giorgio Zoppellaro, Siv Fauchald, Bettina Katterle, Solveig Karlsen, Stephano Cuirli et al.:
  Spectroscopical and sequential Studies of c-type Cytochromes exhibiting HALS EPR signals
  2003
 • Kari Røren Strand, Solveig Karlsen, Carl Henrik Gørbitz, K. Kristoffer Andersson :
  Crystallographic and spectroscopical (EPR, MCD, Raman) studies of ribonucleotide reductase from mouse show new carboxylate/ radical shifts of the di-iron-oxygen cluster
  2003
 • Pirkko a Heikinheimo, Ronny Helland, Hanna-Kirsti S. Leiros, Ingar Leiros, Solveig Karlsen, gry Evjen et al.:
  Structure of the Bovine Lysosomal a-Mannosidase, the Enzyme Involved in the Lysosomal Storage Disease a-Mannosidosis
  ESRF Highlights 2002 2003
 • Solveig Karlsen, Kari Røren Strand, Carl Henrik Gørbitz, K. Kristoffer Andersson :
  Structural investigation of reactions in the dinuclear R2 subunit from mouse ribonucletide reductase
  2002
 • Giorgio Zoppellaro, Espen Harbitz, Thomas Teschner, Siv Fauchald, Bettina Katterle, Solveig Karlsen et al.:
  Spectroscopical Studies of c-type Cytochromes, some exhibiting HALS EPR signals
  2002
 • Giorgio Zoppellaro, Espen Harbitz, Thomas Teschner, Siv Fauchald, Bettina Katterle, Solveig Karlsen et al.:
  Spectroscopical Studies of c-type Cytochromes, some exhibiting HALS EPR signals
  2002

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Member of research group