Hansen, Mariann Bellika • Sabine Kaiser, Christine Charlotte Lillevik, Karine Jakobsen, Mariann Bellika Hansen, Monica Martinussen :
  Parent satisfaction with child health centres for children 0–5 years old in Norway: A cross-sectional study
  Nordic journal of nursing research 2021 ARKIV / DOI
 • Monica Martinussen, Mariann Bellika Hansen, Frode Adolfsen :
  Familiens hus - organisering, samhandling og faglige perspektiver
  2019
 • Anne-Kari Johnsen, Mariann Bellika Hansen, Camilla Lauritzen :
  Video som verktøy for utvikling av veilederkompetanse
  Fagbokforlaget 2022
 • Merete Saus, Inger Sigfridsson, Aylin Desiree Karayazgan, Mariann Bellika Hansen, Claudia Josef, Djulia Spatalaj :
  Barneverntiltak i romske miljø: fremtidige muligheter
  2021
 • Mariann Bellika Hansen, Monica Martinussen :
  Familiens hus - en samhandlingsmodell
  2019
 • Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Mariann Bellika Hansen, Sabine Kaiser :
  Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) i Barne- og familieenheten i Asker kommune: Hvordan vurderer fagpersoner og foreldre dette tilbudet?
  2015 DATA
 • Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Mariann Bellika Hansen, Sabine Kaiser :
  Brukerundersøkelse for Mottaket i Barne- og familieenheten i Asker kommune
  2015 DATA
 • Monica Martinussen, Sabine Kaiser, Frode Adolfsen, Mariann Bellika Hansen :
  Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Barne- og familieenheten i Asker kommune
  2014
 • Mariann Bellika Hansen :
  Åpen barnehage i Familiens hus, Larvik kommune- Resultater fra brukerundersøkelse gjennomført våren 2012
  2013

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Member of research group


  Member of project  MH2 L.09.374

  Click for bigger map