Johanna Laue • Oda Martine Steinsdatter Øverhaug, Johanna Laue, Svein Arild Myhra Vis, Mette Bech Risør :
  ‘There’s a will, but not a way’: Norwegian GPs’ experiences of collaboration with child welfare services – a grounded theory study
  BMC Primary Care 2024 DOI
 • Johanna Laue, Esperanza Diaz, Linda Eriksen, Torsten Risør :
  Migration health research in Norway: a scoping review
  Scandinavian Journal of Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Johanna Laue, Hasse Melbye, Mette Bech Risør :
  Self-treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease requires more than symptom recognition – a qualitative study of COPD patients’ perspectives on self-treatment
  BMC Family Practice 2017 ARKIV / DOI
 • Johanna Laue, Torsten Risør :
  Refugees and healthcare services
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 DOI
 • Johanna Laue, Hasse Melbye, Peder Andreas Halvorsen, Elena Andreeva, Maciek Godycki-Cwirko, Anja Wollny et al.:
  How do general practitioners implement decision-making regarding COPD patients with exacerbations? An international focus group study
  The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2016 ARKIV / DOI
 • Salwan Tariq Al-ani, Marcus Spigt, Johanna Laue, Hasse Melbye :
  Predictors of treatment with antibiotics and systemic corticosteroids for acute exacerbations of asthma and chronic obstructive pulmonary disease in primary care
  BMC Family Practice 2015 ARKIV / DOI
 • Johanna Laue, Eirik Reierth, Hasse Melbye :
  When should acute exacerbations of copd be treated with systemic corticosteroids and antibiotics in primary care: A systematic review of current copd guidelines
  Npj Primary Care Respiratory Medicine 19. Feb 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Dagsavisen 2023
 • Johanna Laue :
  Deltakelse på paneldebatt: What is good integration?
  2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Utrop.no 2023
 • Johanna Laue :
  Om å delta i introduksjonsprogrammet når du har helseutfordringer
  2023
 • Johanna Laue :
  Samarbeidsutfordringer i kommunene
  2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen :
  Innspill til integreringsmelding
  2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen :
  Høringssvar - Forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.
  2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen :
  Høringssvar - forslag til midlertidige endringer i integreringsforskriften (økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet)
  2023
 • Johanna Laue, Torsten Risør, Tordis Sørensen Høifødt, Unni Ringberg, Marit Nymoen Aasbrenn, Oda Martine S. Øverhaug et al.:
  Tanker om medisinens mørke bakgårder
  Utposten 2021
 • Rita Sørly, Johanna Laue :
  Vi må ikke sove
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020
 • Rita Sørly, Inger Marie Holm, Johanna Laue :
  Et firkanta norsk system sender flyktninger til NAV før de får prøvd seg i arbeidslivet
  Forskning.no 03. Sep 2020
 • Johanna Laue, Rita Sørly, Inger Marie Holm :
  Flyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet - Velferd
  Velferd.no 2020
 • Johanna Laue :
  Retningslinjer for KOLS-behandling til liten nytte
  04. Mar 2015
 • Anette Fosse, Bjarne Austad, John-Tore Eid, Hege Therese Bell, Anja Maria Lyche Brænd, Heidi Lidal Fidjeland et al.:
  Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront
  Dagens medisin 05. Dec 2013 DATA / FULLTEKST / PROSJEKT / OMTALE / SAMMENDRAG

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →