Personkort bilde

Kristina Labba

Vuosttašamanueansa Juridihka fakultehta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

Sámeriekti

Álgoálbmotriekti

Sámeriekti

Riikkaidgaskasaš riekti 

 

 • Labba, Kristina. Sámi Law: A Methodological Approach. Arctic Review on Law and Politics 2020; Volum 11. ISSN 1891-6252.s 215 - 232.

 • Labba, Kristina. Rättssubjektet för renskötselrätten enligt svensk rätt och reindriftsretten enligt norsk rätt. Svensk Juristtidning 2020. ISSN 0039-6591.

 • Labba, Maria Kristina. The Legal Organization of Sami Reindeer Herding and the Role of the Siida. Ashgate 2015 ISBN 9781472425416.s 141 - 154.s doi: 10.4324/9781315588353-11.

 • Labba, Maria Kristina. Mineral Activities on Reindeer Grazing Land in Sweden. Nordisk miljörättslig tidskrift 2014; Volum 2014 (1). ISSN 2000-4273.s 93 - 98.

 • Allard, Christina; Labba, Maria Kristina. Samebyns interna organisation. Förvaltningsrättslig Tidskrift 2011 (2). ISSN 0015-8585.s 197 - 236.

 • Labba, Kristina. Samisk rätt i möte med mineralnäringen. Webinar Mineralnæringens innvirkninger på samiske rettigheter 2021-06-16 - 2021-06-16 2021.

 • Labba, Kristina. Sámi law and public authorities’ decision-making. NORSIL 2020-01-09 - 2020-01-10 2020.

 • Ravna, Øyvind; Eriksen, Gunnar Ketil; Somby, Ande; Labba, Kristina; De Lucia, Vito; Poto, Margherita Paola. FeFo bør ikke rope på dommerklubba. (Fulltekst: https://www.sagat.no/nyheter/fefo-bor-ikke-rope-pa-dommerklubba/19.24394 Sagat 2020.

 • Labba, Kristina. Sami Company Law: A contemporary idea with roots in traditions. PhD Seminar on Companies and Markets 2021 European Company Law 2020-10-15 - 2020-10-15 2020.

 • Labba, Kristina. Girjas-domen. Faglig presentasjon 2020-02-20 - 2020-02-20 2020.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering - enligt svensk och norsk rätt samt samiska traditioner.. Föreläsning 2019-02-08 - 2019-02-08 2019.

 • Labba, Kristina. Løfter samisk som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Vil utvikle samisk som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Nå skal samisk fremmes som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Wind power and reindeer herding- Law and practical implications. Arctic Universities Joint Cross-Disciplinary PhD Winter School "Energy transition in the North" 2019-11-12 - 2019-11-12 2019.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns organisering i samebyn enligt rennäringslagen och i praktiken.. Konferens 2019-02-07 - 2019-02-07 2019.

 • Labba, Maria Kristina. Boazodoalu siskkáldas organiseren ruoŧa ja norgga rievtti ja sámi árbevieruid mielde. Foredrag 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Boazodoalu sikkáldas organiseren - ruoŧa boazodoallolága, norgga boazodoallolága ja sámi siida-vuogádaga mielde. Forelesning 2018-10-22 - 2018-10-22 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Hva har UIT betydd for samenes rettigheter. Jubel i Tromsø - UiT 50 år 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering. Seminar 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering. Seminar 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering enligt svensk rätt, norsk rätt och samiska traditioner.. SSR:s landsmöte 2018 2018-05-31 - 2018-05-31 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Sveriges reindriftslov bygger på sovjetisk modell, ikke samisk tradisjon. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Sovjetisk arv i reindriften. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Svenska rennäringslagen i fokus i ny avhandling. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Mineral Activities on Sami Reindeer Grazing Land in Sweden. Internasjonalt seminar 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Labba, Maria Kristina. Intern organisering av renskötsel. Forsker Grand Prix 2013 2013-09-21 - 2013-09-21 2013.

 • Labba, Maria Kristina. Mineral Activities on Sami Reindeer Grazing Land in Sweden. Internationellt symposium 2013-11-17 - 2013-11-19 2013.

 • Labba, Maria Kristina. Internal organization of Reindeer Herding- the right to a viable and legal secure Sami Reindeer Herding. NORSIL-seminar 2012 2012-11-26 - 2012-11-27 2012.

 • Labba, Kristina. Samisk rätt i möte med mineralnäringen. Webinar Mineralnæringens innvirkninger på samiske rettigheter 2021-06-16 - 2021-06-16 2021.

 • Labba, Kristina. Sámi law and public authorities’ decision-making. NORSIL 2020-01-09 - 2020-01-10 2020.

 • Ravna, Øyvind; Eriksen, Gunnar Ketil; Somby, Ande; Labba, Kristina; De Lucia, Vito; Poto, Margherita Paola. FeFo bør ikke rope på dommerklubba. (Fulltekst: https://www.sagat.no/nyheter/fefo-bor-ikke-rope-pa-dommerklubba/19.24394 Sagat 2020.

 • Labba, Kristina. Sami Company Law: A contemporary idea with roots in traditions. PhD Seminar on Companies and Markets 2021 European Company Law 2020-10-15 - 2020-10-15 2020.

 • Labba, Kristina. Girjas-domen. Faglig presentasjon 2020-02-20 - 2020-02-20 2020.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering - enligt svensk och norsk rätt samt samiska traditioner.. Föreläsning 2019-02-08 - 2019-02-08 2019.

 • Labba, Kristina. Løfter samisk som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Vil utvikle samisk som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Nå skal samisk fremmes som rettsspråk. 2019.

 • Labba, Kristina. Wind power and reindeer herding- Law and practical implications. Arctic Universities Joint Cross-Disciplinary PhD Winter School "Energy transition in the North" 2019-11-12 - 2019-11-12 2019.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns organisering i samebyn enligt rennäringslagen och i praktiken.. Konferens 2019-02-07 - 2019-02-07 2019.

 • Labba, Maria Kristina. Boazodoalu siskkáldas organiseren ruoŧa ja norgga rievtti ja sámi árbevieruid mielde. Foredrag 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Boazodoalu sikkáldas organiseren - ruoŧa boazodoallolága, norgga boazodoallolága ja sámi siida-vuogádaga mielde. Forelesning 2018-10-22 - 2018-10-22 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Hva har UIT betydd for samenes rettigheter. Jubel i Tromsø - UiT 50 år 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering. Seminar 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering. Seminar 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Renskötselns interna organisering enligt svensk rätt, norsk rätt och samiska traditioner.. SSR:s landsmöte 2018 2018-05-31 - 2018-05-31 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Sveriges reindriftslov bygger på sovjetisk modell, ikke samisk tradisjon. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Sovjetisk arv i reindriften. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Svenska rennäringslagen i fokus i ny avhandling. 2018.

 • Labba, Maria Kristina. Mineral Activities on Sami Reindeer Grazing Land in Sweden. Internasjonalt seminar 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Labba, Maria Kristina. Intern organisering av renskötsel. Forsker Grand Prix 2013 2013-09-21 - 2013-09-21 2013.

 • Labba, Maria Kristina. Mineral Activities on Sami Reindeer Grazing Land in Sweden. Internationellt symposium 2013-11-17 - 2013-11-19 2013.

 • Labba, Maria Kristina. Internal organization of Reindeer Herding- the right to a viable and legal secure Sami Reindeer Herding. NORSIL-seminar 2012 2012-11-26 - 2012-11-27 2012.

 • [Loading...]

  Member of research group