Bilde av Kalseth, Gjertrud
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Kalseth, Gjertrud
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. gjertrud.i.kalseth@uit.no +4777660502

Gjertrud Kalseth • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Irene Kalseth, Ole Martin Kanck :
  Veiledning for universitetslærerutdannere på barnehagelærerutdanningen
  2024
 • Karin Helene Danielsen, Gjertrud Irene Kalseth, Vivienne Mackisack :
  What do university teacher educators who work in practicum know,value and do?
  2024
 • Karin Helene Danielsen, Gjertrud Irene Kalseth, Kirsten Sivertsen Worum :
  Universitetslærerens praksioppfølging
  2024
 • Line Husjord, Gjertrud Kalseth :
  En alternativ praksis
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Kalseth :
  Hva vil det si å være lærerutdannere ved universitetet med ansvar for veiledning av studenter i praksis?
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Kalseth, Vivienne Mackisack :
  What does it mean to be a teacher educator at the university with responsibility for mentoring students in practice?
  2022
 • Line Husjord, Gjertrud Kalseth :
  En alternativ praksis Hvordan kan studenter i mat- og helsefaget sikres en yrkesrelevant praksis?
  2022
 • Inger Merethe Hansen, Gjertrud Irene Kalseth :
  Forum for praksislærere - En arena som fremmer læring og styrker rollen som lærerutdanner og veileder?
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →