No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY jan.i.johansen@uit.no +4777623222 97519262 You can find me here

Jan Ivar Johansen