Bilde av Johnskareng, Arnstein
Photo: Torje Jenssen

Arnstein Johnskareng


Giellakonsuleanta

Virgečilgehus

Barggan sámi giellakonsuleantan UiT:s 
 
Virgečilgehus
  • Jorgaleapmi, korrektuvra ja giellabassan
  • Sámi dieđalaš áigečála (doaimmahusčálli)
  • Neahttasiiddut

  • Arnstein Johnskareng, Inger Marie Holm-Olsen :
    Snøhvitutbyggingen. LNG-anlegg på Melkøya, Hammerfest kommune. Konsekvenser for samiske kulturminner
    1998

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →