Bilde av Mikalsen, Øyvind Hjuring
Bilde av Mikalsen, Øyvind Hjuring
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet oyvind.h.mikalsen@uit.no +4777649258 +47 48 21 48 64 You can find me here

Øyvind Hjuring Mikalsen


  • Iris Borch, julia holte Sempler, Øyvind Hjuring Mikalsen :
    Utdanningskvalitet i endring? En samtale om systematisk kvalitetsarbeid sett opp mot kravene i studietilsynsforskriften. Tilsynsforskriften §4-1 understreker at kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.
    2022

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →