Bilde av Mikalsen, Øyvind Hjuring
Photo: Torbein Kvil Gamst

Øyvind Hjuring Mikalsen


Work areas

Kvalitetssystem

  • Iris Borch, julia holte Sempler, Øyvind Hjuring Mikalsen :
    Utdanningskvalitet i endring? En samtale om systematisk kvalitetsarbeid sett opp mot kravene i studietilsynsforskriften. Tilsynsforskriften §4-1 understreker at kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.
    2022

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →