Sverre Magnus Bergslid Salvesen • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Ekstinksjon av samlivserververs sameierett
  Jussens venner 2022 ARKIV / DOI
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Hensynet til koherens i den dynamiske tingsretten
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021 ARKIV / DOI
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Selvstendig rettsvernshevd i lys av HR-2017-33-A
  Jussens venner 2018 DOI
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Skriveteori. Hvordan dra et forskningsprosjekt fra start til mål
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Programdeltaker i podcasten "Juss & Jåss"
  03. Feb 2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Juridisk metode i formueretten
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen, Roger Stelander Magnussen :
  Formuerett i møte med digitale penger og andre nye formuesgoder
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Takk og lov
  11. Sep 2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Utviklingstrekk innenfor formuerettslig metode - Kritiske refleksjoner om nye tendenser i Høyesterett.
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Tingsinnbegrepspant
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Proforma som kreditorinnsigelse
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Takk og lov - med Anine Kierulf
  08. Nov 2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Forbrukerhensynet i tredjemannskonflikter
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Rettsvitenskapelig systematisering
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern. Metodiske utviklingstrekk og Høyesteretts bruk av litteraturen som rettskilde
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Rettsvern for løsørekjøp. Status etter HR-2021-2248-A Aurstad Maskin.
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Legal structures and coherence as a source of law
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern. Grunntrekk og utvalgte problemstillinger
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Overleveringskravet ved løsørekjøp i lys av HR-2021-2248-A Aurstad Maskin - Avslutningen av en gammel debatt eller starten på en ny?
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Hvorfor ytrer ikke unge forskere seg oftere?
  nordnorskdebatt.no 2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern - grunntrekk og utvalgte problemstillinger
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Feeling anxious. How to deal with stress and the fear of failing.
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Selvstendig rettsvernshevd: Hva nå?
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Innlegg om HR-2021-2248-A under faglunsj til Oslo senter for kommersiell rett
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen, Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss
  23. Nov 2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Forelesningens fremtid
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Hensynet til koherens i den dynamiske tingsretten
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Grunntrekk ved rettighetskollisjoner og Forusstranda-dommen
  2019
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Etablering av rettsvern mot kreditorekstinksjon - presentasjon for formuerettsgruppa ved UiO
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →