Sabine Kaiser • Claire Josette Edith Degail, Sabine Kaiser, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen :
  Parental Satisfaction With Child Welfare Services in Norway
  Child & Family Social Work 2024 DOI
 • Marianne Berg Halvorsen, Arvid Nikolai Kildahl, Sabine Kaiser, Brynhildur Axelsdottir, Michael G. Aman, Aud Sissel Berge Helverschou :
  Applicability and Psychometric Properties of General Mental Health Assessment Tools in Autistic People: A Systematic Review
  Journal of Autism and Developmental Disorders 2024 DOI
 • Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad, Marte Rye, Sabine Kaiser :
  Exploring Adolescents’ Attitudes Toward Mental Health Apps: Concurrent Mixed Methods Study
  JMIR Formative Research 2024 ARKIV / DOI
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Adolescents’ Assessment of Two Mental Health–Promoting Mobile Apps: Results of Two User Surveys
  JMIR Formative Research 2023 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Børge Mathiassen, Bjørn Helge Handegård, Yngvild Arnesen, Marianne Berg Halvorsen :
  Examining the psychometric properties of the Norwegian version of the Social Aptitudes Scale in two clinical samples
  BMC Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Geraldine Mabille, Renee Thørnblad, Jeanette Skoglund :
  The child's place in the foster family: Use of conventional names and adoption intentions throughout childhood
  Child & Family Social Work 2023 ARKIV / DOI
 • Ane Sætrum, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  User satisfaction with antenatal care in Norway
  Birth 2023 ARKIV / DOI
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Sturla Fossum :
  Frequency of Bullying and Cyberbullying Victimization and Associated Factors Among Norwegian Adolescents
  International Journal of Bullying Prevention 2023 ARKIV / DOI
 • Marianne Berg Halvorsen, Sabine Kaiser, Ida Lyngaard Hansen, Ida Rakel Blichfeldt Sandal, Sissel Berge Helverschou :
  Validering av den norske foreldreversjonen av Developmental Behavior Checklist (DBC-P)
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2022 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Marianne Berg Halvorsen :
  The Strengths and Difficulties Questionnaire self-report-, parent-, and teacher version in children with intellectual and developmental disabilities
  Research in Developmental Disabilities 2022 ARKIV / DOI
 • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka et al.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Kjersti Åby Bergquist, Marianne Berg Halvorsen :
  The psychometric properties of the Norwegian version of the social responsiveness scale in a neuropediatric sample
  Research in Autism Spectrum Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Ingrid Borren, Sabine Kaiser :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Kartlegging av traumatiske erfaringer (KATES-Barn)
  PsykTestBarn 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen :
  Burnout and Engagement at the Northernmost University in the World
  Sage Open 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Monica Martinussen :
  Adolescents’ experiences of the information they received about the coronavirus (Covid-19) in Norway: a cross-sectional study
  Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Christine Charlotte Lillevik, Karine Jakobsen, Mariann Bellika Hansen, Monica Martinussen :
  Parent satisfaction with child health centres for children 0–5 years old in Norway: A cross-sectional study
  Nordic journal of nursing research 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Kyrre Breivik, Henriette Kyrrestad :
  An app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying in norway: Protocol for a randomized controlled trial
  JMIR Research Protocols 2021 ARKIV / DOI
 • Marte Rye, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: MOT-programmet Robust ungdom 12–16 (1. utg)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 ARKIV
 • Sabine Kaiser, Ingunn Skjesol, Ane Sætrum, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  Parent satisfaction with the open kindergarten in Norway
  International Journal of Health Promotion and Education 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Sturla Fossum :
  Help-seeking behavior in Norwegian adolescents: the role of bullying and cyberbullying victimization in a cross-sectional study
  Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Joshua Patras, Frode Adolfsen, Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen :
  Using the Job Demands–Resources Model to Evaluate Work-Related Outcomes Among Norwegian Health Care Workers
  Sage Open 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Sturla Fossum :
  Cyberbullying status and mental health in Norwegian adolescents
  Scandinavian Journal of Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av WHO Five Well-Being Index (WHO-5)
  PsykTestBarn 2019 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad Strøm :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13]
  PsykTestBarn 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Psykisk helsefremmende mobilapper - ungdoms mening og synspunkter
  2024
 • Marianne Berg Halvorsen, Arvid Nikolai Kildahl, Sabine Kaiser, Audny Gabriele Wagner Anke, Sissel Berge Helverschou :
  Mental health disorders in autistic children and adolescents:A multicenter study protocol
  2024
 • Sabine Kaiser, Marte Rye, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen, Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad :
  A Universal Mental Health–Promoting Mobile App for Adolescents: Protocol for a Cluster Randomized Controlled Trial
  JMIR Research Protocols 2023 ARKIV / DOI
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Nettmobbing øker blant ungdom – men mange ber ikke om hjelp
  Psykologisk.no 2023
 • Marianne Berg Halvorsen, Arvid Nikolai Kildahl, Sabine Kaiser, Brynhildur Axelsdottir, Sissel Berge Helverschou :
  General measurement tools for assessing mental health problems among autistic children and adults: A systematic review
 • Marianne Halvorsen, Arvid Nikolai Kildahl, Brynhildur Axelsdottir, Sabine Kaiser, Aud Sissel Berge Helverschou :
  Autisme og psykisk helse: en systematisk kunnskapsoppsummering av hvilke instrumenter som fungerer i klinikken
  2023
 • Marianne Berg Halvorsen, Einar Røshol Heiervang, Børge Mathiassen, Sabine Kaiser, Sissel Berge Helverschou :
  Assessment of anxiety and behavioral disorders among children with autism spectrum disorder and other neurodevelopmental disorders
  2023
 • Marie Kvalø, Sabine Kaiser, Svein Arild Myhra Vis, Sturla Fossum :
  Adolescents treated in child welfare locked institutions: Who commit's drug related crimes and who does not?
  2023
 • Henriette Kyrrestad, Helene Høgsdal, Sabine Kaiser :
  A Mobile App for Adolescents who have Experienced Cyberbullying and Other Negative Incidents Online
  2023
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Ungdom, mediebruk og psykisk helse
  2022
 • Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  Ny mobilapp kan hjelpe ungdom med å håndtere nettmobbing
  Forskersonen.no 2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Helene Høgsdal :
  Opp & NettOpp - Two mental health promoting mobile applications
  2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Marte Rye, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen :
  Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel for ungdom
  2022
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Marte Rye, Monica Martinussen, Reidar Jakobsen :
  En brukerundersøkelse av Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel hos ungdom
  2022
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Opp og NettOpp – to mobilapper for å fremme psykiske helse hos ungdom
  2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  NettOpp - en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd negative hendelser på nett
  2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen et al.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  NettOpp og OppPsyk: gratis og lett tilgjengelige ressurser om nettmobbing og psykisk helse
  2020
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Henriette Kyrrestad :
  En brukerundersøkelse av mobilappenNettOpp
  2020
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  Med hjelpen i lomma? To mobilapper for ungdom - Nettmobbing og psykisk helse
  2020
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Ungdoms opplevelse av informasjon som gis om koronaviruset (Covid-19): En foreløpig rapport
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Ungdom, mediebruk og psykisk helse
  2020
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Frode Adolfsen, Kyrre Breivik, Monica Martinussen :
  UngRisk: The development and evaluation of an app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying
  2019
 • Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Sabine Kaiser :
  Samhandling mellom tjenester og profesjoner
  2019
 • Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen, Sabine Kaiser :
  Stress, human errors and accidents
  Edward Elgar Publishing 2019
 • Sabine Kaiser, Ingunn Skjesol Bulling, Ane Sætrum, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  Predicting User Satisfaction with the Open Kindergarten in Norway
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →