bilde.jpg
Photo: Marianne Eliassen
bilde.jpg
Dearvvašvuođa- ja fuolahusfágaid instituhtta marianne.eliassen@uit.no +4777660515 99709940 Tromsø MH2 U.11.328

Marianne Eliassen • Eliassen, Marianne; Moholt, Jill-Marit. Boundary work in task-shifting practices – A qualitative study of reablement teams. Physiotherapy Theory and Practice 2022. ISSN 0959-3985.s doi: 10.1080/09593985.2022.2064380.
 • Eliassen, Marianne; Lahelle, Andreas. Enhancing functional improvement in reablement – a qualitative study. European Journal of Physiotherapy 2020. ISSN 2167-9169.s doi: 10.1080/21679169.2020.1761449.
 • Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri. Physiotherapy supervision of home trainers in interprofessional reablement teams. Journal of Interprofessional Care 2018. ISSN 1356-1820.s doi: 10.1080/13561820.2018.1541877.
 • Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri. The practice of support personnel, supervised by physiotherapists, in Norwegian reablement services. Physiotherapy Research International 2018. ISSN 1358-2267.s 1 - 8.s doi: 10.1002/pri.1754.
 • Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn. Variations in physiotherapy practices across reablement settings. Physiotherapy Theory and Practice 2018; Volum 36 (1). ISSN 0959-3985.s 108 - 121.s doi: 10.1080/09593985.2018.1481162.
 • Eliassen, Marianne; Sørensen, Bodil Anita; Hartviksen, Trude Anita; Holm, Solrun Gjertine; Zingmark, Magnus. Outdoor recreation in an arctic reablement service - co-creating a model. 26th NKG 2022-06-08 - 2022-06-10 2022.
 • Eliassen, Marianne. Boundary work in task-shifting practices. ReAble nettwork meeting 2022-05-10 - 2022-05-10 2022.
 • Eliassen, Marianne. Rehabiliteringsmodeller for tidlig støttet utskrivning av pasienter med ervervet hjerneskade – en scoping review. Fysioterapikongressen 2022 2022-03-17 - 2022-03-19 2022.
 • Eliassen, Marianne. FYSIOTERAPEUTENS PROFESJONSGRENSER VED OPPGAVEGLIDNING. Fysioterapikongressen 2022 2022-03-17 - 2022-03-19 2022.
 • Eliassen, Marianne. FUNKSJONSFORBEDRING I HVERDAGSREHABILITERING – EN KVALITATIV STUDIE. Fysioterapikongressen 2022 2022-03-17 - 2022-03-19 2022.
 • Nikolaisen, Morten; Forslund, Lina; Eliassen, Marianne; Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid. RehabLos-prosjektet: erfaringer med samskapende tjenestedesign i utvikling av en ny modell for rehabilitering av personer med ervervet hjerneskade. Fysioterapikongressen 2022 2022-03-17 - 2022-03-19 2022.
 • Eliassen, Marianne. Aktivitet og fellesskap - en kvalitetsreform for eldre. NAPHA konferansen 2022 2022-03-01 - 2022-03-02 2022.
 • Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Hartviksen, Trude Anita; Jacobsen, Frode F.; Kvaal, Bjørn; Løkken, Bente Irene; Melby, Line; Moe, Aud; Nilsen, Elin Rogn; Solstad, Liv Jorunn; Solvoll, Betty Ann Ragnhild; Strøm, Benedicte Sørensen; Sundsbø, Astrid; Eliassen, Marianne. Kjerneområder i Leve hele livet-reformen. En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse. (fulltekst) 2021 (27) ISBN 978-82-8340-121-9. ISSN 2464-4382.
 • Lahelle, Andreas Falck; Rosenberger, Andreas Dybesland; Eliassen, Marianne; Sørvoll, Marit; Pedersen, Synne Garder; Arntzen, Ellen Christin. Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi - mer enn randomiserte kontrollerte forsøk. Fysioterapeuten 2021. ISSN 0016-3384.
 • Lahelle, Andreas Falck; Rosenberger, Andreas Dybesland; Eliassen, Marianne; Sørvoll, Marit; Pedersen, Synne Garder; Arntzen, Ellen Christin. Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi – mer enn randomiserte kontrollerte forsøk. Fysioterapeuten 2021. ISSN 0016-3384.
 • Eliassen, Marianne. Forskning i og med kommunene - kontekstualisering og implementering. Webinar Vestvågøy kommune 2021-05-21 - 2021-05-21 2021.
 • Eliassen, Marianne. Physiotherapy practices in reablement services. ReAble network webinar 2021-05-20 - 2021-05-20 2021.
 • Eliassen, Marianne. Forskning på rehabiliteringsmodeller- Scoping review. Kick off RehabLos 2021-05-19 - 2021-05-19 2021.
 • Eliassen, Marianne; Hartviksen, Trude Anita. Aktivitet og fellesskap. 2020 ISBN 978-82-8340-098-4.
 • Eliassen, Marianne. Fysioterapi i hverdagsrehabiliteringsteam. Fysioterapeuten 2020; Volum 87 (3). ISSN 0016-3384.s 31 - 31.
 • Eliassen, Marianne. Hverdagsrehabilitering har blitt en del av hverdagen. 2020.
 • Eliassen, Marianne. Fiksert og fleksibel hverdagsrehabilitering. Ulike modeller til ulikt formål. Forsknings- og erfaringsseminar om rehabilitering 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.
 • Hartviksen, Trude Anita; Eliassen, Marianne. Ergoterapeutenes kjernekompetanse er en ressurs i kommunenes implementering av eldrereformen Leve hele livet. Ergoterapeuten 2019; Volum 62 (6). ISSN 0800-3475.s 28 - 37.
 • Eliassen, Marianne. Kommunene skal få erfaringene som gir aktivitet hos eldre. 2019.
 • Eliassen, Marianne. Ulike praksiser i hverdagsrehabilitering - Hva ønsker vi?. Rehabiliteringskonferansen 2019 2019-09-12 - 2019-09-12 2019.
 • Eliassen, Marianne. Hverdagsrehabilitering - rehabilitering eller forebygging? Hensikten bør styre organiseringen. Læringsnettverk rehabilitering 2019-06-04 - 2019-06-05 2019.
 • Eliassen, Marianne. Hverdagsrehabilitering - organisering og verdigrunnlag. Høstkonferansen 2018 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.
 • Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri. Samhandling i hverdagsrehabilitering. Omsorgskonferansen 2018 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.
 • Eliassen, Marianne. Hverdagsrehabilitering - fra behandlingsbenken til kjøkkenbenken. Temadag for bachelor i Fysioterapi 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.
 • Eliassen, Marianne. Stipendiatlunsj: hverdagsrehabilitering - fysioterapiveiledning ved oppgavedeling. Stipendiatlunsj for flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenesten i kommunene 2018-03-23 - 2018-03-23 2018.
 • Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn. Fysioterapipraksis i hverdagsrehabilitering. Fysioterapikongressen 2018 2018-02-12 - 2018-02-14 2018.
 • Eliassen, Marianne; Moholt, Jill-Marit. Livets skole? Stipendiaterfaringer fra den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE). Symposium for Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
 • Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn. Physiotherapy assessment in reablement for community-dwelling older adults. Snakk med en forsker 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.
 • Eliassen, Marianne. Hverdagsrehabilitering- Fysioterapiveiledning ved oppgavedeling. senter for omsorgsforskning fellessamling 2017-09-12 - 2017-09-12 2017.
 • Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri. Physiotherapy assessment in reablement for community-dwelling older adults. World Confederation for Physical Therapy Congress 2017-07-02 - 2017-07-04 2017.
 • Eliassen, Marianne. Samhandling i hverdagsrehabilitering. Tverrprofesjonelt eller flerprofesjonelt?. Forskningskonferansen "Mellom oss sagt - Samhandling i helse- og omsorgstjenesten" 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MH2 U.11.328

  Click for bigger map