Bilde av Eliassen, Marianne
Bilde av Eliassen, Marianne
Dearvvašvuođa- ja fuolahusfágaid instituhtta marianne.eliassen@uit.no +4777660515 99709940 You can find me here

Marianne Eliassen • Morten Andre Nikolaisen, Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad :
  Rehabilitation models for community integration of adults with acquired brain injury in rural areas: a scoping review
  Rural and remote health 2024 DOI
 • Marianne Eliassen, Cathrine Arntzen, Lina Karin Hellen Gulle Forslund, Morten Andre Nikolaisen, Patrik Alexandersson, Astrid Gramstad et al.:
  Action researchers as “orchestrators” of co-innovation: a theoretical and methodological framework
  BMC Health Services Research 2024 DOI
 • Gunnar Ellingsen, Cathrine Arntzen, Lina Forslund, Morten Nikolaisen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad et al.:
  Designing digital systems for rehabilitation practices
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Bodil Anita Sørensen, Trude Anita Hartviksen, Solrun Holm, Magnus Zingmark :
  Emplacing reablement co-creating an outdoor recreation model in the rural Arctic
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Cathrine Arntzen, Morten Nikolaisen, Astrid Gramstad :
  Rehabilitation models that support transitions from hospital to home for people with acquired brain injury (ABI): a scoping review
  BMC Health Services Research 2023 ARKIV / DOI
 • Lina Forslund, Cathrine Arntzen, Morten Nikolaisen, Astrid Gramstad, Marianne Eliassen :
  Physiotherapy as part of collaborative and person-centered rehabilitation services: the social systems constraining an innovative practice
  Physiotherapy Theory and Practice 2023 ARKIV / DOI
 • Marit Frogum, Erlend Vik, Lina Karin Hellen Gulle Forslund, Marianne Eliassen :
  "Det handler jo om hvordan en spør" : en kvalitativ metasyntese om fysioterapeuters tverrsektorielle samhandling
  Fysioterapeuten 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Marianne Eliassen, Jill-Marit Moholt :
  Boundary work in task-shifting practices–a qualitative study of reablement teams
  Physiotherapy Theory and Practice 2022 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Andreas Lahelle :
  Enhancing functional improvement in reablement – a qualitative study
  European Journal of Physiotherapy 2020 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Nils Oddbjørn Henriksen, Siri Moe :
  The practice of support personnel, supervised by physiotherapists, in Norwegian reablement services
  Physiotherapy Research International 2018 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Siri Moe, Nils Oddbjørn Henriksen :
  Variations in physiotherapy practices across reablement settings
  Physiotherapy Theory and Practice 2018 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Nils Oddbjørn Henriksen, Siri Moe :
  Physiotherapy supervision of home trainers in interprofessional reablement teams
  Journal of Interprofessional Care 2018 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen :
  Samskaping som forsknings- og innovasjonsmetodikk
  2024
 • Marianne Eliassen, Audhild Høyem, Cathrine Arntzen :
  Holder fast på løsninger som ikke virker – svikter pasienter med rehabiliteringsbehov
  Dagens medisin 08. Mar 2024 FULLTEKST
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Morten Andre Nikolaisen, Lina Karin Hellen Gulle Forslund :
  Banbrytande cancerstöd inspirerar – i Norge
  13. Mar 2023
 • Marianne Eliassen :
  Aktivitet og fellesskap - en kvalitetsreform for eldre
  2022
 • Marianne Eliassen :
  FYSIOTERAPEUTENS PROFESJONSGRENSER VED OPPGAVEGLIDNING
  2022
 • Marianne Eliassen :
  Boundary work in task-shifting practices
  2022
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad, Morten Nikolaisen, Lina Forslund :
  RehabLos-studien: Ergoterapeuters bidrag i rehabiliteringsmodell for økt arbeid- og samfunnsinkludering til voksne med ervervet hjerneskade
  2022
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad, Morten Nikolaisen, Lina Forslund :
  RehabLos- presentasjon av et samskapingsprosjekt innefor rehabiliteringsfeltet
  2022
 • Morten Nikolaisen, Lina Forslund, Marianne Eliassen, Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad :
  RehabLos-prosjektet: erfaringer med samskapende tjenestedesign i utvikling av en ny modell for rehabilitering av personer med ervervet hjerneskade
  2022
 • Marianne Eliassen :
  FUNKSJONSFORBEDRING I HVERDAGSREHABILITERING – EN KVALITATIV STUDIE
  2022
 • Marianne Eliassen :
  Rehabiliteringsmodeller for tidlig støttet utskrivning av pasienter med ervervet hjerneskade – en scoping review
  2022
 • Marianne Eliassen, Bodil Anita Sørensen, Trude Anita Hartviksen, Solrun Gjertine Holm, Magnus Zingmark :
  Outdoor recreation in an arctic reablement service - co-creating a model
  2022
 • Eliva Atieno Ambugo, Nina Beate Andfossen, Kathrine Cappelen, Bjørg Dale, Siri Andreassen Devik, Terje Emil Fredwall et al.:
  Kjerneområder i Leve hele livet-reformen. En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse
 • Marianne Eliassen :
  Forskning i og med kommunene - kontekstualisering og implementering
  2021
 • Marianne Eliassen :
  Forskning på rehabiliteringsmodeller- Scoping review
  2021
 • Andreas Falck Lahelle, Andreas Dybesland Rosenberger, Marianne Eliassen, Marit Sørvoll, Synne Garder Pedersen, Ellen Christin Arntzen :
  Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi – mer enn randomiserte kontrollerte forsøk
  Fysioterapeuten 2021
 • Marianne Eliassen :
  Physiotherapy practices in reablement services
  2021
 • Andreas Falck Lahelle, Andreas Dybesland Rosenberger, Marianne Eliassen, Marit Sørvoll, Synne Garder Pedersen, Ellen Christin Arntzen :
  Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi - mer enn randomiserte kontrollerte forsøk
  Fysioterapeuten 2021
 • Marianne Eliassen :
  Hverdagsrehabilitering har blitt en del av hverdagen
  24. Mar 2020
 • Marianne Eliassen :
  Fysioterapi i hverdagsrehabiliteringsteam
  Fysioterapeuten 2020
 • Marianne Eliassen, Trude Anita Hartviksen :
  Aktivitet og fellesskap
  2020
 • Marianne Eliassen :
  Hverdagsrehabilitering - rehabilitering eller forebygging? Hensikten bør styre organiseringen
  2019
 • Trude Anita Hartviksen, Marianne Eliassen :
  Ergoterapeutenes kjernekompetanse er en ressurs i kommunenes implementering av eldrereformen Leve hele livet
  Ergoterapeuten 2019
 • Marianne Eliassen :
  Fiksert og fleksibel hverdagsrehabilitering. Ulike modeller til ulikt formål
  2019
 • Marianne Eliassen :
  Ulike praksiser i hverdagsrehabilitering - Hva ønsker vi?
  2019
 • Marianne Eliassen :
  Kommunene skal få erfaringene som gir aktivitet hos eldre
  16. Sep 2019
 • Marianne Eliassen, Nils Oddbjørn Henriksen, Siri Moe :
  Samhandling i hverdagsrehabilitering
  2018
 • Marianne Eliassen :
  Stipendiatlunsj: hverdagsrehabilitering - fysioterapiveiledning ved oppgavedeling
  2018 ARKIV
 • Marianne Eliassen :
  Hverdagsrehabilitering - fra behandlingsbenken til kjøkkenbenken
  2018 ARKIV
 • Marianne Eliassen, Siri Moe, Nils Oddbjørn Henriksen :
  Fysioterapipraksis i hverdagsrehabilitering
  2018
 • Marianne Eliassen :
  Hverdagsrehabilitering - organisering og verdigrunnlag
  2018
 • Marianne Eliassen, Jill-Marit Moholt :
  Livets skole? Stipendiaterfaringer fra den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE)
  2017
 • Marianne Eliassen, Nils Oddbjørn Henriksen, Siri Moe :
  Physiotherapy assessment in reablement for community-dwelling older adults
  2017 ARKIV
 • Marianne Eliassen :
  Hverdagsrehabilitering- Fysioterapiveiledning ved oppgavedeling
  2017 ARKIV
 • Marianne Eliassen :
  Samhandling i hverdagsrehabilitering. Tverrprofesjonelt eller flerprofesjonelt?
  2017
 • Marianne Eliassen, Siri Moe, Nils Oddbjørn Henriksen :
  Physiotherapy assessment in reablement for community-dwelling older adults
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →