Catrine Buck Jensen • Catrine Buck Jensen, Anita Iversen, Madeleine Abrandt Dahlgren, Bente Norbye :
  “Everyone who wants to can practice on me”– a qualitative study of patients’ view on health profession students’ learning in an interprofessional clinical placement
  BMC Medical Education 2024 DOI
 • Tove Törnqvist, Annika Lindh Falk, Catrine Buck Jensen, Anita Iversen, Pia Tingström :
  Are the stars aligned? Healthcare students’ conditions for negotiating tasks and competencies during interprofessional clinical placement
  BMC Medical Education 2023 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Inga Madeleine Abrandt Dahlgren, Tove Törnqvist, Anita Iversen :
  Students in interprofessional clinical placements: How supervision facilitates patient-centeredness in collaborative learning
  Clinical Supervisor 2023 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Inga Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Iversen :
  Getting real in interprofessional clinical placements: patient-centeredness in student teams’ collaborative learning
  Advances in Health Sciences Education 2022 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Inga Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Iversen :
  Patient participation in interprofessional learning and collaboration with undergraduate health professional students in clinical placements: A scoping review
  Journal of Interprofessional Education & Practice 02. Feb 2022 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Ole Johan Olsen, Bente Norbye :
  Teknologistøttet ferdighetstrening for sykepleierstudenter i desentralisert utdanning
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Catrine Buck Jensen :
  Utvikling av nettbasert diskusjonsforum for veiledning av sykepleierstudenter i praksisstudier
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Catrine Buck Jensen, Cato R. P. Bjørndal :
  Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksisstudier
  Fagbokforlaget 2018
 • Åsne Knutson Depresno, Kim Fangen, Frank Oterholt, Catrine Buck Jensen :
  Hvor er pasientenes stemme i norsk sykepleierutdanning?
  Tidsskriftet sykepleien 2024
 • Cathrine Fjelltun, Linn Tangen, Catrine Buck Jensen :
  Simulering: Nært samarbeid mellom lærere og praksisveiledere kan styrke studentenes læringsutbytter.
  Tidsskriftet sykepleien 2024
 • Åsne Knutson De Presno, Kim Fangen, Frank Oterholt, Catrine Buck Jensen :
  Hvor er pasienten i norsk sykepleierutdanning?
  Tidsskriftet sykepleien 2024
 • Catrine Buck Jensen, Anita Iversen :
  Teamarbeid må øves-sammen med pasienter
  dagensmedisin.no 05. May 2023
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Iversen :
  Pasienters aktive medvirkning i studenters tverrprofesjonelle samarbeidslæring er uforløst
  2023
 • Catrine Buck Jensen, Anita Iversen :
  Pasienten glemmes i forskning på helsevitenskapelig utdanning
  dagensmedisin.no 2022
 • Catrine Buck Jensen, Guro Karlsholm, Kristin Haugen :
  Rekruttering av helsefagstudenter til forskningsprosjekter innen medisinsk- og helsefaglig pedagogikk
  2022
 • Catrine Buck Jensen, Jeanette Elise Huemer, Rigmor Furu, Anita Iversen :
  Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.
  Tidsskriftet sykepleien 2019 ARKIV
 • Lisbet Rønningsbakk, Nora MacLaren, Catrine Buck Jensen, Antonio Fábregas :
  Forskjellige mål, forskjellige måter å bruke Canvas
  2018
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Ole Johan Olsen :
  Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education
  2017
 • Catrine Buck Jensen :
  Hva er det med stellefrakken?
  Sykepleien 28. Mar 2017 FULLTEKST
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye :
  Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education
  2017
 • Catrine Buck Jensen :
  Digitalt refleksjonsforum som grunnlag for tilbakemeldinger underveis i klinisk praksis
  2017
 • Catrine Buck Jensen :
  Veiledning i diskusjonsforum – noen praktiske tilnærminger
  2017
 • Catrine Buck Jensen :
  Aktivitet og samhandling i et nettbasert diskusjonsforum - kommer det av seg selv?
  2017
 • Catrine Buck Jensen :
  Online discussion boards as part of supervision for clinical placements in nursing - can it become the future?
  2016
 • Catrine Buck Jensen :
  Kan asynkrone diskusjonsforum styrke veiledningen i praksisstudier?
  2016
 • Catrine Buck Jensen :
  Can asynchronous discussions enhance supervision quality of nursing students in clinical placements?
  2016
 • Anita Iversen, Catrine Buck Jensen, Inger Eikeland Gadgil, Sidsel Tveiten, Siri Skommesvik :
  Building communities of practice among clinical practice tutors: a faculty development initiative across organizational borders
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →