Bilde av Dahl, Espen
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Dahl, Espen
Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta espen.dahl@uit.no +4777644363 46473018 You can find me here

Espen Dahl • Espen Dahl, Theodor Sandal Rolfsen :
  The Phenomenology of Pain and Pleasure: Henry and Levinas
  Revue de la philosophie française et de langue française 2024 DOI
 • Espen Dahl :
  Alderdommens fenomenologi: Om kropp, tid og passivitet
  Teologisk Tidsskrift 2023 ARKIV / DOI
 • Espen Dahl :
  Augustine and Heidegger on Verticality and Everydayness
  Continental Philosophy Review 2023 ARKIV / DOI
 • Espen Dahl :
  Perception, Imagination, and the Transfiguration of the Ordinary
  LIT Verlag 2021
 • Espen Dahl, Jan-Olav Henriksen, Marius Timmann Mjaaland :
  Introduction
  LIT Verlag 2021
 • Espen Dahl :
  Stanley Cavell - mellom estetisk og filosofisk modernisme
  Universitetsforlaget 2021
 • Espen Dahl :
  Preserving Wonder Through the Reduction: Husserl, Marion, and Merleau-Ponty
  Springer 2020 DOI
 • Espen Dahl :
  Between ordinary and extraordinary: A Deweyan approach to ordinary, aesthetic, and cultic experience
  Harvard Theological Review 2020 DOI
 • Espen Dahl, Cassandra Falke, Thor Eirik Eriksen :
  Introduction
  Routledge 2019
 • Espen Dahl :
  Weakness and Passivity: Phenomenology of the Body After Paul
  Routledge 2019 DOI
 • Espen Dahl :
  Knausgård og det stillferdige kallet fra det hverdagslige
  Novus Forlag 2018
 • Espen Dahl :
  Wittgenstein and Augustine on Seeing Miracles
  Rowman & Littlefield Publishers 2018
 • Espen Dahl :
  The inner tension of pain and the phenomenology of evil
  International Journal of Philosophy and Theology 2017 DOI
 • Espen Dahl :
  Girard on Apocalypse and Terrorism
  Cambridge University Press 2017 DOI
 • Espen Dahl :
  Mottageligheten og kroppens fenomenologi
  Novus Forlag 2017
 • Espen Dahl :
  Job and the Problem of Physical Pain: A Phenomenological Reading
  Modern Theology 2016 DOI
 • Espen Dahl :
  Preserving the Double Mystery: Augustine's Confessions on Self and God
  Literature & Theology 2016 DOI
 • Espen Dahl :
  Nattverd, kropp, erindring
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 ARKIV / FULLTEKST
 • Espen Dahl, Jan-Olav Henriksen, Marius Timmann Mjaaland :
  Imagination in Religion: Perspectives from the Philosophy of Religion
  LIT Verlag 2021
 • Espen Dahl, Cassandra Falke, Thor Eirik Eriksen :
  Phenomenology of the Broken Body
  Routledge 2019 DATA
 • Espen Dahl :
  The Problem of Job and the Problem of Evil
  Cambridge University Press 2019 DATA
 • Espen Dahl :
  Drew Leder, The Healing Body: Creative Responses to Illness, Aging, and Affliction
  Philosophy of Medicine 09. May 2024 DOI
 • Espen Dahl, Theodor Rolfsen :
  Pleasure and Pain in Henry and Levinas
  2023
 • Espen Dahl :
  The Nature of the Body and the Body of Nature
  2023
 • Espen Dahl :
  The body and nature in Husserl and Merleau-Ponty
  2023
 • Espen Dahl :
  Arendt and the wonder of birth and nature
  2023
 • Espen Dahl :
  Phenomenology, Life, and Meaning
  2023
 • Espen Dahl, Theodor Sandal Rolfsen :
  Introduction of Special Issue “Phenomenology and Systematic Theology”
  Religions 2023 DOI
 • Espen Dahl :
  Augustins underfulle alminnelighet
  Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2020 ARKIV
 • Espen Dahl :
  Response to Fredrik Svenaeus' "Phenomenological Bioethics"
  2019
 • Espen Dahl :
  Hope and the Body: Response to Johanne Stubbe Kristensen
  2019
 • Espen Dahl :
  Pain and eschatological hope
  2019
 • Espen Dahl :
  Perception, Imagination, and the Transfiguration of the Ordinary
  2019
 • Espen Dahl :
  Setter Gud på tiltalebenken
  03. Jan 2019
 • Espen Dahl :
  Respons til Ola Sigurdson - Om lykke, smerte og korset
  2018
 • Espen Dahl :
  The relation between ordinary life and the festive
  2018
 • Espen Dahl :
  The Problem of Job and Physical Pain
  2018
 • Espen Dahl :
  Fortapelsen
  2018
 • Cathinka Dahl Hambro, Espen Dahl :
  Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Espen Dahl :
  Luthers menneskesyn- mellom passivitet og aktivitet
  2017
 • Espen Dahl :
  Luther og det rettferdiggjorte mennesket
  Nordlys 27. Oct 2017
 • Espen Dahl :
  Den underlige hverdagen
  2017
 • Espen Dahl :
  Undringen, hverdagen og den fenomenologiske reduksjon
  2017
 • Espen Dahl :
  Weakness and Receptivity: Phenomenology of the Body after Paul
  2017
 • Espen Dahl :
  "I Cannot" and the Passivity of the Body
  2017
 • Espen Dahl :
  Minne - ting - tekst.
  2016
 • Espen Dahl :
  Holiness. Christianity. C. Modern Europe and America
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2016
 • Espen Dahl :
  "Pain and Evil"
  2016
 • Bengt-Ove Andreassen, Espen Dahl :
  Minne
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016
 • Espen Dahl :
  Kropp, skrøpelighet og mottagelighet - en fenomenologi for kroppen som ikke fungerer?
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →