Bilde av Vangen, Marie
Bilde av Vangen, Marie
Juridihka fakultehta marie.vangen@uit.no +4777644557 +47 99520015 Tromsø TEO-H4 4.432

Marie Vangen • Marie Vangen :
  Kommentar til dom HR-2020-1340-A «Fremmedkrigersaken»
  Juridika Innsikt 2021
 • Marie Vangen :
  "Unødvendig strengt reaksjonsnivå, virker ikke lurt"
  07. Jul 2022
 • Marie Vangen :
  Ekspert på strafferettslig jurisdiksjon går kraftig ut mot Høyesteretts tolkning av folkeretten
  2021
 • Marie Vangen :
  Muntlighet i undervisningen på masterstudiet i rettsvitenskap
  2021
 • Marie Vangen :
  Høyesterett knesetter norsk universaljurisdiksjon i terrorsaker
  01. Jul 2020
 • Marie Vangen :
  Et viktig skritt i folkerettmessig retning - og et snublesteg tilbake
  Rett 24 2020
 • Kristine Helen Korsnes, Jorun I Rui, Marie Vangen :
  Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19
  2020 ARKIV
 • Marie Vangen :
  Universaljurisdiksjon og norsk rett
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  TEO-H4 4.432

  Click for bigger map