Oddbjørn Løndal • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Oddbjørn Løndal :
  Evidensbaserte foreldreveiledningsprogrammer - nytteverdi for samfunnet. Evidence-based parenting programmes and their benefits for society
  2023
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Forebyggende psykisk helse i barnehagen
  2022
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Forebyggende psykisk helse i barnehagen
  2022
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  DUÅ skole- barnehageprogram før og nå, norske forskningsresultater
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Oddbjørn Løndal :
  Implementering av tiltak/intervensjoner - fra teori til praksis
  2022
 • Oddbjørn Løndal :
  «Forskning og erfaringer fra programserien De Utrolige Årene (DUÅ) – Hvordan forebygge og behandle reguleringsvansker og aggresjon blant barn i barnehage- og tidlig skolealder?».
  2019
 • Merete Saus, Oddbjørn Løndal, Marcela Douglas, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes et al.:
  Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM
  2019
 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø) Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?
  2019
 • Oddbjørn Løndal, Kari Walmsness :
  De Utrolige Årene (DUÅ) tilpasset ASD og ADHD
  2019
 • Oddbjørn Løndal :
  «Godt samspill og gode grenser for barn i barnehagealder»
  2019
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Oddbjørn Løndal :
  25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse
  28. Jan 2019
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther, Merete Aasheim :
  Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?
  barnehage.no 22. Oct 2018 DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  Hjemmeside: De Utrolige Årene
  2018 DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  Facebookside: De Utrolige Årene, RKBU/RBUP
  2018 DATA
 • Hanne Skarsvaag, Bjørn Brunborg, Oddbjørn Løndal, Andrea Jennerwein :
  De Utrolige Årene - Foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD.
  2018 DATA
 • Monica White Martinsen, Oddbjørn Løndal :
  Få kommuner i nord søker kompetanseheving for barnevernansatte
  10. Apr 2018 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior
  2018
 • Merete Aasheim, Maria Joao Seabra-Santos, Sturla Fossum, Maria Filomena Gaspar, Bjørn-Helge Handegård, Sofia O Major et al.:
  Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills
  2018
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther, Merete Aasheim :
  Det handler ikke bare om ro i klasserommet
  Dagsavisen 22. Oct 2018 DATA
 • Andrea Jennerwein, Oddbjørn Løndal :
  Et helhetlig blikk på De Utrolige Årene anno 2017
  2017
 • Oddbjørn Løndal :
  Hvordan bli verdensmester i å løse problemer
  2017 PROSJEKT / DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  Presentation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Programs for familys with babys, toddlers and preschoolers
  2017 PROSJEKT / DATA
 • Oddbjørn Løndal, Frode Kvittem :
  De Utrolige Årene (DUÅ) - et tiltak rettet mot universalforebygging, indikerte tilbud og behandling - både for barn, foreldre og fagfolk i barnehage og skole
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  Implementation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway
  2017
 • Oddbjørn Løndal :
  Bruk av DUÅs gruppetilbud for utsatte barn og familier i Norge
  2017
 • Oddbjørn Løndal :
  Åpning av fagdag: Et helhetlig blikk på De Utrolige Årenes tilbud i Norge
  2017
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes facebookside
  2017 PROSJEKT / DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes hjemmeside
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg :
  Presentasjon av De Utrolige Årenes tiltak rettet mot personale i barnehage og til foreldre til barn i barnehagealder
  2017
 • Oddbjørn Løndal, Frode Adolfsen :
  Presentasjon av RKBU Nords tilbud om målrettet tjenestestøtte til norske kommuner
  2017
 • Oddbjørn Løndal, Henriette Kyrrestad Strøm :
  Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnskoleopplæringen
  2017
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årene (DUÅ). Programserie for barn, familie og ansatte i skole, SFO og barnehage
 • Oddbjørn Løndal :
  How to work with reliability in training and certification of IY group leaders?
  2017
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg :
  Tilrettelegging av DUÅ-foreldreveiledning for familier med barn med ADHD
  2017 PROSJEKT / DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes facebookside
  2016 PROSJEKT / DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes hjemmeside
 • Oddbjørn Løndal :
  Working with fidelety in training and certifidation, - The Incredible Years. (DUÅ).
  2016
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  Barnehagene trenger ny kunnskap, men de trenger ikke mer metodefrihet
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 15. Jun 2015 DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  Som gym på skolen
  31. Mar 2015 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  De Utrolige Årene–til beste for barna
  Helgelendingen 08. Apr 2015
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes Facebookside. RKBU Nord, UiT
  2015 DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes hjemmeside, RKBU Nord, UiT
  2015 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  Bred kunnskap viktigere enn navnet
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 25. Jun 2015 DATA
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata
  2015
 • Oddbjørn Løndal, Odd Fyhn :
  De Utrolige Årene - Universalforebyggende tiltak i barnehage og skole.
  2014
 • Oddbjørn Løndal, Marita Jensen :
  De Utrolige Årenes Facebookside
  2014 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Marita Jensen :
  De Utrolige Årenes hjemmeside
  2014 DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  "Gruppeledelse i praksis". Om De Utrolige Årene
  Nordlys 19. Mar 2014 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  De Utrolige Årene, en programserie for foreldre, barn og pedagogisk personale.
  2014 DATA

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →