Personkort bilde

Oddbjørn Løndal

Universitetslektor RKBU Davvi
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.s 141 - 160.

 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn. 25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. 2019.

 • Saus, Merete; Løndal, Oddbjørn; Douglas, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese. Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM. Fagmøte 2019-05-15 - 2019-05-15 2019.

 • Løndal, Oddbjørn. «Godt samspill og gode grenser for barn i barnehagealder». Innlegg på faglig seminar i Stakkevollen bydel 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Walmsness, Kari. De Utrolige Årene (DUÅ) tilpasset ASD og ADHD. Autismekonferanse 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø) Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?. Lørdagsuniversitetet 2019-03-30 - 2019-03-30 2019.

 • Løndal, Oddbjørn. «Forskning og erfaringer fra programserien De Utrolige Årene (DUÅ) – Hvordan forebygge og behandle reguleringsvansker og aggresjon blant barn i barnehage- og tidlig skolealder?».. Innlegg på dagskonferansen "Sinte, unge gutter" 2019-03-12 - 2019-03-12 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior. Incredible Years Mentor Meeting 2018-09-19 - 2018-09-21 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?. (https://www.barnehage.no/artikler/er-dua-og-pals-en-trussel-mot-demokratiet/449283) barnehage.no 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Det handler ikke bare om ro i klasserommet. (https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-handler-ikke-bare-om-ro-i-klasserommet-1.1221355) Dagsavisen - Nye Meninger 2018.

 • Løndal, Oddbjørn. Facebookside: De Utrolige Årene, RKBU/RBUP. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) 2018.

 • Løndal, Oddbjørn. Hjemmeside: De Utrolige Årene. (http://dua.uit.no/) 2018.

 • Skarsvaag, Hanne; Brunborg, Bjørn; Løndal, Oddbjørn; Jennerwein, Andrea. De Utrolige Årene - Foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD.. (http://dua.uit.no/adhd-guide-til-duas-foreldreveiledning/) 2018.

 • Martinsen, Monica White; Løndal, Oddbjørn. Få kommuner i nord søker kompetanseheving for barnevernansatte. (https://www.nrk.no/nordland/fa-kommuner-i-nord-soker-kompetanseheving-for-barnevernansatte-1.14000308) 2018.

 • Aasheim, Merete; Seabra-Santos, Maria Joao; Fossum, Sturla; Gaspar, Maria Filomena; Handegård, Bjørn-Helge; Major, Sofia O; Drugli, May Britt; Azevedo, Andreia F.; Patras, Joshua; Homem, Tatiana C.; Klest, Sihu; Pimentel, Mariana; Baptista, Elsa; Vale, Vera; Løndal, Oddbjørn. Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills. EUSPR 2018 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Jennerwein, Andrea; Løndal, Oddbjørn. Et helhetlig blikk på De Utrolige Årene anno 2017. Internundervisning BUPA, UNN og RKBU Nord, Uit 2017-09-22 - 2017-09-22 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Strøm, Henriette Kyrrestad. Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnskoleopplæringen. Fagdag for skoleansatte i kommunene Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årene (DUÅ). Programserie for barn, familie og ansatte i skole, SFO og barnehage. Innspilling av videoforelesning for offentlig bruk. (https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/17b0307542be49b0b6c540fc4edd19f31d) (Fulltekst: DeUtroligeÅrene(DUÅ).Programserieforbarn,familieogansatteiskole,SFOogbarnehage (Omtale: Videopresentasjon om programserien) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. How to work with reliability in training and certification of IY group leaders?. International mentor meeting for The Incredible Years (DUÅ) 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Implementation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Dialogkonferanse 2017-04-04 - 2017-04-06 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Adolfsen, Frode. Presentasjon av RKBU Nords tilbud om målrettet tjenestestøtte til norske kommuner. Presentasjon for ledere i 5 kommuner i Troms 2017-05-18 - 2017-05-18 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Bruk av DUÅs gruppetilbud for utsatte barn og familier i Norge. Faglig presentasjon for norske politikere 2017-02-10 - 2017-02-10 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Tilrettelegging av DUÅ-foreldreveiledning for familier med barn med ADHD. Utviklingsprosjekt (https://www.facebook.com/deutroligearene/photos/a.220650688049074.49244.182365078544302/1461635373950593/?type=3&theater) (Prosjekt: Samarbeid ADHD Norge og De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017-01-18 - 2017-01-18 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Presentasjon av De Utrolige Årenes tiltak rettet mot personale i barnehage og til foreldre til barn i barnehagealder. Fagseminar 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Presentation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Programs for familys with babys, toddlers and preschoolers. Oppstartsseminar for Erasmus+ prosjekt (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/e5355787-c07e-4722-bda8-883be7db69a3) (Prosjekt: Erasmus+) 2017-11-28 - 2017-11-29 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Kvittem, Frode. De Utrolige Årene (DUÅ) - et tiltak rettet mot universalforebygging, indikerte tilbud og behandling - både for barn, foreldre og fagfolk i barnehage og skole. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unges (NUBUs) nasjonale fagkonferanse 2017 (https://www.nasjonalfagkonferanse.no/seminarsesjon-1) (Omtale: Seminar nr 1.5) (Sammendrag: Seminar nr 1.5) 2017-11-14 - 2017-11-15 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Hvordan bli verdensmester i å løse problemer. Barneuniversitetet (http://www.tromso.kommune.no/hjem.255743.no.html) (Prosjekt: Barneuniversitetet) 2017-10-22 - 2017-10-22 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) (Fulltekst: DeUtroligeÅrenesprogramserie (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Åpning av fagdag: Et helhetlig blikk på De Utrolige Årenes tilbud i Norge. Fagdag for alle barnehageansatte i Karmøy kommune 2017-11-09 - 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Working with fidelety in training and certifidation, - The Incredible Years. (DUÅ).. International mentor meeting in The Incredible Years (DUÅ) 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2016.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) (Fulltekst: DeUtroligeÅreneshjemmeside (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2016.

 • Aasheim, Merete; Løndal, Oddbjørn. Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata. DUÅ Fagdag 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene–til beste for barna. Helgelendingen 2015.s 12 - 12.

 • Løndal, Oddbjørn. Som gym på skolen. (http://www.helg.no/dua/barnehager/nyheter/som-gym-pa-skolen/s/5-24-29701) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Bred kunnskap viktigere enn navnet. (http://www.aftenposten.no/meninger/Kort-sagt_-25-juni-35064b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 46 - 46.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Barnehagene trenger ny kunnskap, men de trenger ikke mer metodefrihet. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Barnehagene-trenger-ny-kunnskap_-men-de-trenger-ikke-mer-metodefrihet-36161b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 13 - 13.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside, RKBU Nord, UiT. (https://dua.uit.no/) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes Facebookside. RKBU Nord, UiT. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Fyhn, Odd. De Utrolige Årene - Universalforebyggende tiltak i barnehage og skole.. Atferdssenterets nasjonal fagkonferanse 2014 2014-11-11 - 2014-11-12 2014.

 • Løndal, Oddbjørn. "Gruppeledelse i praksis". Om De Utrolige Årene. (http://www.e-pages.dk/nordlys_no/3141/?token=YV91c2VyX2lkPTMwNzA3NCZhX3VzZXJfa2V5PWY3NWU5MmM2LTU5M2EtNGNlMC05YmZlLThiZjE3MWUyZWE5YyZhX3N1Yl9pZD0zMTIyNDIwJmFfc3ViX2lkX3NvdXJjZT1JU0RCJmFfc3ViX2NsYXNzPWZ) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B6 - B6.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. "Vi ønsker samarbeid". Avisinnlegg fra De Utrolige Årenes lederteam.. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B7 - B7.

 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes Facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene) 2014.

 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) 2014.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene, en programserie for foreldre, barn og pedagogisk personale.. UNG 2014: Endring og undring. (http://www.e-pages.dk/nordlys_no/3117/?token=YV91c2VyX2lkPTMwNzA3NCZhX3VzZXJfa2V5PWY3NWU5MmM2LTU5M2EtNGNlMC05YmZlLThiZjE3MWUyZWE5YyZhX3N1Yl9pZD0zMTIyNDIwJmFfc3ViX2lkX3NvdXJjZT1JU0RCJmFfc3ViX2NsYXNzPWZ) 2014-06-04 - 2014-06-05 2014.

 • Jensen, Marita; Løndal, Oddbjørn. De utrolige årene - Facebook. (Omtale: http://www.facebook.com/#!/deutroligearene?fref=ts) 2012.

 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn. 25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. 2019.

 • Saus, Merete; Løndal, Oddbjørn; Douglas, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese. Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM. Fagmøte 2019-05-15 - 2019-05-15 2019.

 • Løndal, Oddbjørn. «Godt samspill og gode grenser for barn i barnehagealder». Innlegg på faglig seminar i Stakkevollen bydel 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Walmsness, Kari. De Utrolige Årene (DUÅ) tilpasset ASD og ADHD. Autismekonferanse 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø) Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?. Lørdagsuniversitetet 2019-03-30 - 2019-03-30 2019.

 • Løndal, Oddbjørn. «Forskning og erfaringer fra programserien De Utrolige Årene (DUÅ) – Hvordan forebygge og behandle reguleringsvansker og aggresjon blant barn i barnehage- og tidlig skolealder?».. Innlegg på dagskonferansen "Sinte, unge gutter" 2019-03-12 - 2019-03-12 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior. Incredible Years Mentor Meeting 2018-09-19 - 2018-09-21 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?. (https://www.barnehage.no/artikler/er-dua-og-pals-en-trussel-mot-demokratiet/449283) barnehage.no 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Det handler ikke bare om ro i klasserommet. (https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-handler-ikke-bare-om-ro-i-klasserommet-1.1221355) Dagsavisen - Nye Meninger 2018.

 • Løndal, Oddbjørn. Facebookside: De Utrolige Årene, RKBU/RBUP. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) 2018.

 • Løndal, Oddbjørn. Hjemmeside: De Utrolige Årene. (http://dua.uit.no/) 2018.

 • Skarsvaag, Hanne; Brunborg, Bjørn; Løndal, Oddbjørn; Jennerwein, Andrea. De Utrolige Årene - Foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD.. (http://dua.uit.no/adhd-guide-til-duas-foreldreveiledning/) 2018.

 • Martinsen, Monica White; Løndal, Oddbjørn. Få kommuner i nord søker kompetanseheving for barnevernansatte. (https://www.nrk.no/nordland/fa-kommuner-i-nord-soker-kompetanseheving-for-barnevernansatte-1.14000308) 2018.

 • Aasheim, Merete; Seabra-Santos, Maria Joao; Fossum, Sturla; Gaspar, Maria Filomena; Handegård, Bjørn-Helge; Major, Sofia O; Drugli, May Britt; Azevedo, Andreia F.; Patras, Joshua; Homem, Tatiana C.; Klest, Sihu; Pimentel, Mariana; Baptista, Elsa; Vale, Vera; Løndal, Oddbjørn. Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills. EUSPR 2018 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Jennerwein, Andrea; Løndal, Oddbjørn. Et helhetlig blikk på De Utrolige Årene anno 2017. Internundervisning BUPA, UNN og RKBU Nord, Uit 2017-09-22 - 2017-09-22 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Strøm, Henriette Kyrrestad. Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnskoleopplæringen. Fagdag for skoleansatte i kommunene Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årene (DUÅ). Programserie for barn, familie og ansatte i skole, SFO og barnehage. Innspilling av videoforelesning for offentlig bruk. (https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/17b0307542be49b0b6c540fc4edd19f31d) (Fulltekst: DeUtroligeÅrene(DUÅ).Programserieforbarn,familieogansatteiskole,SFOogbarnehage (Omtale: Videopresentasjon om programserien) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. How to work with reliability in training and certification of IY group leaders?. International mentor meeting for The Incredible Years (DUÅ) 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Implementation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Dialogkonferanse 2017-04-04 - 2017-04-06 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Adolfsen, Frode. Presentasjon av RKBU Nords tilbud om målrettet tjenestestøtte til norske kommuner. Presentasjon for ledere i 5 kommuner i Troms 2017-05-18 - 2017-05-18 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Bruk av DUÅs gruppetilbud for utsatte barn og familier i Norge. Faglig presentasjon for norske politikere 2017-02-10 - 2017-02-10 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Tilrettelegging av DUÅ-foreldreveiledning for familier med barn med ADHD. Utviklingsprosjekt (https://www.facebook.com/deutroligearene/photos/a.220650688049074.49244.182365078544302/1461635373950593/?type=3&theater) (Prosjekt: Samarbeid ADHD Norge og De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017-01-18 - 2017-01-18 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Presentasjon av De Utrolige Årenes tiltak rettet mot personale i barnehage og til foreldre til barn i barnehagealder. Fagseminar 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Presentation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Programs for familys with babys, toddlers and preschoolers. Oppstartsseminar for Erasmus+ prosjekt (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/e5355787-c07e-4722-bda8-883be7db69a3) (Prosjekt: Erasmus+) 2017-11-28 - 2017-11-29 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Kvittem, Frode. De Utrolige Årene (DUÅ) - et tiltak rettet mot universalforebygging, indikerte tilbud og behandling - både for barn, foreldre og fagfolk i barnehage og skole. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unges (NUBUs) nasjonale fagkonferanse 2017 (https://www.nasjonalfagkonferanse.no/seminarsesjon-1) (Omtale: Seminar nr 1.5) (Sammendrag: Seminar nr 1.5) 2017-11-14 - 2017-11-15 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Hvordan bli verdensmester i å løse problemer. Barneuniversitetet (http://www.tromso.kommune.no/hjem.255743.no.html) (Prosjekt: Barneuniversitetet) 2017-10-22 - 2017-10-22 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) (Fulltekst: DeUtroligeÅrenesprogramserie (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Åpning av fagdag: Et helhetlig blikk på De Utrolige Årenes tilbud i Norge. Fagdag for alle barnehageansatte i Karmøy kommune 2017-11-09 - 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Working with fidelety in training and certifidation, - The Incredible Years. (DUÅ).. International mentor meeting in The Incredible Years (DUÅ) 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2016.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) (Fulltekst: DeUtroligeÅreneshjemmeside (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2016.

 • Aasheim, Merete; Løndal, Oddbjørn. Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata. DUÅ Fagdag 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene–til beste for barna. Helgelendingen 2015.s 12 - 12.

 • Løndal, Oddbjørn. Som gym på skolen. (http://www.helg.no/dua/barnehager/nyheter/som-gym-pa-skolen/s/5-24-29701) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Bred kunnskap viktigere enn navnet. (http://www.aftenposten.no/meninger/Kort-sagt_-25-juni-35064b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 46 - 46.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Barnehagene trenger ny kunnskap, men de trenger ikke mer metodefrihet. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Barnehagene-trenger-ny-kunnskap_-men-de-trenger-ikke-mer-metodefrihet-36161b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 13 - 13.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside, RKBU Nord, UiT. (https://dua.uit.no/) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes Facebookside. RKBU Nord, UiT. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Fyhn, Odd. De Utrolige Årene - Universalforebyggende tiltak i barnehage og skole.. Atferdssenterets nasjonal fagkonferanse 2014 2014-11-11 - 2014-11-12 2014.

 • Løndal, Oddbjørn. "Gruppeledelse i praksis". Om De Utrolige Årene. (http://www.e-pages.dk/nordlys_no/3141/?token=YV91c2VyX2lkPTMwNzA3NCZhX3VzZXJfa2V5PWY3NWU5MmM2LTU5M2EtNGNlMC05YmZlLThiZjE3MWUyZWE5YyZhX3N1Yl9pZD0zMTIyNDIwJmFfc3ViX2lkX3NvdXJjZT1JU0RCJmFfc3ViX2NsYXNzPWZ) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B6 - B6.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. "Vi ønsker samarbeid". Avisinnlegg fra De Utrolige Årenes lederteam.. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B7 - B7.

 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes Facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene) 2014.

 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) 2014.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene, en programserie for foreldre, barn og pedagogisk personale.. UNG 2014: Endring og undring. (http://www.e-pages.dk/nordlys_no/3117/?token=YV91c2VyX2lkPTMwNzA3NCZhX3VzZXJfa2V5PWY3NWU5MmM2LTU5M2EtNGNlMC05YmZlLThiZjE3MWUyZWE5YyZhX3N1Yl9pZD0zMTIyNDIwJmFfc3ViX2lkX3NvdXJjZT1JU0RCJmFfc3ViX2NsYXNzPWZ) 2014-06-04 - 2014-06-05 2014.

 • Jensen, Marita; Løndal, Oddbjørn. De utrolige årene - Facebook. (Omtale: http://www.facebook.com/#!/deutroligearene?fref=ts) 2012.

 • [Loading...]