Personkort bilde

Grini, Monica

Førstelektor Giela ja kultuvrra instituhtta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Grini, Monica. Sámi (re)presentation in a differentiating museumscape: Revisiting the art-culture system. (Fulltekst: https://doi.org/10.5617/nm.7740 Nordisk Museologi 2019; Volum 27 (3). ISSN 1103-8152.s 169 - 185.s doi: 10.5617/nm.7740.

 • Grini, Monica. Så fjernt det nære: Nasjonalmuseet og samisk kunst. (Fulltekst: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3029-2019-03-04 Kunst og kultur 2019; Volum 102 (3). ISSN 0023-5415.s 176 - 190.s doi: 10.18261/issn.1504-3029-2019-03-04.

 • Grini, Monica; Oskal, Nils. Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter. (Fulltekst: https://hdl.handle.net/10037/13383 DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2). ISSN 1501-9934.s 88 - 99.

 • Grini, Monica. Contemporary Sámi Art in the Making of Sámi Art History: The Work of Geir Tore Holm, Outi Pieski and Lena Stenberg. (Omtale: http://en.unipress.dk/udgivelser/s/s%C3%A1mi-art-and-aesthetics/) Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4.s 297 - 323.s doi: 10.2307/j.ctv62hhh7.18.

 • Grini, Monica. Historiographical Reflections on Sámi Art and the Paradigm of the National in Norwegian Art History. (http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=143076914&kid=biblio) Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-238-4.s 49 - 67.

 • Grini, Monica. Samisk kunst og norsk kunsthistorie: delvise forbindelser. Stockholm University Press 2021 ISBN 978-91-7635-039-3. ISSN 2002-3227.

 • Grini, Monica. Decasia, Bill Morrison. 2009.

 • Grini, Monica. Duodji Matters: Comments on ‘Decolonizing Production: Healing, Belonging, and Social Change in Sápmi’ by Natalia Magnani and Matthew Magnani. Current Anthropology 2021. ISSN 0011-3204.

 • Grini, Monica. Sámi Art Beyond the Nation(-state). Cross-border connectivity in Nordic–Baltic Art in the late 19th and 20th centuries (Omtale: https://artlas.huma-num.fr/en/artls-seminar-paris-2020-2021-artistic-circulations-in-towards-from-northern-europe/) 2021-05-17 - 2021-05-18 2021.

 • Grini, Monica. Differencing Canons. Sámi and Norwegian Art History. SASS 2021: Ecologies and Economies (Omtale: https://scandinavianstudy.org/annual-meeting/sass-2021-seattle/) 2021-05-05 - 2021-05-14 2021.

 • Grini, Monica. Sámi Art and the Poetics and Politics of Norwegian Art History. Art History and Visual Studies Lecture Series, IFIKK/University of Oslo (https://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/art-history-and-visual-studies-lecture-series/2021/) 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.

 • Heidi Marie, Lindekleiv; Grini, Monica. Året for å feire "den guddommelige kunstneren". 2020.

 • Grini, Monica. Kunst(historie) er ikke det du tror det er: Noen refleksjoner rundt kunsthistorie som global praksis. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis. Ph.d.-emne (Omtale: https://uit.no/utdanning/emner/emne/622439/kvi-8001?ar=2020&semester=V) 2020-05-11 - 2020-05-12 2020.

 • Grini, Monica. Kunsthistoriens politikk. (https://sekunst.no/SeKunstMagasin/Essay-Kunsthistoriens-politikk) Se Kunst Magasin 2020 (3). ISSN 1893-9791.s 16 - 19.

 • Grini, Monica. Presentation: "The Installation. Politics and Poetics of Display". Zoomposium, The Societal Dimensions of Sámi Research 2020-10-30 - 2020-10-30 2020.

 • Grini, Monica. THE INSTALLATION. POLITICS AND POETICS OF DISPLAY. https://sodisami.net (Fulltekst: https://sodisami.net/portfolio-item/the-installation/ 2020-10-30 - 2025-10-30 2020.

 • Grini, Monica. Arresting Actors, Equivocal Translations: Anders Poulsen and His Drum. Henrik-Steffens-Vorlesungen (Omtale: https://www.ni.hu-berlin.de/de/termine-ordner/sose-2019/hsv/20190521-hsv) 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Grini, Monica. Samisk (re)presentasjon i et nasjonalt museumslandskap. Gjesteforelesning Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.

 • Grini, Monica. Det store i det lille: Lars Hættas miniatyrduodji. Smávva diŋggaid stuorisvuohta: Lars Hætta duodji. Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji (Prosjekt: https://samas.no/se/a/lars-haetta-ja-anders-baera-muitalusat-ja-duodji) 2019-11-06 - 2019-11-06 2019.

 • Grini, Monica. Panelist: "Research Matters: How to study colonial histories in art and visual culture?". The Art of Nordic Colonialism (Omtale: https://kunstkritikk.com/lions-in-the-arctic/) (Prosjekt: https://artsandculturalstudies.ku.dk/research/the-art-of-nordic-colonialism-writing-transcultural-art-histories/) 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.

 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale ekskluderingsmekanismer. (Fulltekst: http://www.kunstkritikk.no/kommentar/samisk-kunst-og-nasjonale-ekskluderingsmekanismer/ Kunstkritikk.no 2018. ISSN 1504-0925.

 • Grini, Monica. Presentasjon av bokkapittel. Forskergruppeseminar 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.

 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale fortellinger. Logaldallan 2018-11-25 - 2018.

 • Grini, Monica. Fremlegg av bokkapittel. Teakstaseminára 2018-11-23 - 2018.

 • Grini, Monica. Innskrivninger og utskrivninger av samisk kunst i norsk kunsthistorie. Guosselogaldallan 2018-11-23 - 2018.

 • Grini, Monica. Translations of Poala-Ánde’s drum. [no title] NORDIK XII (Omtale: https://arthist.net/archive/15883) 2018-11-25 - 2018-11-27 2018.

 • Grini, Monica. Innledning til samtale om kunstkritikk i Nord-Norge. Samtale om kunstkritikk i Nord-Norge 2018-11-02 - 2018.

 • Grini, Monica. Looking for Sami art (duodji and dáidda) in Oslo museums. Displaying the Samis (Omtale: https://en.uit.no/tavla/artikkel/556832/displaying_the_samis_tromso) 2018-10-11 - 2018.

 • Grini, Monica. Anders Paulsen og tromma: kontakt og kontekst. Kunsthistorisk forenings konferanse 2018 (https://drive.google.com/file/d/1yQoc4ZEnx3o77VzCLGVqz0D-0XQo8Wj0/view) (Prosjekt: https://www.kunsthistoriskforening.no/kon) 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Grini, Monica. Johan Rist: Knife, sheath, náhppi, and guottahat (with knife, scissor and nállogoahti). (Omtale: https://uit.no/50/uit-og-kunst/50-kunstverk) 2018.

 • Grini, Monica. Poala-Ánde og tromma. Festspillutstilling: Institutt for natur og kunst (Omtale: http://festspillnn.no/nb/program/2018/kunsthistorisk-foredrag-poala-%C3%A1nde-og-tromma) 2018-06-24 - 2018.

 • Grini, Monica. Historjá/History, Britta Marakatt-Labba. (https://koro.no/aktuelt/ditt-kunstverk/) (Fulltekst: https://www.instagram.com/p/BTi3arLAk26/?taken-by=koro.no 2017.

 • Grini, Monica. Introduksjon til kunst og duodji. (https://result.uit.no/reaidu/) 2017.

 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for delegasjon fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Omvisning 2017-06-29 - 2017-06-29 2017.

 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk. Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk på utstillingsbesøk i Tromsø 2017-10-02 - 2017-10-02 2017.

 • Grini, Monica. Traps as artworks and artworks as traps: Documenta 14. Forskergruppeseminar 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.

 • Grini, Monica. There Is No. Dialog om samisk kunst. Spesialomvisning (Omtale: https://www.nnkm.no/nb/events/spesialomvisning-there-no-med-monica-grini) 2017-08-19 - 2017-08-19 2017.

 • Grini, Monica. The UiT Art Collection. Guided tour on Campus. International Association of Curators of Contemporary Art Post-Cogress 2017-05-22 - 2027-05-23 2017.

 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/10019 2016.

 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss. Seminar on Sámi Art 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.

 • Grini, Monica. Is Art History Global? Some Critical Notes on "Art History as a Global Discipline". Open seminar on Sámi Art (http://www.tromsokunstforening.no/default.asp?ID=229) 2014-10-04 - 2014.

 • Grini, Monica. Finnmarksviddens kunst anno 1940,1948, 1952 og 2008. Tekst og bilde i ulik materialitet. Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.

 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Avisa Tromsø 2012.

 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Grini, Monica. Samisk kunstkonferanse arrangeres i Tromsø. 2012.

 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Sami art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary (http://uit.no/publikum/prosjekter/prosjekt?p_document_id=300799) 2012-11-21 - 2012-11-23 2012.

 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Essay. Presentation/Representation/Repression.The Critical Production of Display and Interpretation in Art History (http://nordicarthistory.org/) 2012-10-24 - 2012-10-27 2012.

 • Grini, Monica. Samisk kunst som global kunst. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (Omtale: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=239339&p_dimension_id=88147&p_menu=42374&p_lang=2) 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.

 • Grini, Monica. En historiografisk undersøkelse av begrepet og resepsjonen av “samisk kunst”. Program for samisk forskning II: Formidlingseminar (Prosjekt: http://www.forskningsradet.no/prognett-samisk/Forside/1228296590860) 2011-05-26 - 2011-05-27 2011.

 • Grini, Monica. Conceptualizations of Sami Art. The Sami Art Research Project. First Conference (Prosjekt: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=92950&p_dimension_id=88147&p_lang=2) 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Grini, Monica. "Noen var der og har sett meg". Gjesteskribent for spalten Kvinneblikk. Bladet Tromsø 2008.

 • Grini, Monica. Skulptur, POPP og Hjertebank. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2007; Volum 1 (2). ISSN 1891-697X.

 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Pimp t-skjorta di! Design over alt!" Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.

 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Forunderlig videokunst!". Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.

 • Grini, Monica; Gunnar, Danbolt. Rafael og Madonna della Sedia i klassisismens og romantikkens resepsjon. En resepsjonshistorisk analyse av kunstneren og hans verk.. (https://bora.uib.no/handle/1956/1127) Universitetet i Bergen 2005.

 • Grini, Monica. Skulpturguide for Kistefos-Museet. 2003.

 • Grini, Monica. Duodji Matters: Comments on ‘Decolonizing Production: Healing, Belonging, and Social Change in Sápmi’ by Natalia Magnani and Matthew Magnani. Current Anthropology 2021. ISSN 0011-3204.

 • Grini, Monica. Sámi Art Beyond the Nation(-state). Cross-border connectivity in Nordic–Baltic Art in the late 19th and 20th centuries (Omtale: https://artlas.huma-num.fr/en/artls-seminar-paris-2020-2021-artistic-circulations-in-towards-from-northern-europe/) 2021-05-17 - 2021-05-18 2021.

 • Grini, Monica. Differencing Canons. Sámi and Norwegian Art History. SASS 2021: Ecologies and Economies (Omtale: https://scandinavianstudy.org/annual-meeting/sass-2021-seattle/) 2021-05-05 - 2021-05-14 2021.

 • Grini, Monica. Sámi Art and the Poetics and Politics of Norwegian Art History. Art History and Visual Studies Lecture Series, IFIKK/University of Oslo (https://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/art-history-and-visual-studies-lecture-series/2021/) 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.

 • Heidi Marie, Lindekleiv; Grini, Monica. Året for å feire "den guddommelige kunstneren". 2020.

 • Grini, Monica. Kunst(historie) er ikke det du tror det er: Noen refleksjoner rundt kunsthistorie som global praksis. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis. Ph.d.-emne (Omtale: https://uit.no/utdanning/emner/emne/622439/kvi-8001?ar=2020&semester=V) 2020-05-11 - 2020-05-12 2020.

 • Grini, Monica. Kunsthistoriens politikk. (https://sekunst.no/SeKunstMagasin/Essay-Kunsthistoriens-politikk) Se Kunst Magasin 2020 (3). ISSN 1893-9791.s 16 - 19.

 • Grini, Monica. Presentation: "The Installation. Politics and Poetics of Display". Zoomposium, The Societal Dimensions of Sámi Research 2020-10-30 - 2020-10-30 2020.

 • Grini, Monica. THE INSTALLATION. POLITICS AND POETICS OF DISPLAY. https://sodisami.net (Fulltekst: https://sodisami.net/portfolio-item/the-installation/ 2020-10-30 - 2025-10-30 2020.

 • Grini, Monica. Arresting Actors, Equivocal Translations: Anders Poulsen and His Drum. Henrik-Steffens-Vorlesungen (Omtale: https://www.ni.hu-berlin.de/de/termine-ordner/sose-2019/hsv/20190521-hsv) 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Grini, Monica. Samisk (re)presentasjon i et nasjonalt museumslandskap. Gjesteforelesning Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.

 • Grini, Monica. Det store i det lille: Lars Hættas miniatyrduodji. Smávva diŋggaid stuorisvuohta: Lars Hætta duodji. Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji (Prosjekt: https://samas.no/se/a/lars-haetta-ja-anders-baera-muitalusat-ja-duodji) 2019-11-06 - 2019-11-06 2019.

 • Grini, Monica. Panelist: "Research Matters: How to study colonial histories in art and visual culture?". The Art of Nordic Colonialism (Omtale: https://kunstkritikk.com/lions-in-the-arctic/) (Prosjekt: https://artsandculturalstudies.ku.dk/research/the-art-of-nordic-colonialism-writing-transcultural-art-histories/) 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.

 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale ekskluderingsmekanismer. (Fulltekst: http://www.kunstkritikk.no/kommentar/samisk-kunst-og-nasjonale-ekskluderingsmekanismer/ Kunstkritikk.no 2018. ISSN 1504-0925.

 • Grini, Monica. Presentasjon av bokkapittel. Forskergruppeseminar 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.

 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale fortellinger. Logaldallan 2018-11-25 - 2018.

 • Grini, Monica. Fremlegg av bokkapittel. Teakstaseminára 2018-11-23 - 2018.

 • Grini, Monica. Innskrivninger og utskrivninger av samisk kunst i norsk kunsthistorie. Guosselogaldallan 2018-11-23 - 2018.

 • Grini, Monica. Translations of Poala-Ánde’s drum. [no title] NORDIK XII (Omtale: https://arthist.net/archive/15883) 2018-11-25 - 2018-11-27 2018.

 • Grini, Monica. Innledning til samtale om kunstkritikk i Nord-Norge. Samtale om kunstkritikk i Nord-Norge 2018-11-02 - 2018.

 • Grini, Monica. Looking for Sami art (duodji and dáidda) in Oslo museums. Displaying the Samis (Omtale: https://en.uit.no/tavla/artikkel/556832/displaying_the_samis_tromso) 2018-10-11 - 2018.

 • Grini, Monica. Anders Paulsen og tromma: kontakt og kontekst. Kunsthistorisk forenings konferanse 2018 (https://drive.google.com/file/d/1yQoc4ZEnx3o77VzCLGVqz0D-0XQo8Wj0/view) (Prosjekt: https://www.kunsthistoriskforening.no/kon) 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Grini, Monica. Johan Rist: Knife, sheath, náhppi, and guottahat (with knife, scissor and nállogoahti). (Omtale: https://uit.no/50/uit-og-kunst/50-kunstverk) 2018.

 • Grini, Monica. Poala-Ánde og tromma. Festspillutstilling: Institutt for natur og kunst (Omtale: http://festspillnn.no/nb/program/2018/kunsthistorisk-foredrag-poala-%C3%A1nde-og-tromma) 2018-06-24 - 2018.

 • Grini, Monica. Historjá/History, Britta Marakatt-Labba. (https://koro.no/aktuelt/ditt-kunstverk/) (Fulltekst: https://www.instagram.com/p/BTi3arLAk26/?taken-by=koro.no 2017.

 • Grini, Monica. Introduksjon til kunst og duodji. (https://result.uit.no/reaidu/) 2017.

 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for delegasjon fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Omvisning 2017-06-29 - 2017-06-29 2017.

 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk. Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk på utstillingsbesøk i Tromsø 2017-10-02 - 2017-10-02 2017.

 • Grini, Monica. Traps as artworks and artworks as traps: Documenta 14. Forskergruppeseminar 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.

 • Grini, Monica. There Is No. Dialog om samisk kunst. Spesialomvisning (Omtale: https://www.nnkm.no/nb/events/spesialomvisning-there-no-med-monica-grini) 2017-08-19 - 2017-08-19 2017.

 • Grini, Monica. The UiT Art Collection. Guided tour on Campus. International Association of Curators of Contemporary Art Post-Cogress 2017-05-22 - 2027-05-23 2017.

 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/10019 2016.

 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss. Seminar on Sámi Art 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.

 • Grini, Monica. Is Art History Global? Some Critical Notes on "Art History as a Global Discipline". Open seminar on Sámi Art (http://www.tromsokunstforening.no/default.asp?ID=229) 2014-10-04 - 2014.

 • Grini, Monica. Finnmarksviddens kunst anno 1940,1948, 1952 og 2008. Tekst og bilde i ulik materialitet. Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.

 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Avisa Tromsø 2012.

 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Grini, Monica. Samisk kunstkonferanse arrangeres i Tromsø. 2012.

 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Sami art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary (http://uit.no/publikum/prosjekter/prosjekt?p_document_id=300799) 2012-11-21 - 2012-11-23 2012.

 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Essay. Presentation/Representation/Repression.The Critical Production of Display and Interpretation in Art History (http://nordicarthistory.org/) 2012-10-24 - 2012-10-27 2012.

 • Grini, Monica. Samisk kunst som global kunst. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (Omtale: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=239339&p_dimension_id=88147&p_menu=42374&p_lang=2) 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.

 • Grini, Monica. En historiografisk undersøkelse av begrepet og resepsjonen av “samisk kunst”. Program for samisk forskning II: Formidlingseminar (Prosjekt: http://www.forskningsradet.no/prognett-samisk/Forside/1228296590860) 2011-05-26 - 2011-05-27 2011.

 • Grini, Monica. Conceptualizations of Sami Art. The Sami Art Research Project. First Conference (Prosjekt: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=92950&p_dimension_id=88147&p_lang=2) 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Grini, Monica. "Noen var der og har sett meg". Gjesteskribent for spalten Kvinneblikk. Bladet Tromsø 2008.

 • Grini, Monica. Skulptur, POPP og Hjertebank. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2007; Volum 1 (2). ISSN 1891-697X.

 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Pimp t-skjorta di! Design over alt!" Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.

 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Forunderlig videokunst!". Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.

 • Grini, Monica; Gunnar, Danbolt. Rafael og Madonna della Sedia i klassisismens og romantikkens resepsjon. En resepsjonshistorisk analyse av kunstneren og hans verk.. (https://bora.uib.no/handle/1956/1127) Universitetet i Bergen 2005.

 • Grini, Monica. Skulpturguide for Kistefos-Museet. 2003.

 • [Loading...]