#
#
Giela ja kultuvrra instituhtta monica.grini@uit.no +4777645171 Tromsø SVHUM E 1020

Monica Grini • Grini, Monica. Sámi (re)presentation in a differentiating museumscape: Revisiting the art-culture system. (fulltekst) Nordisk Museologi 2019; Volum 27 (3). ISSN 1103-8152.s 169 - 185.s doi: 10.5617/nm.7740.
 • Grini, Monica. Så fjernt det nære: Nasjonalmuseet og samisk kunst. (fulltekst) Kunst og kultur 2019; Volum 102 (3). ISSN 0023-5415.s 176 - 190.s doi: 10.18261/issn.1504-3029-2019-03-04.
 • Grini, Monica; Oskal, Nils. Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2). ISSN 1501-9934.s 88 - 99.
 • Grini, Monica. Contemporary Sámi Art in the Making of Sámi Art History: The Work of Geir Tore Holm, Outi Pieski and Lena Stenberg. (omtale) Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4.s 297 - 323.s doi: 10.2307/j.ctv62hhh7.18.
 • Grini, Monica. Historiographical Reflections on Sámi Art and the Paradigm of the National in Norwegian Art History. (data) Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-238-4.s 49 - 67.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og norsk kunsthistorie: delvise forbindelser. (fulltekst) Stockholm University Press 2021 (9) ISBN 978-91-7635-039-3. ISSN 2002-3227.
 • Grini, Monica. Decasia, Bill Morrison. 2009.
 • Grini, Monica. Curating the Anthropocene. Roundtable. Nordic Nature: Art, Ecology, Landscape (data) 2022-06-16 - 2022-06-18 2022.
 • Grini, Monica. Duodji Matters: Comments on ‘Decolonizing Production: Healing, Belonging, and Social Change in Sápmi’ by Natalia Magnani and Matthew Magnani. (fulltekst) Current Anthropology 2022. ISSN 0011-3204.s doi: https://doi.org/10.1086/720639.
 • Kveseth, Magne; Grini, Monica. Viktig bok om synet på samisk kunst. (fulltekst) 2022.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og norsk kunsthistorie: Delvise forbindelser. Girjegumpi. Det samiske i norsk kunst- og arkitekturhistorie (omtale) 2022-01-20 - 2022-01-20 2022.
 • Putz, Maria-Elena; Grini, Monica. I Sámi. Arte e cultura dell’unica popolazione indigena europea. Artribune 2021.s 51 - 55.
 • Grini, Monica. Sámi Art and the Poetics and Politics of Norwegian Art History. Art History and Visual Studies Lecture Series, IFIKK/University of Oslo (data) 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.
 • Grini, Monica. Differencing Canons. Sámi and Norwegian Art History. SASS 2021: Ecologies and Economies (omtale) 2021-05-05 - 2021-05-14 2021.
 • Grini, Monica. Sámi Art Beyond the Nation(-State). Cross-border connectivity in Nordic–Baltic Art in the late 19th and 20th centuries (omtale) 2021-05-17 - 2021-05-18 2021.
 • Grini, Monica. Paneldeltager. "De gamle må ut! Debatt om kunsthistoriefagets rolle og framtid" (omtale) 2021-08-27 - 2021-08-27 2021.
 • Grini, Monica; Wersland, Elin Margrethe. Ny aktuell bok: Viser hvordan samiske kunstnere og andre aktører hele tiden har ytt motstand. (fulltekst) 2021.
 • Grini, Monica. Ny bok om samisk konst i förhållande till norskt nationsbygge. (data) 2021.
 • Grini, Monica. Kunst(historie) er ikke det du tror det er: Noen refleksjoner rundt kunsthistorie som global praksis. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis. Ph.d.-emne (omtale) 2020-05-11 - 2020-05-12 2020.
 • Heidi Marie, Lindekleiv; Grini, Monica. Året for å feire "den guddommelige kunstneren". 2020.
 • Grini, Monica. THE INSTALLATION. POLITICS AND POETICS OF DISPLAY. https://sodisami.net (fulltekst) 2020-10-30 - 2025-10-30 2020.
 • Grini, Monica. Presentation: "The Installation. Politics and Poetics of Display". Zoomposium, The Societal Dimensions of Sámi Research 2020-10-30 - 2020-10-30 2020.
 • Grini, Monica. Kunsthistoriens politikk. (data) Se Kunst Magasin 2020 (3). ISSN 1893-9791.s 16 - 19.
 • Grini, Monica. Arresting Actors, Equivocal Translations: Anders Poulsen and His Drum. Henrik-Steffens-Vorlesungen (omtale) 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.
 • Grini, Monica. Panelist: "Research Matters: How to study colonial histories in art and visual culture?". The Art of Nordic Colonialism (omtale) (prosjekt) 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.
 • Grini, Monica. Det store i det lille: Lars Hættas miniatyrduodji. Smávva diŋggaid stuorisvuohta: Lars Hætta duodji. Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji (prosjekt) 2019-11-06 - 2019-11-06 2019.
 • Grini, Monica. Samisk (re)presentasjon i et nasjonalt museumslandskap. Gjesteforelesning Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale ekskluderingsmekanismer. (fulltekst) Kunstkritikk.no 2018. ISSN 1504-0925.
 • Grini, Monica. Poala-Ánde og tromma. Festspillutstilling: Institutt for natur og kunst (omtale) 2018-06-24 - 2018.
 • Grini, Monica. Johan Rist: Knife, sheath, náhppi, and guottahat (with knife, scissor and nállogoahti). (omtale) 2018.
 • Grini, Monica. Anders Paulsen og tromma: kontakt og kontekst. Kunsthistorisk forenings konferanse 2018 (data) (prosjekt) 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.
 • Grini, Monica. Looking for Sami art (duodji and dáidda) in Oslo museums. Displaying the Samis (omtale) 2018-10-11 - 2018.
 • Grini, Monica. Innledning til samtale om kunstkritikk i Nord-Norge. Samtale om kunstkritikk i Nord-Norge 2018-11-02 - 2018.
 • Grini, Monica. Translations of Poala-Ánde’s drum. [no title] NORDIK XII (omtale) 2018-11-25 - 2018-11-27 2018.
 • Grini, Monica. Innskrivninger og utskrivninger av samisk kunst i norsk kunsthistorie. Guosselogaldallan 2018-11-23 - 2018.
 • Grini, Monica. Fremlegg av bokkapittel. Teakstaseminára 2018-11-23 - 2018.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale fortellinger. Logaldallan 2018-11-25 - 2018.
 • Grini, Monica. Presentasjon av bokkapittel. Forskergruppeseminar 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.
 • Grini, Monica. Introduksjon til kunst og duodji. (data) 2017.
 • Grini, Monica. Historjá/History, Britta Marakatt-Labba. (data) (fulltekst) 2017.
 • Grini, Monica. The UiT Art Collection. Guided tour on Campus. International Association of Curators of Contemporary Art Post-Cogress 2017-05-22 - 2027-05-23 2017.
 • Grini, Monica. There Is No. Dialog om samisk kunst. Spesialomvisning (omtale) 2017-08-19 - 2017-08-19 2017.
 • Grini, Monica. Traps as artworks and artworks as traps: Documenta 14. Forskergruppeseminar 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.
 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk. Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk på utstillingsbesøk i Tromsø 2017-10-02 - 2017-10-02 2017.
 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for delegasjon fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Omvisning 2017-06-29 - 2017-06-29 2017.
 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss. (fulltekst) 2016.
 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss. Seminar on Sámi Art 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.
 • Grini, Monica. Is Art History Global? Some Critical Notes on "Art History as a Global Discipline". Open seminar on Sámi Art (data) 2014-10-04 - 2014.
 • Grini, Monica; Astrid, Helander. Loktemin máhtu sámi dáidagiI. (data) 2012.
 • Grini, Monica. Finnmarksviddens kunst anno 1940,1948, 1952 og 2008. Tekst og bilde i ulik materialitet. Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.
 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Essay. Presentation/Representation/Repression.The Critical Production of Display and Interpretation in Art History (data) 2012-10-24 - 2012-10-27 2012.
 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Sami art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary (data) 2012-11-21 - 2012-11-23 2012.
 • Grini, Monica. Samisk kunstkonferanse arrangeres i Tromsø. 2012.
 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Avisa Tromsø 2012.
 • Grini, Monica. Samisk kunst på dagsorden. 2011.
 • Grini, Monica. Samisk kunst som global kunst. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (omtale) 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.
 • Grini, Monica. En historiografisk undersøkelse av begrepet og resepsjonen av “samisk kunst”. Program for samisk forskning II: Formidlingseminar (prosjekt) 2011-05-26 - 2011-05-27 2011.
 • Grini, Monica. PolArt 2010 – arktiske undersøkelser. 2010.
 • Grini, Monica. Musikk og kunst i skjønn forening. 2009.
 • Grini, Monica. Conceptualizations of Sami Art. The Sami Art Research Project. First Conference (prosjekt) 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.
 • Grini, Monica. Jåks på juleauksjon. 2008.
 • Grini, Monica. "Noen var der og har sett meg". Gjesteskribent for spalten Kvinneblikk. Bladet Tromsø 2008.
 • Grini, Monica. Politiske undertoner. 2008.
 • Grini, Monica. Ut av videoskapet. 2008.
 • Grini, Monica. Nordnorske godbiter under hammeren. 2007.
 • Grini, Monica. Levende bilder. 2007.
 • Grini, Monica. Vaffel og videokunst. 2007.
 • Grini, Monica. Viser vei til kunsten. 2007.
 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Pimp t-skjorta di! Design over alt!" Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.
 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Forunderlig videokunst!". Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.
 • Grini, Monica. Skulptur, POPP og Hjertebank. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2007; Volum 1 (2). ISSN 1891-697X.
 • Grini, Monica; Gunnar, Danbolt. Rafael og Madonna della Sedia i klassisismens og romantikkens resepsjon. En resepsjonshistorisk analyse av kunstneren og hans verk.. (data) Universitetet i Bergen 2005.
 • Grini, Monica. Skulpturguide for Kistefos-Museet. 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  SVHUM E 1020

  Click for bigger map