Bilde av Grønn, Kari Wagelid
Photo: Oddleif Larsen

Kari Wagelid Grønn