Personkort bilde

Mona Kiil

Nisson- ja sohkabealledutkamiid guovddáš
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Stub, Trine; Kiil, Mona; Lie, Birgit; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Weiss, Thomas; Hervik, Jill Angela; Musial, Frauke. Combining psychotherapy with craniosacral therapy for severe traumatized patients: A qualitative study from an outpatient clinic in Norway. Complementary Therapies in Medicine 2020; Volum 49 (2020). ISSN 0965-2299.s doi: 10.1016/j.ctim.2020.102320.

 • Kiil, Mona. Mellom kaffe og Gud: Psykisk helse og emosjonelle landskap i Nord-Troms. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02902-3.s 84 - 98.

 • Kiil, Mona Anita. A room with a view:navigating continuity and rupture within the traditional healing repertoire of Northern Troms. Routledge 2016 ISBN 9781138891906.s 231 - 247.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Berntsen, Gro Karine Rosvold. "My cancer is not my deepest concern": life course disruption influencing patient pathways  and health care needs among persons living with  colorectal cancer. (Fulltekst: https://www.dovepress.com/ldquomy-cancer-is-not-my-deepest-concernrdquo-life-course-disruption-i-peer-reviewed-fulltext-article-PPA Patient Preference and Adherence 2016; Volum 10. ISSN 1177-889X.s 1591 - 1600.s doi: 10.2147/PPA.S108422.

 • Kiil, Mona Anita. The Paradox of Home: Understanding Northern Troms as a Therapeutic Landscape. 2015 (2) ISBN 978-1772120882. ISSN 1927-9671.s 131 - 156.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Embodied health practices:The use of Traditional Healing and Conventional Medicine in a North Norwegian Community. Academic Journal of Interdisciplinary Studies (AJIS) 2013; Volum 2 (3). ISSN 2281-3993.s 483 - 488.s doi: 10.5901/ajis.2013.v2n3p483.

 • Kiil, Mona Anita. Ekteskap under skiftende omstendigheter. Betwixt & Between 2007. ISSN 1504-2618.s 202 - 219.

 • Kiil, Mona. Kultur og helse. MED-2520 Course 4.4: Culture and health 2020-11-12 - 2020-11-27 2020.

 • Kiil, Mona. Verdensanskuelse, kultur og kunnskapsforståelse. Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis.. SEPREPTU 8020 2020-05-20 - 2020-05-20 2020.

 • Kiil, Mona. Menneskesinnet-Hva skjer med verdiene våre og psyken vår? Samfunnsmessige ringvirkninger av Covid-19. 2020.

 • Kiil, Mona. In Home we trust. An ethnographic study of mental health and the use of traditional medicine in a North Norwegian community. 2019 ISBN 978-82-7589-734-1.

 • Kiil, Mona; Konradsen, Ingvill. Gullgravere i Colombia:Fred gjennom helse-helse gjennom fred. Institutt for samfunnsmedisin 2019-05-08 - 2019-05-08 2019.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Richard Horton. En æresdoktor for fremtiden. 2019.

 • Kiil, Mona. Thoughts on health innovation and user participation in a global perspective: examples from mental health care in Northern Norway. Health innovation and user participation in a global perspective 2019-04-25 - 2019-04-25 2019.

 • Kiil, Mona. “Cultural identity and modes of understanding common mental health problems – how can this be reflected in professional development, education and practice?”. Trial lecture 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.

 • Kiil, Mona. An introduction to Health innovation and user participation in a global perspective. Health innovation and user participation in a global perspective 2019-04-26 - 2019-04-26 2019.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Global helse kjenner ikke landegrenser. uit.no 2018.s doi: http://blogg.uit.no/helsefak/global-helse-kjenner-ikke-landegrenser/.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona; Odland, Jon Øyvind. Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. Bladet Vesterålen 2018. ISSN 1891-6147.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona; Odland, Jon Øyvind. Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. (https://nordnorskdebatt.no/article/universitetssamarbeid-russland) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Kiil, Mona. Forståelser av smerte og lidelse i andre kulturer, tradisjoner og livssyn. Landskonferansen for prestetjenesten i helsesektoren 2018-10-16 - 2018-10-16 2018.

 • Kiil, Mona. Migrasjonshelse.. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse 2018-10-09 - 2018-10-09 2018.

 • Kiil, Mona. Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord?. uit.no 2018.s doi: https://blogg.uit.no/helsefak/?s=solidaritet.

 • Kiil, Mona. Norsk-russiske samarbeidsprosjekter innen psykiatri, kardiologi, kirurgi- og intensivmedisin. Exploring Global Health in the Arctic 2018-01-23 - 2018-01-23 2018.

 • Kiil, Mona. Gruppeleder for Kvalitativ Metode, 2.års- studenter i medisin, odontologi og ernæring.. VITEN-Kvalitativ Metode 2018-09-04 - 2018-09-04 2018.

 • Kiil, Mona. Øst-Vest samarbeid med utgangspunkt i prosjekter ved Senter for arktisk og global helse. Studiebesøk fra Det Russiske Jernbaneverkets helsevesen, RZhD 2018-08-23 - 2018-08-23 2018.

 • Kiil, Mona. Kulturelle perspektiver på sykdomsforståelse. Forelesning for master i sykepleie, fagfordypning infeksjonssykepleie 2018-08-21 - 2018-08-21 2018.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/hva-skjer.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Senter for arktisk og global helse(SAG). Likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Arctic Collaboration between East and West:Cooperation between UiT/UNN and Russia. Samarbeid om arbeidshelse i nord 2018-03-22 - 2018-03-22 2018.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland: Politiske utfordringer til tross-UiT satser på økt samarbeid med Russland.. 2018.

 • Kiil, Mona. Psykiatrien i møte med samisk kultur. Psykologi i møte med verden:Psykiatri og samisk kultur 2017-04-24 - 2017-04-24 2017.

 • Kiil, Mona. Foredrag med Mona Kiil i Tromsø og Trondheim. 2017.

 • Kiil, Mona; Lindebø, Kristine. Her lever fortsatt den gamle troa. 2017.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Øvreberg, Elisabeth. Tlrettelegging for fysisk aktivitet tjenes raskt inn i helsekroner. 2017.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Norsk-russisk samarbeid om folkehelse. 2017.

 • Kiil, Mona. UiT bekjemper antibiotikaresistens i Afrika. 2017.

 • Kiil, Mona. Et blikk innover: Samer,identitet og stigmatisering. Psykologi i møte med verden: Samer,identitet og stigmatisering 2017-04-25 - 2017-04-25 2017.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Mathisen, Johanne Røe. Suksessfullt seminar om global helse.. 2016.

 • Kiil, Mona. Going global in the Arctic!. Seminar i Global Helse 2016-11-04 - 2016-11-04 2016.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Go Global! Kommunikasjon, kultur og nettverksbygging. Forum for Formidling 2016-05-13 - 2016-05-13 2016.

 • Kiil, Mona Anita; Kvittingen, Ida. Hallusinasjoner eller åndelige opplevelser?. 2016.

 • Kiil, Mona Anita. I lys av Margreth Olins dokumentar "Mannen fra Snåsa": Pasientmøtet ved bruk av tradisjonell helbredelse og alternativ behandling blant kreftsyke i Nord-Norge. Fagdag for Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2016-04-21 - 2016-04-21 2016.

 • Kiil, Mona Anita; Aftret, Bjørg. Ny Viten.Fjernhealing:Helbredende behandling er langt mer enn det Snåsamannen driver med. Men kan bibelvers lindre?. 2016.

 • Kiil, Mona Anita. Presentation of the chapter The Paradox of Home:Understanding Northern Troms as a Therapeutic landscape. Book launch 2016-02-05 - 2016-02-05 2016.

 • Kiil, Mona Anita; Dallawara, Werner Wilh.. Ønsker både legehjelp og bibelvers. 2016.

 • Kiil, Mona Anita; Mathisen, Johanne Røe. Psykolog og bibelvers. Velger du tradisjonell eller alternativ behandling når du er syk?- Ja, takk, begge deler, svarer mange. 2016.

 • Kiil, Mona Anita. Når stedet snakker: Jakobs fortelling om å leve med og i nerva. Narrativt Seminar 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita. Use of traditional folk medicine among cancer patients in Northern Norway. . 11th International Conference of the Society for Integrative Oncology 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Kiil, Mona Anita. Patients with mental problems hide their visits to the traditional healer. 2015.

 • Kiil, Mona Anita. Bruken av såkalte "læsere" i Nord-Norge:-Er en del av kulturen. 2015.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Understanding patient pathways and health care needs among persons living with colorectal cancer. Society for Integrative Oncology 12th International Conference 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Kiil, Mona Anita. Stilner angsten med bibelvers i nord. 2015.

 • Kiil, Mona Anita. Navigators of Local Knowledge. Continuity and change within the traditional healing practices of Northern Troms. Arctic Frontiers 2014 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • Kiil, Mona Anita. Historier fra kjøkkenet som bidrag til klinisk forskning. Fagseminar Forskningsgruppe Psykiatri 2014-12-03 - 2014-12-03 2014.

 • Kiil, Mona Anita. Round table on different local traditions of Arctic Communities. The Arctic Change 2014-09-04 - 2014-09-05 2014.

 • Kiil, Mona Anita. In between Coffee and God:Testimony of life in a landscape of Nerves. Narrative Matters 2014 Narrative Knowing/Rècit et Savoir 2014-06-23 - 2014.

 • Kiil, Mona Anita. Om prosjektet Cultural perspectives on mental health, og til diskusjon: a public or engaged anthropology?. Instituttseminar ved Institutt for Arkeologi og Sosialantropologi 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Kiil, Mona Anita. Psykisk helse i skjulte landskap. Møte mellom Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin og Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen Psykisk Helse 2013-02-05 - 2013-02-05 2013.

 • Kiil, Mona Anita. I mellom Kaffe og Gud. "Nerva" som kulturell kategori i Nord-Troms. Fag-og miljødager for Forskningsgruppe Psykiatri 2013-10-15 - 2013-10-16 2013.

 • Kiil, Mona Anita. The Paradox of Home: Understanding Northern Troms as a therapeutic landscape. Forskerskolen i psykisk helse 2013-01-21 - 2013-01-22 2013.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Making sense of mental illness. Culture and emotion in a North Norwegian community. 3rd International Conference on Human and Social Sciences ICHSS 2013 2013-09-19 - 2013-09-22 2013.

 • Kiil, Mona Anita. Navigating local knowledge. Understanding continuity and change within the traditional healing practices of Northern Norway. The Arctic change and Elderly exclusion:A Gender-based perspective 2013-09-10 - 2013-09-11 2013.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Eriksen, Sissel H.. Refleksive kroppsteknikker og helsestrategier blant brukere av konvensjonell og alternativ behandling. Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening 2013-05-03 - 2013-05-05 2013.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita. Stories of life-course disruption: A theoretical approach to understand patient pathways which include non-conventional health practices. Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde 2013; Volum 20. ISSN 1424-7364.s 26 - .

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Å gripe og begripe psykisk uhelse:Representasjoner av kultur og emosjoner i en nord-norsk kontekst. Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening 2013-05-03 - 2013-05-05 2013.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Stories of Life-Course Disruption: A Theoretical Approach to Understand Patient Pathways which include non-coventional Health Practices. 8th annual congress of the International Society for Complementary Medicine Research 2013-04-11 - 2013-04-13 2013.

 • Kiil, Mona Anita. Making Sense of Disrupted Lives:The Relalationship between Culture and Emotion in a North Norwegian Community. Body, Health and Social Theory 2013-04-03 - 2013-04-04 2013.

 • Kiil, Mona Anita. Innføring i sosialantropologi og medisinsk antropologi. Forelesning for sykepleiestudenter, kull 2011 2012-01-12 - 2012-01-12 2012.

 • Kiil, Mona Anita. Towards an anthropology of mental health in Northern Norway?. Materiality, performativity and ethnographies 2012-02-20 - 2012-02-21 2012.

 • Kiil, Mona Anita. On the Margins of Culture:Experiences from mental health care in a multi-cultural context. Health care for Marginalized People 2012-11-01 - 2012-11-01 2012.

 • Kiil, Mona Anita. Betraktninger rundt etiske utfordringer i prosjektet Cultural Perspectives on mental health in Northern Troms. PhD workshop i etikk 2012-04-03 - 2012-04-12 2012.

 • Kiil, Mona Anita. Like Whispers in the Wind. Understanding mental health in a North Norwegian community. Idioms of Sàmi Health and Healing 2012-03-16 - 2013-01-17 2012.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Barriers of Trust: transcultural experiences within conventional mental health service. European Journal of Integrative Medicine 2012; Volum 4. ISSN 1876-3820.s 157 - 158.s doi: 10.1016/j.eujim.2012.07.843.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. "There is a River between us". Transcultural experiences within conventional mental health care. 5th European Congress for Integrative Medicine 2012-09-21 - 2012.

 • Kiil, Mona Anita. There is a River between us: Understanding mental health in a North Norwegian Community. Centennial Nordic Congress of Psychiatry 2012-06-05 - 2012-06-08 2012.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Integrative encounters: Cultural perspectives on mental health in a North Norwegian community. 4th European Congress for Integrative Medicine 2011-10-07 - 2011-10-08 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Psykisk helse i de tre stammers møte. Fag-og miljødager for Forskningsgruppe Psykiatri 2011-09-04 - 2011-09-06 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Sense or Sensibility? Between traditional and conventional practice within mental health care in Northern Troms. Vitenskapelige tekster og argumentasjon 2011-09-01 - 2012-03-01 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Introducing the project Cultural Perspectives on mental health in Northern Troms. Ethnicity and Health 2011-04-04 - 2011-04-05 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Innføring i sosialantropologi og medisinsk antropologi. Forelesning for sykepleiestudenter, kull 2010 2011-03-23 - 2011-03-23 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Tre stammers møte:Psykisk helse i skjulte landskap. Forskningsdagene i Tromsø 2011-09-27 - 2011-09-27 2011.

 • Kiil, Mona Anita; Olsen, Maren Næss. Placeboaffekten:Tre NAFKAM-forskere. 2011.

 • Kiil, Mona Anita; Slettli Hansen, Christel; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Berntsen, Gro; Emaus, Nina; Musial, Frauke; Grimsgaard, Sameline. Kvinnene leder an i forskning på alternativ behandling. (Fulltekst: http://nifab.no/aktuelt/nifab/kvinnene_leder_an_i_forskning_paa_alternativ_behandling 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Å være på feltarbeid:På skattejakt i Gambia, Vest-Afrika. Fagdag 2010-11-12 - 2010-11-12 2010.

 • Kiil, Mona Anita. Psykisk helsearbeid og minoriteter- et langt lerret å "bleke?". Kultursensitiv praksis 2010-05-06 - 2010-05-06 2010.

 • Kiil, Mona Anita. Kultursensitiv kompetanse i møte med pasienter i Nord-Troms. Presentasjon av Sensicam-prosjektet for ansatte ved Senter for psykisk helse Nord-Troms 2010-03-09 - 2010-03-09 2010.

 • Kiil, Mona Anita. Forsker på psykisk helse i Nord-Troms. 2010.

 • Kiil, Mona Anita. Å bevege seg med tiden: En studie av polygynier i Gambia. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/2338 2009.

 • Kiil, Mona Anita. Om forholdet mellom kjønn og makt i antropologien.. Prøveforelesning mastereksamen 2009-06-25 - 2009-06-25 2009.

 • Kiil, Mona Anita. Feltarbeidet: et vindu mot verden. Fagdag 2008-05-23 - 2008-05-23 2008.

 • Kiil, Mona. Kultur og helse. MED-2520 Course 4.4: Culture and health 2020-11-12 - 2020-11-27 2020.

 • Kiil, Mona. Verdensanskuelse, kultur og kunnskapsforståelse. Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis.. SEPREPTU 8020 2020-05-20 - 2020-05-20 2020.

 • Kiil, Mona. Menneskesinnet-Hva skjer med verdiene våre og psyken vår? Samfunnsmessige ringvirkninger av Covid-19. 2020.

 • Kiil, Mona. In Home we trust. An ethnographic study of mental health and the use of traditional medicine in a North Norwegian community. 2019 ISBN 978-82-7589-734-1.

 • Kiil, Mona; Konradsen, Ingvill. Gullgravere i Colombia:Fred gjennom helse-helse gjennom fred. Institutt for samfunnsmedisin 2019-05-08 - 2019-05-08 2019.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Richard Horton. En æresdoktor for fremtiden. 2019.

 • Kiil, Mona. Thoughts on health innovation and user participation in a global perspective: examples from mental health care in Northern Norway. Health innovation and user participation in a global perspective 2019-04-25 - 2019-04-25 2019.

 • Kiil, Mona. “Cultural identity and modes of understanding common mental health problems – how can this be reflected in professional development, education and practice?”. Trial lecture 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.

 • Kiil, Mona. An introduction to Health innovation and user participation in a global perspective. Health innovation and user participation in a global perspective 2019-04-26 - 2019-04-26 2019.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Global helse kjenner ikke landegrenser. uit.no 2018.s doi: http://blogg.uit.no/helsefak/global-helse-kjenner-ikke-landegrenser/.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona; Odland, Jon Øyvind. Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. Bladet Vesterålen 2018. ISSN 1891-6147.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona; Odland, Jon Øyvind. Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. (https://nordnorskdebatt.no/article/universitetssamarbeid-russland) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Kiil, Mona. Forståelser av smerte og lidelse i andre kulturer, tradisjoner og livssyn. Landskonferansen for prestetjenesten i helsesektoren 2018-10-16 - 2018-10-16 2018.

 • Kiil, Mona. Migrasjonshelse.. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse 2018-10-09 - 2018-10-09 2018.

 • Kiil, Mona. Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord?. uit.no 2018.s doi: https://blogg.uit.no/helsefak/?s=solidaritet.

 • Kiil, Mona. Norsk-russiske samarbeidsprosjekter innen psykiatri, kardiologi, kirurgi- og intensivmedisin. Exploring Global Health in the Arctic 2018-01-23 - 2018-01-23 2018.

 • Kiil, Mona. Gruppeleder for Kvalitativ Metode, 2.års- studenter i medisin, odontologi og ernæring.. VITEN-Kvalitativ Metode 2018-09-04 - 2018-09-04 2018.

 • Kiil, Mona. Øst-Vest samarbeid med utgangspunkt i prosjekter ved Senter for arktisk og global helse. Studiebesøk fra Det Russiske Jernbaneverkets helsevesen, RZhD 2018-08-23 - 2018-08-23 2018.

 • Kiil, Mona. Kulturelle perspektiver på sykdomsforståelse. Forelesning for master i sykepleie, fagfordypning infeksjonssykepleie 2018-08-21 - 2018-08-21 2018.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/hva-skjer.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Senter for arktisk og global helse(SAG). Likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Arctic Collaboration between East and West:Cooperation between UiT/UNN and Russia. Samarbeid om arbeidshelse i nord 2018-03-22 - 2018-03-22 2018.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland: Politiske utfordringer til tross-UiT satser på økt samarbeid med Russland.. 2018.

 • Kiil, Mona. Psykiatrien i møte med samisk kultur. Psykologi i møte med verden:Psykiatri og samisk kultur 2017-04-24 - 2017-04-24 2017.

 • Kiil, Mona. Foredrag med Mona Kiil i Tromsø og Trondheim. 2017.

 • Kiil, Mona; Lindebø, Kristine. Her lever fortsatt den gamle troa. 2017.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Øvreberg, Elisabeth. Tlrettelegging for fysisk aktivitet tjenes raskt inn i helsekroner. 2017.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Norsk-russisk samarbeid om folkehelse. 2017.

 • Kiil, Mona. UiT bekjemper antibiotikaresistens i Afrika. 2017.

 • Kiil, Mona. Et blikk innover: Samer,identitet og stigmatisering. Psykologi i møte med verden: Samer,identitet og stigmatisering 2017-04-25 - 2017-04-25 2017.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Mathisen, Johanne Røe. Suksessfullt seminar om global helse.. 2016.

 • Kiil, Mona. Going global in the Arctic!. Seminar i Global Helse 2016-11-04 - 2016-11-04 2016.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Go Global! Kommunikasjon, kultur og nettverksbygging. Forum for Formidling 2016-05-13 - 2016-05-13 2016.

 • Kiil, Mona Anita; Kvittingen, Ida. Hallusinasjoner eller åndelige opplevelser?. 2016.

 • Kiil, Mona Anita. I lys av Margreth Olins dokumentar "Mannen fra Snåsa": Pasientmøtet ved bruk av tradisjonell helbredelse og alternativ behandling blant kreftsyke i Nord-Norge. Fagdag for Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2016-04-21 - 2016-04-21 2016.

 • Kiil, Mona Anita; Aftret, Bjørg. Ny Viten.Fjernhealing:Helbredende behandling er langt mer enn det Snåsamannen driver med. Men kan bibelvers lindre?. 2016.

 • Kiil, Mona Anita. Presentation of the chapter The Paradox of Home:Understanding Northern Troms as a Therapeutic landscape. Book launch 2016-02-05 - 2016-02-05 2016.

 • Kiil, Mona Anita; Dallawara, Werner Wilh.. Ønsker både legehjelp og bibelvers. 2016.

 • Kiil, Mona Anita; Mathisen, Johanne Røe. Psykolog og bibelvers. Velger du tradisjonell eller alternativ behandling når du er syk?- Ja, takk, begge deler, svarer mange. 2016.

 • Kiil, Mona Anita. Når stedet snakker: Jakobs fortelling om å leve med og i nerva. Narrativt Seminar 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita. Use of traditional folk medicine among cancer patients in Northern Norway. . 11th International Conference of the Society for Integrative Oncology 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Kiil, Mona Anita. Patients with mental problems hide their visits to the traditional healer. 2015.

 • Kiil, Mona Anita. Bruken av såkalte "læsere" i Nord-Norge:-Er en del av kulturen. 2015.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Understanding patient pathways and health care needs among persons living with colorectal cancer. Society for Integrative Oncology 12th International Conference 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Kiil, Mona Anita. Stilner angsten med bibelvers i nord. 2015.

 • Kiil, Mona Anita. Navigators of Local Knowledge. Continuity and change within the traditional healing practices of Northern Troms. Arctic Frontiers 2014 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • Kiil, Mona Anita. Historier fra kjøkkenet som bidrag til klinisk forskning. Fagseminar Forskningsgruppe Psykiatri 2014-12-03 - 2014-12-03 2014.

 • Kiil, Mona Anita. Round table on different local traditions of Arctic Communities. The Arctic Change 2014-09-04 - 2014-09-05 2014.

 • Kiil, Mona Anita. In between Coffee and God:Testimony of life in a landscape of Nerves. Narrative Matters 2014 Narrative Knowing/Rècit et Savoir 2014-06-23 - 2014.

 • Kiil, Mona Anita. Om prosjektet Cultural perspectives on mental health, og til diskusjon: a public or engaged anthropology?. Instituttseminar ved Institutt for Arkeologi og Sosialantropologi 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Kiil, Mona Anita. Psykisk helse i skjulte landskap. Møte mellom Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin og Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen Psykisk Helse 2013-02-05 - 2013-02-05 2013.

 • Kiil, Mona Anita. I mellom Kaffe og Gud. "Nerva" som kulturell kategori i Nord-Troms. Fag-og miljødager for Forskningsgruppe Psykiatri 2013-10-15 - 2013-10-16 2013.

 • Kiil, Mona Anita. The Paradox of Home: Understanding Northern Troms as a therapeutic landscape. Forskerskolen i psykisk helse 2013-01-21 - 2013-01-22 2013.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Making sense of mental illness. Culture and emotion in a North Norwegian community. 3rd International Conference on Human and Social Sciences ICHSS 2013 2013-09-19 - 2013-09-22 2013.

 • Kiil, Mona Anita. Navigating local knowledge. Understanding continuity and change within the traditional healing practices of Northern Norway. The Arctic change and Elderly exclusion:A Gender-based perspective 2013-09-10 - 2013-09-11 2013.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Eriksen, Sissel H.. Refleksive kroppsteknikker og helsestrategier blant brukere av konvensjonell og alternativ behandling. Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening 2013-05-03 - 2013-05-05 2013.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita. Stories of life-course disruption: A theoretical approach to understand patient pathways which include non-conventional health practices. Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde 2013; Volum 20. ISSN 1424-7364.s 26 - .

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Å gripe og begripe psykisk uhelse:Representasjoner av kultur og emosjoner i en nord-norsk kontekst. Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening 2013-05-03 - 2013-05-05 2013.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Stories of Life-Course Disruption: A Theoretical Approach to Understand Patient Pathways which include non-coventional Health Practices. 8th annual congress of the International Society for Complementary Medicine Research 2013-04-11 - 2013-04-13 2013.

 • Kiil, Mona Anita. Making Sense of Disrupted Lives:The Relalationship between Culture and Emotion in a North Norwegian Community. Body, Health and Social Theory 2013-04-03 - 2013-04-04 2013.

 • Kiil, Mona Anita. Innføring i sosialantropologi og medisinsk antropologi. Forelesning for sykepleiestudenter, kull 2011 2012-01-12 - 2012-01-12 2012.

 • Kiil, Mona Anita. Towards an anthropology of mental health in Northern Norway?. Materiality, performativity and ethnographies 2012-02-20 - 2012-02-21 2012.

 • Kiil, Mona Anita. On the Margins of Culture:Experiences from mental health care in a multi-cultural context. Health care for Marginalized People 2012-11-01 - 2012-11-01 2012.

 • Kiil, Mona Anita. Betraktninger rundt etiske utfordringer i prosjektet Cultural Perspectives on mental health in Northern Troms. PhD workshop i etikk 2012-04-03 - 2012-04-12 2012.

 • Kiil, Mona Anita. Like Whispers in the Wind. Understanding mental health in a North Norwegian community. Idioms of Sàmi Health and Healing 2012-03-16 - 2013-01-17 2012.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Barriers of Trust: transcultural experiences within conventional mental health service. European Journal of Integrative Medicine 2012; Volum 4. ISSN 1876-3820.s 157 - 158.s doi: 10.1016/j.eujim.2012.07.843.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. "There is a River between us". Transcultural experiences within conventional mental health care. 5th European Congress for Integrative Medicine 2012-09-21 - 2012.

 • Kiil, Mona Anita. There is a River between us: Understanding mental health in a North Norwegian Community. Centennial Nordic Congress of Psychiatry 2012-06-05 - 2012-06-08 2012.

 • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita. Integrative encounters: Cultural perspectives on mental health in a North Norwegian community. 4th European Congress for Integrative Medicine 2011-10-07 - 2011-10-08 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Psykisk helse i de tre stammers møte. Fag-og miljødager for Forskningsgruppe Psykiatri 2011-09-04 - 2011-09-06 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Sense or Sensibility? Between traditional and conventional practice within mental health care in Northern Troms. Vitenskapelige tekster og argumentasjon 2011-09-01 - 2012-03-01 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Introducing the project Cultural Perspectives on mental health in Northern Troms. Ethnicity and Health 2011-04-04 - 2011-04-05 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Innføring i sosialantropologi og medisinsk antropologi. Forelesning for sykepleiestudenter, kull 2010 2011-03-23 - 2011-03-23 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Tre stammers møte:Psykisk helse i skjulte landskap. Forskningsdagene i Tromsø 2011-09-27 - 2011-09-27 2011.

 • Kiil, Mona Anita; Olsen, Maren Næss. Placeboaffekten:Tre NAFKAM-forskere. 2011.

 • Kiil, Mona Anita; Slettli Hansen, Christel; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Berntsen, Gro; Emaus, Nina; Musial, Frauke; Grimsgaard, Sameline. Kvinnene leder an i forskning på alternativ behandling. (Fulltekst: http://nifab.no/aktuelt/nifab/kvinnene_leder_an_i_forskning_paa_alternativ_behandling 2011.

 • Kiil, Mona Anita. Å være på feltarbeid:På skattejakt i Gambia, Vest-Afrika. Fagdag 2010-11-12 - 2010-11-12 2010.

 • Kiil, Mona Anita. Psykisk helsearbeid og minoriteter- et langt lerret å "bleke?". Kultursensitiv praksis 2010-05-06 - 2010-05-06 2010.

 • Kiil, Mona Anita. Kultursensitiv kompetanse i møte med pasienter i Nord-Troms. Presentasjon av Sensicam-prosjektet for ansatte ved Senter for psykisk helse Nord-Troms 2010-03-09 - 2010-03-09 2010.

 • Kiil, Mona Anita. Forsker på psykisk helse i Nord-Troms. 2010.

 • Kiil, Mona Anita. Å bevege seg med tiden: En studie av polygynier i Gambia. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/2338 2009.

 • Kiil, Mona Anita. Om forholdet mellom kjønn og makt i antropologien.. Prøveforelesning mastereksamen 2009-06-25 - 2009-06-25 2009.

 • Kiil, Mona Anita. Feltarbeidet: et vindu mot verden. Fagdag 2008-05-23 - 2008-05-23 2008.

 • [Loading...]

  Member of research group