Bilde av Nilsen, Fredrik
Bilde av Nilsen, Fredrik
Filosofiija ja vuosttašlohkanbadjeoahpuid instituhtta fredrik.nilsen@uit.no +4777623229 91757958 Here you can find me

Fredrik Nilsen • Fredrik Nilsen :
  Hvorfor undervise kanoniserte mannlige filosofers kjønnsperspektiver? Om universalitet og kjønnsnøytralitet i Aristoteles’, Kants og Mills etiske teorier
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Fredrik Nilsen, Trine Antonsen :
  Anne Conway og revitaliseringen av naturen: Conways miljøetikk som et alternativ til Aristoteles og Spinoza
  Tidsskrift for kjønnsforskning 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Fredrik Nilsen :
  Sofie Charlotte av Preussen og kvinners handlingsrom i filosofien
  Nordlit 2022 ARKIV / DOI
 • Fredrik Nilsen :
  Heteronomi som forutsetning for autonomi
  1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2021 ARKIV / DOI
 • Fredrik Nilsen :
  Sofie av Hannover og Sinn-Kropp-Problemet
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2021 ARKIV / DOI
 • Fredrik Nilsen :
  Hvorfor bør Kvinnelige Tenkere Inkluderes i den Filosofiske Kanon?
  Filosofisk supplement 2020
 • Fredrik Nilsen :
  Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants etikk
  Filosofisk supplement 2019
 • Fredrik Nilsen :
  Elisabeth av Böhmen og Sinn-Kropp-Problemet
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2018 ARKIV / DOI
 • Per Pippin Aspaas, Sigrides Albert, Fredrik Nilsen :
  Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus / Festschrift for Synnøve des Bouvrie
  2014 ARKIV
 • Fredrik Nilsen :
  Filosofihistorisk Likestilling
  Agora 2022 ARKIV
 • Fredrik Nilsen :
  Hinsides Eurosentrismen
  Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2022
 • Fredrik Nilsen :
  Tanker om aktiv dødshjelp i vår tid
  2022
 • Fredrik Nilsen :
  Har vi moralsk ansvar overfor naturen?
  2022
 • Fredrik Nilsen, Cathrine Theodorsen, Andreas Klein :
  Forord / Vorwort En arktisk oppdagelsesreise / Eine arktische Entdeckungsreise
  Nordlit 2022 ARKIV
 • Fredrik Nilsen :
  Sofie Charlotte av Preussen og kvinners handlingsrom i filosofien
  2022
 • Fredrik Nilsen :
  Women in the history of philosophy – lack of canonizing. Exemplified by Sophie Charlotte of Prussia
  2022
 • Fredrik Nilsen :
  Afrika har en Filosofihistorie: Om Neglisjeringen av den Etiopiske Filosofen Zera Yaqob
  2021
 • Fredrik Nilsen :
  Kant om moralsk selvstendighet og politisk autonomi
  2021
 • Fredrik Nilsen, Trine Antonsen :
  Anne Conway og Revitalisering av Naturen
  2021
 • Fredrik Nilsen, Trine Antonsen :
  Anne Conway og Revitalisering av Naturen
  2021
 • Fredrik Nilsen :
  Dronningrekka - den andre siden av filosofihistorien
  Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie 2021
 • Fredrik Nilsen :
  Lou Andreas Salomé
  2021
 • Fredrik Nilsen, Trine Antonsen :
  Anne Conway og Revitalisering av Naturen
  2021
 • Fredrik Nilsen :
  Ikke-vestlig Filosofi: Eksempelet Zera Yaqob
  2020
 • Fredrik Nilsen :
  Anne Conway og sinn-kropp-problemet
  2020
 • Fredrik Nilsen :
  Har mennesket fri vilje?
  2019
 • Fredrik Nilsen :
  Den frie viljens opphav
  Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019
 • Fredrik Nilsen :
  Lou Andreas-Salomé
  2019
 • Fredrik Nilsen :
  Can an Aristotelian woman be happy?
  2019
 • Fredrik Nilsen :
  Kan kvinner handle moralsk?
  Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019
 • Fredrik Nilsen :
  Sofie av Hannover og sinn-kropp-problemet
  2019
 • Fredrik Nilsen :
  Kvinner i filosofihistorien: Eksempelet Elisabeth av Böhmen
  2019
 • Fredrik Nilsen :
  Elisabeth of Bohemia and The Mind-Body Problem
  2018
 • Fredrik Nilsen :
  Elisabeth av Böhmen og sinn-kropp-problemet
  2018
 • Fredrik Nilsen :
  Fra Prohairesis til Wille og Willkür: En historisk og kritisk studie av fri vilje hos Aristoteles, Augustin og Kant
  UiT Norges arktiske universitet 2018 FULLTEKST
 • Fredrik Nilsen :
  Kants Rousseauistiske Revolusjon
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Elisabeth av Böhmen og Artikuleringen av Sinn-Kropp-Problemet
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Aristotle's "Humean" Explanation of Akratic Behavior
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Fri vilje: Duns Scotus og tradisjonen mellom Augustin og Kant
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Fri Vilje: Tre kriterier for et Plausbibelt Begrep om Fri Vilje
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Prohairesis-begrepet hos Aristoteles
  2016
 • Fredrik Nilsen :
  Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk
  2016
 • Fredrik Nilsen :
  Aristotle on Free Will
  2016
 • Fredrik Nilsen :
  Kant's "Rousseauistic Revolution"
  2016
 • Fredrik Nilsen :
  Kant as the first philosopher of free will
  2015
 • Fredrik Nilsen :
  Augustin og fri vilje
  2015
 • Fredrik Nilsen :
  Greske tragediers moralske funksjon - En aristotelisk interpretasjon av Sofokles' Kong Oidipous
  2015
 • Per Pippin Aspaas, Sigrides Albert, Fredrik Nilsen :
  Rara avis in Ultima Thule: Praefatio
  Nordlit 2014 ARKIV
 • Per Pippin Aspaas, Sigrides Albert, Fredrik Nilsen :
  Rara avis in Ultima Thule: Preface
  Nordlit 2014 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Member of research group