Personkort bilde

Nilsen, Fredrik

Universitetslektor Filosofiija ja vuosttašlohkanbadjeoahpuid instituhtta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Nilsen, Fredrik. Sofie av Hannover og Sinn-Kropp-Problemet. Norsk Filosofisk tidsskrift 2021; Volum 56 (1). ISSN 0029-1943.s 46 - 58.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2021-01-05.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants etikk. Filosofisk supplement 2019. ISSN 0809-8220.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth av Böhmen og Sinn-Kropp-Problemet. Norsk Filosofisk tidsskrift 2018; Volum 53 (02-03). ISSN 0029-1943.s 79 - 91.s doi: 10.18261/ISSN.1504-2901-2018-02-03-04.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinnens Overflødighet hos Platon. Nordlit 2014; Volum 33. ISSN 0809-1668.s 99 - 115.s doi: 10.7557/13.3182.

 • Nilsen, Fredrik. Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6.s 19 - 42.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus / Festschrift for Synnøve des Bouvrie. 2014 (33) ISBN 978-82-8244-125-4. ISSN 0809-1668.s 321 - 328.

 • Dybdal, Lone; Nilsen, Fredrik. Festskrift til Hjørdis Nerheim i anledning 70-årsdagen. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6.s 19 - 42.

 • Nilsen, Fredrik; Antonsen, Trine. Anne Conway og Revitalisering av Naturen. Kjønnsforskning Nå 2021 2021-05-27 - 2021-05-28 2021.

 • Nilsen, Fredrik; Antonsen, Trine. Anne Conway og Revitalisering av Naturen. Naturen og det Naturlige på 1700-tallet 2021-02-03 - 2021-02-05 2021.

 • Nilsen, Fredrik. Anne Conway og sinn-kropp-problemet. Intern Workshop FemPhil 2020-06-17 - 2020-06-17 2020.

 • Nilsen, Fredrik. Hvorfor bør Kvinnelige Tenkere Inkluderes i den Filosofiske Kanon?. Filosofisk supplement 2020; Volum 16 (4). ISSN 0809-8220.s 6 - 13.

 • Nilsen, Fredrik. Ikke-vestlig Filosofi: Eksempelet Zera Yaqob. Filosofiske Samtaler 2020-10-31 - 2020-10-31 2020.

 • Nilsen, Fredrik. Den frie viljens opphav. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk?. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinner i filosofihistorien: Eksempelet Elisabeth av Böhmen. Filosofiske Samtaler 2019-10-05 - 2019-10-05 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Can an Aristotelian woman be happy?. Conference on Greek Philosophy: The Possibility of Eudaimonia in the World today 2019-07-12 - 2019-09-15 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Har mennesket fri vilje?. Filosofiske Samtaler 2019-05-11 - 2019-05-11 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Lou Andreas-Salomé. Workshop i feministisk filosofi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Sofie av Hannover og sinn-kropp-problemet. Workshop i feministisk filosofi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth av Böhmen og sinn-kropp-problemet. Forskningsseminar IFF, UiT 2018-01-31 - 2018-01-31 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Fra Prohairesis til Wille og Willkür: En historisk og kritisk studie av fri vilje hos Aristoteles, Augustin og Kant. (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/14278/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth of Bohemia and The Mind-Body Problem. Elisabeth of Bohemia – Life and Legacy 2018-05-17 - 2018-05-20 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk. Kjønnsforskning NÅ 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth av Böhmen og Artikuleringen av Sinn-Kropp-Problemet. Workshop Feminist Philosophy Research Group 2017-12-15 - 2017-12-15 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Fri Vilje: Tre kriterier for et Plausbibelt Begrep om Fri Vilje. Workshop Ethics Research Group 2017-11-11 - 2017-11-11 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Fri vilje: Duns Scotus og tradisjonen mellom Augustin og Kant. Workshop Ethics Research Group 2017-09-20 - 2017-09-20 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Kants Rousseauistiske Revolusjon. Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar 2017-08-31 - 2017-09-02 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Aristotle's "Humean" Explanation of Akratic Behavior. 29th International Conference of Philosophy: Greek Moral and Political Philosophy 2017-07-07 - 2017-07-11 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Prohairesis-begrepet hos Aristoteles. Forskningsseminar 2016-04-25 - 2016-04-25 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kant's "Rousseauistic Revolution". Workshop on Moral Realism and Constructivism 2016-12-06 - 2016-12-06 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Aristotle on Free Will. The Philosophy of Aristotle - World Congress in Philosophy 2016-07-14 - 2016-07-14 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk. Forskningsseimnar 2016-09-07 - 2016-09-07 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kant as the first philosopher of free will. Thinking through the Ages 2015-10-16 - 2015-10-16 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Augustin og fri vilje. Intern workshop - Ethics Research Group 2015-04-17 - 2015-04-17 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Greske tragediers moralske funksjon - En aristotelisk interpretasjon av Sofokles' Kong Oidipous. Forskningsseminar 2015-09-30 - 2015-09-30 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinnens overflødighet hos Platon. Forelesning for studentene på årsstudiet i kjønnsstudier 2014-10-23 - 2014-10-23 2014.

 • Nilsen, Fredrik. Plato´s white horse. Thinking through the Ages 2014-12-08 - 2014-12-10 2014.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Preface. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s ix - xvii.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Praefatio. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s viii - xvi.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinnens overflødighet hos Platon. Forskningsseminar IFF, UiT 2014-10-01 - 2014-10-01 2014.

 • Nilsen, Fredrik. Symbol- og Intuisjonsbegrepes mangfoldighet - Anmeldelse av: Symbol and Intuition: Comparative Studies in Kantian and Romantic-Period Aesthetics. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2013. ISSN 1652-4772.s 221 - 222.

 • Nilsen, Fredrik. Ytringsfrihetens statskonstituerende betydning - Om Kants kritikk av Hobbes´ politiske filosofi. Persistenser 2011-10-28 - 2011-10-28 2011.

 • Nilsen, Fredrik. Indre konflikt versus indre harmoni - En diskusjon av forholdet mellom Kants pliktetikk og Aristoteles´ dygdsetikk. Forskningsseminar 2010-03-08 - 2010-03-08 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Den andre nasjonale fagkonferansen i etikk 2010-11-29 - 2010-11-29 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Forskningsseminar 2010-10-06 - 2010-10-06 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Kants Viljesorienterte Etikk. 2009.

 • Nilsen, Fredrik. Ulrich Beck om det kosmopolitiske blikk. Forskningsseminar 2008-05-15 - 2008-05-15 2008.

 • Nilsen, Fredrik; Antonsen, Trine. Anne Conway og Revitalisering av Naturen. Kjønnsforskning Nå 2021 2021-05-27 - 2021-05-28 2021.

 • Nilsen, Fredrik; Antonsen, Trine. Anne Conway og Revitalisering av Naturen. Naturen og det Naturlige på 1700-tallet 2021-02-03 - 2021-02-05 2021.

 • Nilsen, Fredrik. Anne Conway og sinn-kropp-problemet. Intern Workshop FemPhil 2020-06-17 - 2020-06-17 2020.

 • Nilsen, Fredrik. Hvorfor bør Kvinnelige Tenkere Inkluderes i den Filosofiske Kanon?. Filosofisk supplement 2020; Volum 16 (4). ISSN 0809-8220.s 6 - 13.

 • Nilsen, Fredrik. Ikke-vestlig Filosofi: Eksempelet Zera Yaqob. Filosofiske Samtaler 2020-10-31 - 2020-10-31 2020.

 • Nilsen, Fredrik. Den frie viljens opphav. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk?. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinner i filosofihistorien: Eksempelet Elisabeth av Böhmen. Filosofiske Samtaler 2019-10-05 - 2019-10-05 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Can an Aristotelian woman be happy?. Conference on Greek Philosophy: The Possibility of Eudaimonia in the World today 2019-07-12 - 2019-09-15 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Har mennesket fri vilje?. Filosofiske Samtaler 2019-05-11 - 2019-05-11 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Lou Andreas-Salomé. Workshop i feministisk filosofi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Sofie av Hannover og sinn-kropp-problemet. Workshop i feministisk filosofi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth av Böhmen og sinn-kropp-problemet. Forskningsseminar IFF, UiT 2018-01-31 - 2018-01-31 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Fra Prohairesis til Wille og Willkür: En historisk og kritisk studie av fri vilje hos Aristoteles, Augustin og Kant. (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/14278/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth of Bohemia and The Mind-Body Problem. Elisabeth of Bohemia – Life and Legacy 2018-05-17 - 2018-05-20 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk. Kjønnsforskning NÅ 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth av Böhmen og Artikuleringen av Sinn-Kropp-Problemet. Workshop Feminist Philosophy Research Group 2017-12-15 - 2017-12-15 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Fri Vilje: Tre kriterier for et Plausbibelt Begrep om Fri Vilje. Workshop Ethics Research Group 2017-11-11 - 2017-11-11 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Fri vilje: Duns Scotus og tradisjonen mellom Augustin og Kant. Workshop Ethics Research Group 2017-09-20 - 2017-09-20 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Kants Rousseauistiske Revolusjon. Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar 2017-08-31 - 2017-09-02 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Aristotle's "Humean" Explanation of Akratic Behavior. 29th International Conference of Philosophy: Greek Moral and Political Philosophy 2017-07-07 - 2017-07-11 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Prohairesis-begrepet hos Aristoteles. Forskningsseminar 2016-04-25 - 2016-04-25 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kant's "Rousseauistic Revolution". Workshop on Moral Realism and Constructivism 2016-12-06 - 2016-12-06 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Aristotle on Free Will. The Philosophy of Aristotle - World Congress in Philosophy 2016-07-14 - 2016-07-14 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk. Forskningsseimnar 2016-09-07 - 2016-09-07 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kant as the first philosopher of free will. Thinking through the Ages 2015-10-16 - 2015-10-16 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Augustin og fri vilje. Intern workshop - Ethics Research Group 2015-04-17 - 2015-04-17 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Greske tragediers moralske funksjon - En aristotelisk interpretasjon av Sofokles' Kong Oidipous. Forskningsseminar 2015-09-30 - 2015-09-30 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinnens overflødighet hos Platon. Forelesning for studentene på årsstudiet i kjønnsstudier 2014-10-23 - 2014-10-23 2014.

 • Nilsen, Fredrik. Plato´s white horse. Thinking through the Ages 2014-12-08 - 2014-12-10 2014.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Preface. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s ix - xvii.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Praefatio. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s viii - xvi.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinnens overflødighet hos Platon. Forskningsseminar IFF, UiT 2014-10-01 - 2014-10-01 2014.

 • Nilsen, Fredrik. Symbol- og Intuisjonsbegrepes mangfoldighet - Anmeldelse av: Symbol and Intuition: Comparative Studies in Kantian and Romantic-Period Aesthetics. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2013. ISSN 1652-4772.s 221 - 222.

 • Nilsen, Fredrik. Ytringsfrihetens statskonstituerende betydning - Om Kants kritikk av Hobbes´ politiske filosofi. Persistenser 2011-10-28 - 2011-10-28 2011.

 • Nilsen, Fredrik. Indre konflikt versus indre harmoni - En diskusjon av forholdet mellom Kants pliktetikk og Aristoteles´ dygdsetikk. Forskningsseminar 2010-03-08 - 2010-03-08 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Den andre nasjonale fagkonferansen i etikk 2010-11-29 - 2010-11-29 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Forskningsseminar 2010-10-06 - 2010-10-06 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Kants Viljesorienterte Etikk. 2009.

 • Nilsen, Fredrik. Ulrich Beck om det kosmopolitiske blikk. Forskningsseminar 2008-05-15 - 2008-05-15 2008.

 • [Loading...]