Bilde av Wilhelmsen, Linda
Photo: Torje Jenssen

Linda Wilhelmsen • Linda Wilhelmsen :
  Young and burned out–the dilemma of women’s elite football. Early termination of the football career for elite women footballers in Norway caused by a high degree of emotional and interpersonal stressors
  Soccer and Society 30. Sep 2023 ARKIV / DOI
 • Linda Wilhelmsen :
  Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon. En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere.
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ARKIV / DOI
 • Linda Wilhelmsen :
  Fortellinger på arbeidsplassen - en narrativ tilnærming til personlig utvikling i en organisatorisk kontekst
  Fagbokforlaget 2017 ARKIV
 • Kari Skarholt, Linda Wilhelmsen, Ottar Bakås :
  Interactions in supply chains: how to create organizational learning and development across organizations
  2016
 • Linda Wilhelmsen, Kamilla Rognmo :
  Kvinnefotball i vekst nasjonalt og internasjonalt
  nordnorskdebatt.no 04. Nov 2020 ARKIV / FULLTEKST
 • Linda Wilhelmsen, Kamilla Rognmo :
  Female in Football - an unbalanced world
  2019
 • Linda Wilhelmsen, Kamilla Rognmo :
  Female in Football - an unbalanced world
  Septentrio Conference Series 2019
 • Linda Wilhelmsen :
  BBC interview about research project FFC - Female Football Centre at UiT, the Arctic University of Norway
  14. Nov 2019
 • Linda Wilhelmsen, Svein Arne Pettersen :
  FFF - Future Female Football - performance and health towards a international top level
  2018
 • Linda Wilhelmsen, Kari Skarholt, Heidi Carin Dreyer :
  Learning by dialogue – how dialogue promotes interaction and learning in a supply chain
  2017
 • Linda Wilhelmsen :
  Fortelling på arbeidsplassen - en narrativ tilnærming til personlig utvikling i en organisatorisk kontekst.
  2017
 • Linda Wilhelmsen, Kari Skarholt :
  Samhandling i verdikjeder. Hvordan skape organisatorisk læring og utvikling på tvers av organisasjoner.
  2016
 • Linda Wilhelmsen, Kari Skarholt :
  Tillitsbasert ledelse – Hva fremmer trivsel og prestasjoner?
  2015
 • Kari Skarholt, Linda Wilhelmsen :
  Tillitsbasert ledelse - hvordan fremmer det trivsel og prestasjoner?
  2015
 • Linda Wilhelmsen :
  "Tolvskillingsoperaen av Weill/Brecht" - iscenesettelser av sceniske handlinger til musikken.
  2014
 • Linda Wilhelmsen :
  De brysomme emosjoner – på kollisjonskurs med produktivitet og læring?
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2012
 • Linda Wilhelmsen :
  Regi på "Kærlekens tid" - en konsert av Tromsdalskoret
  Korkonsert 2012
 • Linda Wilhelmsen :
  "Når jobben kaller" - en studie av tiltak for økt tilstedeværelse ved COOP Norge Handel AS
  UiT Norges arktiske universitet 2011
 • Linda Wilhelmsen :
  Bedriftskultur i endring og utvikling. "Fra teori - til bevisstgjøring - til handling". En erfaringsbasert læringsprosess
  UiT Norges arktiske universitet 2010
 • Linda Wilhelmsen, Else Stjernstrøm :
  Rapport Case Frysa Delrapport i forskningsprosjektet "Når jobben kaller", COOP Norge Handel AS
  UiT Norges arktiske universitet 2010
 • Linda Wilhelmsen :
  Drama i næringslivet
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2010 FULLTEKST
 • Marte Liset, Bengt Arve Haugseth, Linda Wilhelmsen :
  Englevind og limonade.
  2007
 • Anne Eriksen, Nina Solveig Matzow, Linda Wilhelmsen :
  Alene Elena
  2001
 • Linda Wilhelmsen :
  Bruk av drama IKT/Classfronter i drama. Delrapport, SOFF - sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå
  UiT Norges arktiske universitet 2001

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →