Personkort bilde

Mariann Schjølberg Karlsen

Rådgiver RKBU Davvi
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

  • Lorentsen, Hanne lise berg; Igland, Oddny; Karlsen, Mariann Schjølberg. Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag: En oversikt over tilgjengelige ressurser.. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strøm, Henriette Kyrrestad. Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebut. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strandbu, Astrid. Vil ha mer musikk inn i arbeidet. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg. Barna er viktige på mekling. 2015.

  • Lorentsen, Hanne lise berg; Igland, Oddny; Karlsen, Mariann Schjølberg. Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag: En oversikt over tilgjengelige ressurser.. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strøm, Henriette Kyrrestad. Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebut. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strandbu, Astrid. Vil ha mer musikk inn i arbeidet. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg. Barna er viktige på mekling. 2015.

  • [Loading...]