Bilde av Kemi Gjerpe, Kajsa
Bilde av Kemi Gjerpe, Kajsa
Sámi dutkamiid guovddáš kajsa.k.gjerpe@uit.no +4777623333 Tromsø

Kajsa Kemi Gjerpe • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Gruppebaserte fordommer i lærebøker. Konseptualiseringen av «lærebok Sápmi»
  Universitetsforlaget 2021
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Academia and Higher Education: Building Capacity for Indigenous Peoples
  Information Age Publishing 2020
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  From indigenous education to indigenising mainstream education
  FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018 ARKIV / DOI
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk læreplanverk – en symbolsk forpliktelse?
  Nordic Studies in Education 2017 DOI
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Éducation autochtone en pays sámi (Sápmi)
  L'Harmattan 2016
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Kajsa hástala Rema 1000 buvddaid šiltet sámegillii
  12. Aug 2022
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Kajsa Kemi Gjerpe om det samiske og Sápmi i lærebøkene
  19. Jul 2022
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Torjer Andreas Olsen :
  Sápmi i læreplaner og lærebøker: Skolen som arena for arbeid mot gruppebaserte fordommer mot samer
  2021
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Blånektet for at hun var same – nå lager hun musikk om det
  26. Jun 2021 DATA
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samiske perspektiver i skolen – fra stereotypier og dikotomier til kompleksitet og mangfold
  2021
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk og urfolksutdanning
  2021
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Urfolksmetodologi: en introduksjon
  2021
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Workshop: samisk utdanning i praksis
  2021
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju :
  Samiske perspektiver i læreplaner og undervisning - muligheter og utfordringer
  2020
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju :
  Sápmi - an introduction
  2020
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  – Det er fortsatt mange skap-samer der ute
  04. Mar 2020 DATA
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  UNG KJÆRLIGHET FOR SAMISK KULTUR
  22. Mar 2020 DATA
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Forsker: Unge samer må ikke lenger slåss for synlighet
  08. Feb 2020 DATA
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Sápmelaččat bivnnuhis guoimmuheaddjit riika mediain
  13. Oct 2020
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk stolthet
  04. Mar 2020
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk Minecraft: - Jeg spilte Minecraft helt til midnatt i går, det var artig
  13. Jul 2020
 • Kristin Evju, Kajsa Kemi Gjerpe :
  Undervisning om samiske temaer - muligheter og utfordringer
  2020
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Inga (21) bruker TikTok for å lære andre om sin egen kultur
  06. Aug 2020 DATA
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  ELLE motemagasin: Ella Marie har satt preg på Norge i 2020/ELLE motemagasin: Ella Marie lea Norgga deháleamos nissoniid searvvis
  25. Nov 2020 DATA
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Podcast: Tett På med Nrk Sápmi
  14. Sep 2019 DATA
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  The articulation of «Textbook Sápmi»: An analysis of Sami content in textbooks
  2019
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Indigenous and Sami Education Today
  2019
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk lærplanverk – en symbolsk forpliktelse?
  2019
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju :
  Sounds of Sápmi - en musikalsk reise gjennom historie og politikk
  2018
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju :
  Sápmi - an introduction
  2018
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Sávašii sámáidahttit skuvllaid
  15. Nov 2018 DATA
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk læreplan - en symbolsk forpliktelse?
  2018
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Sámi education in Norway
  2016
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Sámi research at UiT
  2016
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk læreplan og samisk utdanning
  2016
 • Torjer Andreas Olsen, Kajsa Kemi Gjerpe :
  Indigenous issues in national curricula
  2016
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Norwegianisation and Sámi education in Norway
  2016
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju, Torjer Andreas Olsen, Else Grete Broderstad, Camilla Brattland, Eva Josefsen et al.:
  Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.
  Nordlys 2016 FULLTEKST
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju, Else Grete Broderstad :
  Akademisk Festivalsommer
  Forskning.no 2016 DATA
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk innhold i læreplanverk – fornorskningens etterslep?
  2016
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Exploring the space for indigenous education – comparing Sápmi (Norway) and Aotearoa (New Zealand)
  2016
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk forskning på UiT - også et urfolksuniversitet.
  2015
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk historie knyttet til turisme og reiseliv
  2015
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk forskning på UiT
  2015
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk innhold i medier
  2015
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk utdanning i Norge
  2015
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk læreplan og samisk skole i Norge
  2015
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samisk nasjonaldag
  2015
 • Torjer Andreas Olsen, Kajsa Kemi Gjerpe :
  Samer og urfolk i skolen i Norge
  2015
 • Kajsa Kemi Gjerpe :
  Hva er egentlig problemet med skilting av samiske stedsnavn?
  Nordlys 03. Mar 2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →