Gunnar Grepperud • Elisabeth Suzen, Oddlaug Marie Lindgaard, Gunnar Grepperud :
  Professional Development; Creating an Arena for Pedagogical Reflections among Academic Staff: A Hermeneutic Phenomenological Study among Learning Teachers at Nord University, Norway
  Brill Academic Publishers 2022 ARKIV / DOI
 • Mariann Solberg, Gunnar Grepperud, Finn Torbjørn Hansen :
  Pedagogical considerations:A New discourse based on Academic Bildung
  Routledge 2015 ARKIV
 • Frank Holen, Gunnar Grepperud :
  Learning, Meaning and Bildung? Reflections with Reference to a Net-based MBA Programme
  Routledge 2015
 • Kine Dørum, Gunnar Grepperud :
  På stedet hvil? Noen refleksjoner om implementering av IKT og læring i norsk høyere utdanning med utgangspunkt i Norgesuniversitetets arbeid
  UNIPED 2015 ARKIV
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen :
  Lokale studiesentra - ny plante i den nordnorske kompetansefloraen
  Orkana Forlag 2012
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen :
  Regionenes kamp om kompetansen- et nordnorsk eksempel
  Orkana Forlag 2012
 • Wenche M Rønning, Gunnar Grepperud :
  Familjen som studiemiljö
  Studentlitteratur AB 2012
 • Gunnar Grepperud :
  Mer prat enn praksis- hva skjedde med Kompetansereformen
  Bedre Skole 2011
 • Gunnar Grepperud :
  Empiri, teori og ideologi - tanker om IKT og skoleutvikling
  Bedre Skole 2011
 • Wenche M Rønning, Gunnar Grepperud :
  Undervisning av voksne - en arena for amatører eller profesjonelle? En analyse av holdninger til voksenlæreres kompetanse
  Gyldendal Akademisk 2011
 • Gunnar Grepperud, Sandra Val Flaatten :
  Noe er det vel godt for? Utdanning og omstilling i Store Norske
  Gyldendal Akademisk 2009
 • Gunnar Grepperud :
  Livsløang læring i praksis - noen oppsummerende kommentarer
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Gunnar Grepperud :
  Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Gunnar Grepperud, Gunilla Roos :
  The Rural Urban - Urban Dahllöf 80 - år
  Pedagogisk Forskning i Sverige 2008
 • Gunnar Grepperud, Wenche M Rønning :
  Den voksne, fleksible student - dimensjoner og diskusjoner
  Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Gunnar Grepperud, Wenche M Rønning :
  Barrierer og belastninger i fleksibel utdanning
  Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Gunnar Grepperud, Siw Skrøvset :
  Undervisningslære : eksempler, ideer og refleksjoner
  Gyldendal Akademisk 2012
 • Gunnar Grepperud :
  For folk flest- fleksibel utdanning i praksis
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Gunnar Grepperud :
  "For folk flest" - fleksibel utdanning i praksis
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud :
  Evaluering av lederstrukturen ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Gunnar Grepperud :
  Teknisk hjelper eller pedagogisk medskaper? noen innspill om støttetjenester for undervisning, læring og teknologi ved Nord Universitet
  Nord universitet 2017
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Frank Holen :
  Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer
  2017
 • Gunnar Grepperud, Jens Bjørnåvold, Wenche Jakobsen, Stian Ørbeck Sørheim :
  Utdanning og arbeidsliv- det må to til for å danse tango
  Nordlys 2017
 • Gunnar Grepperud, Ivar Lie :
  Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune. Utfordringer, strategier og tiltak
  2017
 • Jan H Rosenvinge, Gunnar Grepperud :
  Arbeid med doktorgrader er blitt snudd på hodet
  Khrono.no 11. Jan 2017
 • Gunnar Grepperud, Jan H Rosenvinge :
  avsporing av debatten om lydighet og doktorgrader
  KHRONOS 2017
 • Gunnar Grepperud, Kine Dørum, Ådne Danielsen, Trine Fossland :
  Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Lisbet Holm, Berit Fjellberg :
  Nord-Troms kommunene tar grep
  Nordlys 2016
 • Gunnar Grepperud, Yngve Nordkvelle, Geir Haugsbakk, Fritze Yvonne, Kine Dørum :
  30 years of ICT and learning in education actors, perspectives and results in a Norwegian context Geir Haugsbakk, Yngve Nordkvelle, Yvonne Fritze, Gunnar Grepperud, Kine Dørum
  2016
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Gunilla Roos :
  Varsel om en mulig krise. Rapport nr. 4 fra prosjektet "Utdanning for utvikling- studie-og læringssentrenes rolle og funksjon". Septentrio Reports 2016:2
  2016
 • Gunnar Grepperud, Odd Valdermo :
  Femårig lærerutdanning - "mer svømmeopplæring uten vann"?
  Utdanningsnytt.no 2016
 • Gunnar Grepperud :
  Pedagogisk kompetanse og pedagogisk merittering- ordninger og erfaringer
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen :
  En svale gjør ingen sommer. Evaluering av enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HELPED)
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Gunilla Roos :
  Levende studie- og læringssentra? Erfaringer og funksjoner
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Gunilla Roos, Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud :
  Levende studie-og læringssentra? Kompetensutmaningar i tre rurala regioner
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud, Gunilla Roos :
  Levende studie- og læringssentra? Funksjoner og framvekst.
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Odd Valdermo, Gunnar Grepperud, Liv Oddrun Voll :
  Læringtrykk i PISA og TIMSS: To analyser til ettertanke
  Utdanning 09. May 2014
 • Gunnar Grepperud, Odd Valdermo :
  Læringstrykk i Pisa og Timss: To analyser til ettertanke
  Bedre Skole 2014
 • Kine Dørum, Gunnar Grepperud :
  Hvis Norgesuniversitetet ikke fantes - Refleksjoner om fortid og framtid
  2014
 • Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud :
  Det er for seint å snyte seg når nesa er borte - Om betydningen av å utvikle lokale kompetanseutviklingstrategier i distriktssamfunn
  Nordlys 23. Jul 2013 ARKIV
 • Gunnar Grepperud :
  Et kritisk blikk på statlige utviklingsmidler
  Bedre Skole 2013
 • Gunnar Grepperud, Hilde Marie Pettersen, Stine Didriksen :
  Fra utdanning til praksis . Hvordan har HMS-utdanningen kommet Forsvaret til nytte?
  UiT Norges arktiske universitet 2012
 • Gunnar Grepperud :
  Mer fleksibel læring- rapport fra et utviklingsprosjekt
  UiT Norges arktiske universitet 2011
 • Gunnar Grepperud, Gunilla Roos :
  Tredje vågens studerande
  UiT Norges arktiske universitet 2010
 • Gunnar Grepperud :
  Kunnskapssamfunnet- hva vil vi med voksnes læring?
  Gyldendal Akademisk 2010
 • Gunnar Grepperud, Berith Bergersen, Odd Einar Johansen :
  Kunnskapssamfunnet med plass til alle
  Klassekampen 04. Jan 2010
 • Gunnar Grepperud :
  "Arbeidssomt men spennende"- noen studenterfaringer fra første året med Informatikkstudiet ved Torgar Studiesenter
  UiT Norges arktiske universitet 2009
 • Gunnar Grepperud :
  Fra gruvegang til skolegang. En vurdering av Bergteknikkutdanningen i regi av Stjørdal tekniske fagskole og Store Norske Spitsbergen Kulkompani
  UiT Norges arktiske universitet 2009
 • Per Johan Ramberg, Tine Arntzen Hestbek, Gunnar Grepperud :
  FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis. Rapport fra et aksjonslæringsprosjekt
  2008
 • Gunnar Grepperud :
  Open Learning - experiences and paradox
  ScieCom Info 2008

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →