Bilde av Baglo, Cathrine
Bilde av Baglo, Cathrine
Sannhets- og forsoningskommisjonen cathrine.baglo@uit.no +4777646241 Tromsø

Cathrine Baglo • Cathrine Baglo :
  The disappearance of the sea sámi as a cultural display category: Assimilation policies and the role of industrial expositions
  Nordisk Museologi 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Cathrine Baglo :
  Puncturing Parts of History’s Blindness: South Saami and South Saami Culture in Early Picture Postcards
  Springer 2019 ARKIV / DATA / DOI
 • Cathrine Baglo, Hanne Hammer Stien :
  Alt eller ingenting: Annerledesgjøren og agens i to (post)koloniale kunstprosjekter
  Kunst og kultur 2018 ARKIV / DATA / DOI
 • Cathrine Baglo :
  Margrete Kreutz' historie: utstilling som synliggjøring av individualitet, etnisitet og handlekraft
  Museumsforlaget AS 2018 ARKIV
 • Cathrine Baglo :
  Reconstruction as trope of cultural display. Rethinking the role of “living exhibitions”
  Nordisk Museologi 2015 ARKIV / DOI
 • Cathrine Baglo :
  På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika
  Orkana Forlag 2017
 • Cathrine Baglo :
  Oldemor Ragnhild fra Røesgrenda
  Helgådalsnytt 2020
 • Cathrine Baglo :
  Fra Mrs. Krintz til Margrete Kreutz til Meerhke: Et forsøk på å gjenskape et uvanlig sørsamisk kvinneliv
  2020
 • Cathrine Baglo :
  Menneske og museum: (Sør)samiske deltakeres opplevelser av levende utstillinger
  2020
 • Nils Gjerstad, Cathrine Baglo :
  Čájáhallá sámi poastakoarttaid
  22. Mar 2020 DATA
 • Leiv Heming Sem, Cathrine Baglo :
  Mojhtesh - sørsamiske postkort
  Vandreutstilling 2019
 • Hanna Stoltenberg, Cathrine Baglo :
  Jenssen er systematisk lemfeldig
  21. Mar 2019 DATA
 • Astrid Helander, Cathrine Baglo :
  Čuoččuha girječálli ávkkastallan eahpevuoiggalaččat su čohkkejuvvon dieđuid sámiid birra
  26. Mar 2019 DATA
 • Cathrine Baglo, Jukka Nyyssönen, Rossella Ragazzi :
  Museums as arenas for the production and circulation of knowledge on Sámi cultures, societies and identities
  Nordisk Museologi 2019
 • Svein Lian, Cathrine Baglo :
  Viktigheten av å forstå sin historie
  29. Mar 2019 DATA
 • Arne Ivar Johnsen, Cathrine Baglo :
  Væreiersønnen Johan Adrian Jacobsen
  21. Jul 2018 DATA
 • Cathrine Baglo :
  Photographs as means for negotiating Cultural historical knowledge of the Sámi
  2018
 • Cathrine Baglo :
  Med postkort på plakaten (med E. Wersland)
  2018 DATA
 • Cathrine Baglo :
  Storm og stilla: Adrian Jacobsens etnografiske bedrifter/ Storm and Stillness: The Ethnographic Enterprises of Adrian Jacobsen
  Vandreutstilling 2018
 • Cathrine Baglo :
  Var han bare "gravrøver og tyv"?
  Nordlys 18. Aug 2018 FULLTEKST
 • Cathrine Baglo :
  Adrian Jacobsens etnografiske bedrifter
  2017
 • randi merete Solhaug, Cathrine Baglo :
  Han samlet urfolk til utstillinger
  19. Jun 2017 DATA
 • Cathrine Baglo :
  From Doctoral Thesis to Exhibition or how to not only visualize your science, but also make it perceptible in other ways
  2017
 • Cathrine Baglo :
  På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika
  2017
 • Cathrine Baglo :
  Samlerens stemme
  Museumsviten (blogg) 2017 FULLTEKST
 • Biret Ravdna Eira, Ravdna Biret Marja Eira, Cathrine Baglo :
  Gávilduvvojedjego sápmelaččat geat johte viidát máilmmis čájeheame kultuvrraset
  07. Nov 2017
 • Cathrine Baglo :
  Hr. Kaptein Jacobsen og hans arbeid for Bergens national-ethnografisk forening
  Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2017 ARKIV
 • Cathrine Baglo :
  På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika
  2017
 • Simen Meisdal, Cathrine Baglo :
  Belyser ukjent samisk historie
  08. Nov 2017
 • Cathrine Baglo :
  På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika
  2017
 • Kjetil Vik, Cathrine Baglo :
  Løfter mørk historie om samer på utstilling fram i lyset
  04. Nov 2017
 • Cathrine Baglo :
  Re-peopling the past: Photographs from Live Ethnographic Displays of Sámi
  2017
 • Cathrine Baglo :
  Margrete Kreutz' historie
  Spor 2017
 • Cathrine Baglo :
  Samisk historie i Romssavággi/Tromsdalen
  2017
 • Cathrine Baglo :
  Puncturing parts of history's blindness. South Sámi and South Sámi Culture in Early Photographic Postcards
  2017
 • Cathrine Baglo, Elin Wersland :
  Postkort på plakaten
  2017
 • Cathrine Baglo :
  Between Worlds and Knowledges: The Liminal Life of Collector Johan Adrian Jacobsen (1853-1947)
  2016
 • Cathrine Baglo :
  Brødrene Jacobsens bedrifter i British Columbia
  Nordlys 13. Jun 2016
 • Cathrine Baglo :
  Johan Adrian Jacobsen as Recruiter of Indigenous Presenters in Live Ethnographic Exhibitions
  2016
 • Cathrine Baglo :
  I en sofa på arkivet
  11. Oct 2016
 • Jos Kalvemo, Cathrine Baglo :
  Samer på utstilling
  16. Oct 2016
 • Cathrine Baglo :
  From Doctoral Thesis to Exhibition: Or how the Exhibit the Non-Exhibitional
  2016
 • Cathrine Baglo :
  Jacobsen-arkivet i Hamburg
  2016
 • Cathrine Baglo :
  Levende utstillinger av samer i Europa (og Amerika) og deltakelsen fra Kautokeino
  2015
 • Cathrine Baglo :
  Samer på ville veger? Forutinntatthet og fordommer i forståelsen av levende utstillinger som historisk fenomen
  2015
 • Cathrine Baglo :
  På ville veger? "Levende utstillinger" av samer i Europa og Amerika
  2015
 • Cathrine Baglo :
  Kjønn i utstillinga "Margrete Kreutz' historie"?
  2015
 • Cathrine Baglo :
  Sameleire i Tromsø som turistmål, fotomotiv og møteplass
  Ottar 2015 ARKIV
 • Asbjørn (avisa Nordlys) Jaklin, Cathrine Baglo :
  Oppdageren fra Risøya fascinerer
  03. May 2014
 • Cathrine Baglo :
  EXHIBITING SAMI AND SAMI CULTURE BEFORE THE AGE OF THE MUSEM: TROPES, TRENDS AND TRANSMISSIONS?
  2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →