Studieretning:

Sensorteknologi

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Sensorteknologi

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15.april
Søking og opptak
How to apply?

For å kunne forstå verden rundt oss er kunnskap om sensorteknologi svært viktig. Måleinstrumentene kan være svært sammensatt og inneholde mange forskjellige sensorer.

På denne studieretningen lærer du om sensorer knyttet til mikro- og nanoteknologi. Man kan for eksempel bruke sensorer til å se på levende celler og sensorer er blitt en sentral del av moderne medisin. Sensorteknologi er også essensiell for å for eksempel kunne detektere gasslekkasjer eller måle CO2-nivået i atmosfæren.

Questions about the study

Marit Hillestad.jpg
Hillestad, Marit

Studiekonsulent / Administrasjon


Sensorteknologi er en studieretning i Anvendt fysikk og matematikk. Alle studieretningene på studiet har de samme emnene de to første årene, noe som skaper et godt klassemiljø på tvers av studieretningene.

På sensorteknologi kan du jobbe med å utvikle små elektriske sensorer som gjør målinger, eller å jobbe med levende celler og cellevev på nanonivå og mikronivå.

Du kan jobbe med problemstillinger som er relevant for forskningsgruppen ultralyd, mikrobølger og optikk og du kan jobbe i et internasjonal forskningsmiljø i løpet av studiet. Du kan også jobbe med oppgaver som er knyttet til klima og miljø, for eksempel måling av metanutslipp i Arktis. Biomedisinsk bildebehandling og proteinmengde i biologiske prøver er andre eksempler på tema du kan lære mer om.

I denne studieretningen får du teoretisk kunnskap om hvordan ulike typer sensorer, transdusere og antennesystemer virker. Du får også eksperimentell kunnskap om dette i konkrete målesystemer.

Du lærer om behandling og analyse av måledata og kan prosessere og vurdere kvaliteten på dataserier og bilder. Du kan gjennomføre eksperimentelle undersøkelser i en bedrift eller forskningsinstitusjon som kan bidra til utvikling av ny teknologi eller nye metoder innenfor forskningsfeltet.

For mer informasjon om hva du lærer på studiet, se beskrivelsen på Anvendt fysikk og matematikk.

Gjennom studiet vil du ha vært gjennom moderne teknologi og dagsrelevante metoder som brukes i industrien i dag, og du vil være klar til å ta steget ut i arbeidslivet.

Tidligere studenter jobber ved Anvendt fysikk og matematikk jobber blant annet i Sparebank 1, KSAT, Microsoft, Arvato Financial Solutions, Forsvaret og Kongsberg Spacetec.

Som sivilingeniør i sensorteknologi vil du kunne jobbe offentlig og privat innenfor:

  • Teknologisk innovasjon
  • Sensorutvikling
  • Datainnsamling og behandling
  • Helse
  • Biologi
  • Laboratoriearbeid
  • Klima- og miljøforvaltning
  • Nano- og mikroteknologi
  • Forskning

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Eksempler på utvekslingssteder er Université Grenoble AlpesLeiden UniversityUniversity of Hawaii at Hilo og Riga Technical University.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold passer best i fjerde studieår grunnet mange valgemner.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Currently not available
juha.JPG
Juha Vierinen

I work with radars large and small, but mostly with large ones. I specialize in development of novel radar and radio remote sensing measurement techniques, and apply them to scientific studies in the field of space plasma physics, atmospheric physics, space debris, and planetary science. This work is conducted with radars around the world, including e.g., the Arecibo Observatory radar in Puerto Rico, the Sondrestrom radar in Greenland, the Jicamarca Observatory radar in Peru, the EISCAT radars and heating facility, the MMARIA meteor radar network in Germany, and the Millstone Hill incoherent scatter radar in Massachusetts USA. 

 

Ongoing collaborations: 

- Tromso Science Foundation funded "Radar Science with EISCAT 3D"

- Meteor radar development project with IAP Kühlungsborn and MIT Haystack Observatory  --  Multistatic Spread Spectrum Meteor Radar

- Radar observations of enhanced Langmuir waves in ionospheric plasma

- Planetary radar observations of the Moon with long wavelengths

- Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array

 

I'm interested in applications of statistical inverse problems to a broad range of space physics measurement problems. I'm also interested in radio propagation in magnetized collisional plasma. 

Bilde av Jana Jágerská
Jana Jágerská

Researcher and group leader in the field of nanophotonics and laser spectroscopy; focus on mid-infrared on-chip sensors for trace gas detection

Principal Investigator: ERC Starting Grant, 
RCN's FRINATEK Young Research Talents, TFS Starting Grant

Teaching: Photonics (Spring 2018), Optical Sensing (2019)

Campus
Tromsø
Application deadline
15.april
Søking og opptak
How to apply?