FS-brukerforum

Faggruppe for studieadministrative systemer inviterer alle FS-brukere til brukerforum.

Agenda:

Oppmelding til emner i studentweb v/Karl-Erlend Mikalsen
Det er mulig å melde seg opp til emner på to ulike måter i studentweb, og studentweb oppfører seg ulikt ved de forskjellige fremgangsmåtene. Vi vil ha en demonstrasjon av dette, samt at vi har en gjennomgang av hvilke grunnlagsdata som må være på plass i FS, for at oppmelding til emner i studentweb skal fungere.

EpN - ikke bare for studieadministrasjonen v/Grethe Karlsen
Du var kanskje ikke klar over at vitenskapelige ansatte også kan jobbe med emner i EpN. På brukerforumet vil du få mer informasjon om dette.

Fire ulike metoder for å registrere resultat på arbeidskrav v/Jøran Indseth, Espen Kristensen og eksamenstjenesten UiT
Visste du at vi har fire ulike metoder for registrering av resultater på arbeidskrav? Registreringa kan gjøres i Canvas, Wiseflow, Fagpersonweb og FS, og vi vil ha en gjennomgang av de ulike metodene du kan bruke. Kanskje blir du kjent med enn bedre metode, enn den du bruker i dag.

Planer for nybegynneropplæring i FS v/Espen Kristensen
Kort informasjon om endring av vår nybegynneropplæring i FS.

Diagnose for bakgrunnsdata - forberedelse til semesterstart v/Espen Kristensen
I FS er det mulig å kjøre en diagnose som avdekker eventuelle feil i bakgrunnsdata i FS. Dette er data som har betydning for studentenes semesterregistrering, og feil kan medføre at det blir kluss med studentens registrering i studentweb.
Vi vil vise hvordan du kan bruke diagnosen.

Velkommen til FS-brukerforum!

When: 24. May 2022 kl. 09.15–11.00
Where: Teams
Location / Campus: Digitalt
Target group: Ansatte
Responsible: Grethe Karlsen

Registration
Deadline: 22.05.2022
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar