Kurs i forbedringsarbeid ved UiT

Vil du lære mer om systematisk forbedringsarbeid? Nå tilbyr forbedringsteamet et helt nytt kurs for ansatte ved UiT. Kurset gis som en kombinasjon av filmer, eget arbeid og to samlinger med et samlet omfang på ca 15 arbeidstimer.

De tre første modulene er digitale og kan gjennomføres når det passer deg selv best (asynkront) innen en periode på 2 uker. De to siste modulene gjennomføres som fysiske eller digitale samlinger. Dette kurset gjennomføres med fysiske samlinger, mens senere kurs vil kunne arrangeres utelukkende med digitale samlinger. Evt. reisekostnader må dekkes av egen enhet. Som en del av kurset vil alle deltakerne gjennomføre et praktisk forbedringsarbeid i egen arbeidshverdag. 

Kurset vil gi kjennskap til flere metoder, filosofier og verktøy for systematisk forbedringsarbeid, og er praktisk innrettet.  

Påmeldingsfrist: 29.10.2021 

Oppstart: 1. november 2021 (digitale asynkrone moduler)

Samlinger: Modul 4 gjennomføres 17.11.2021 i Tromsø. Modul 5 gjennomføres 15.12.2021 digitalt. 

Det er 18 plasser på hvert kurs, og påmelding skjer etter først til mølla prinsippet. Deltakelse må avklares med nærmeste leder.  

Skisse over kursmodulene
Læringsutbytte 

Kurset vil gi kjennskap til flere metoder, filosofier og verktøy for systematisk forbedringsarbeid, og er praktisk innrettet. Etter kurset skal deltakerne kunne 

  • forklare hva systematisk forbedringsarbeid er, gjennom kjennskap til sentrale begrep og ulike forbedringsfilosofier
  • identifisere behov for forbedringer i daglig arbeid
  • anvende enkle og konkrete metoder / verktøy i forbedringsarbeid 
  • gjennomføre forbedringsarbeid sammen med kolleger og ledere
  • delta i større forbedringsprosesser 
Starts: 01. November 2021 kl. 09.00
Ends: 15. December 2021 kl. 15.00
Where: Kombinasjon av digital og fysisk gjennomføring
Location / Campus: Digitalt, Tromsø
Target group: Ansatte
Contact: Karin Eilertsen
E-boastta: karin.eilertsen@uit.no

Registration
Deadline: 29.10.2021
Participants: 14 av 18 (max)
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar