To studenter søkes til stillinger som trykkeriassistenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, søkndasfrist 18 juni

Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det to ledige stillinger som trykkeriassistenter fra 01.06.21. Stillingene er et engasjement for 2 år, og er forbeholdt studenter ved fakultetet.


Arbeidets innhold
- Ansvar for trykking av kompendier m.m.
- Tilsyn av møterom, kollokvie og undervisningsrom
- Vedlikehold og bestilling til kopirommet ved fakultetet

Arbeidet utføres utenom ordinær arbeidstid som er mellom kl. 0800- 1545.
Opplæring vil bli gitt.

Oppstart: I august, etter avtale. 

Kvalifikasjoner
Søkere må være studenter på Det helsevitenskapelige fakultet. Vi søker etter deg som er selvstendig, strukturert og pliktoppfyllende. Du bør være god til å samarbeide da du skal bistå både ansatte og studenter.


Betingelser

En av trykkeriassistene har oppmøteplikt hver mandag, onsdag og fredag, og trykkeriassistentene koordinerer arbeidet seg imellom. Det garanteres for honorering 1 time ved hvert oppmøte, det vil si garantert honorering for 3 timer i uken, inkludert opprydding.
Lønn etter statens satser i kode 1018, lønnstrinn 35 (utgjør 186,70 pr. time).
Trykkeriassistentene får fast lesesalsplass.

Søknad med CV sendes på epost til: katrine.r.pettersen@uit.no, fristen er 18.06.21. 

Ved spørsmål om stillingen kan du kontakte Katrine R. Pettersen, tlf. 776 44144, E-post: katrine.r.pettersen@uit.no, eller faggruppeleder Elin Svendsen, tlf. 776 44611, E-post: elin.svendsen@uit.no.

Målgruppe: Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 10.06.21 12:30
Sist oppdatert: 10.06.21 12:31