Muligheter for sommerjobb/kurs

NAV har introdusert et arbeidsmarkedstiltak, «Sommerjobb», som skal bidra til at unge arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet bistand kan få arbeidserfaring i form av en fire ukers sommerjobb hos en arbeidsgiver. Ordningen krever at den som er interessert registrerer seg hos NAV.

Her kan du lese mer om ordningen:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/tilskudd-til-sommerjobb#kort-om-tilskudd-til-sommerjobb

Når du har registrert deg kan du ta kontakt med Svein Arne Rånes, Troms- og Finnmark fylkeskommune for å drøfte muligheter for sommerjobb eller kompetansegivende kurs i sommer.

Stein Arne Rånes, Seniorrådgiver Troms- og Finnmark fylkeskommune
stein.a.raanes@tffk.no
77 78 81 80
452 80 100

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Geir Bye
Opprettet: 01.06.21 12:10