To studenter søkes til stillinger som trykkeriassistenter ved Det helsevitenskapelige fakultet

Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det to ledige stillinger som trykkeriassistenter fra 01.06.21. Stillingene er et engasjement for 2 år, og er forbeholdt studenter ved fakultetet.


Arbeidets innhold
- Ansvar for trykking av kompendier m.m.
- Tilsyn av møterom, kollokvie og undervisningsrom
- Vedlikehold og bestilling til kopirommet ved fakultetet

Arbeidet utføres utenom ordinær arbeidstid som er mellom kl. 0800- 1545.
Opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjoner
Søkere må være studenter på Det helsevitenskapelige fakultet. Vi søker etter deg som er selvstendig, strukturert og pliktoppfyllende. Du bør være god til å samarbeide da du skal bistå både ansatte og studenter.


Betingelser

En av trykkeriassistene har oppmøteplikt hver mandag, onsdag og fredag, og trykkeriassistentene koordinerer arbeidet seg imellom. Det garanteres for honorering 1 time ved hvert oppmøte, det vil si garantert honorering for 3 timer i uken, inkludert opprydding.
Lønn etter statens satser i kode 1018, lønnstrinn 35 (utgjør 186,70 pr. time).
Trykkeriassistentene får fast lesesalsplass.

Søknad med CV sendes på epost til: katrine.r.pettersen@uit.no, fristen er 28.05.21. 

 
Ved spørsmål om stillingen kan du kontakte Katrine R. Pettersen, tlf. 776 44144, E-post: katrine.r.pettersen@uit.no, eller faggruppeleder Elin Svendsen, tlf. 776 44611, E-post: elin.svendsen@uit.no.

  

 

Målgruppe: Studenter
Studiested: Tromsø
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 19.05.21 14:41
Sist oppdatert: 19.05.21 14:52