Søndagsåpent bibliotek på KS

Søndag 2. mai holder Kultur- og samfunnsfagbiblioteket (UB-bygget) åpent 12-17.

Eksamenssesongen er snart over oss og i den forbindelse vil Kultur- og samfunnsfagbiblioteket være åpent både lørdag og søndag fra og med 2. mai, til og med 6. juni. Velkommen!

Åpningstider i perioden:

Mandag – fredag:     08:00 – 21:00
Lørdag                      10:00 – 15:00
Søndag                     12:00 – 17:00

NB! Stengt 13. mai
NB! Stengt 17. mai
NB! Åpent 24. mai: 9.00-21.00

------------------------------------------------

Sunday 2 May the Culture and Social Sciences Library is open from 12–17.

Exams are almost upon us and the Culture og Social Sciences Library will be open both Saturdays and Sundays from 2 May until 6 June. Welcome!

Opening hours:  

Monday – Friday:      08:00 – 21:00
Saturday                   10:00 – 15:00
Sunday                     12:00 – 17:00

NB! Closed 13 May
NB! Closed 17 May
NB! Open 24 May: 9AM - 9 PM

Målgruppe: Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 04.05.21 10:05