Kraft legesenter utvider kapasiteten med to nye leger

Det har vært stort behov for bedre fastlegekapasitet på campus, for både studenter og ansatte. Fra 1. mai kommer to nye leger til Kraft Universitetshelsesenter, og legesenteret får da totalt fem leger. De nye legene som starter er Mia Hermansen og Helle Friis Bjørke, og det er nå lagt ut lister hvor disse legene kan velges. 

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 16.04.21 10:12