Stipend til studier utenlands? Meld deg på digitalt infomøte om Aker Scholarship 13. april

Interessert i å studere i utlandet?

Meld deg på infomøte om Aker Scholarship tirsdag 13. april kl. 16.15: https://forms.gle/LZyMRLS7nEQ3s4UP6 eller via Facebook-arrangementet.

Aker Scholarhip 2021

Om Aker Scholarship

Aker Scholarship støtter master- og doktorgrader innenfor alle fagfelt ved ni av verdens ledende universiteter:

  • Harvard
  • Caltech
  • MIT
  • Stanford
  • University of Pennsylvania
  • Oxford
  • Cambridge
  • Imperial College London
  • National University of Singapore (NUS)

Som Aker Scholar får du finansiering som supplerer andre støtteordninger. Du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessene til universitetene som ofte kan være kompliserte.

Aker Scholarship tildeles studenter som er faglig sterke og som har et ønske om å bidra i samfunnet. Det er ingen forpliktelser ovenfor Aker og det stilles heller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å søke stipendet er 25. september 2021 for studiestart høsten 2022.

For mer info: Se www.akerscholarship.no eller send en e-post til vilde.blixt@akerscholarship.no.

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Inger Lise Næss
Opprettet: 25.03.21 15:41
Sist oppdatert: 25.03.21 15:50