DebutUKA søker superfaddere!

Vi i styret til DebutUKA er i gang med å planlegge studiestarten til høsten og ønsker å rekruttere engasjere studenter ved hvert institutt til rollen som superfadder.

I rollen som superfadder vil du ha ansvaret for inndeling av faddergrupper og vil være behjelpelig med diverse henvendelser fra faddere og studenter på ditt institutt.

Ansvarsområde:

  • Passe på at alle nye studenter får en faddergruppe.
  • Svare på spørsmål fra faddere og nye studenter.
  • Fremme interessene til fadderne og nye studenter.
  • Være en god ambassadør for ditt institutt.


DebutUKA kan tilby:

  • Godt nettverk med andre medstudenter.
  • Kurs og god opplæring.
  • Et godt arbeids- og sosialt miljø.
  • CV som en bekreftelse på ditt arbeid.


Du vil kunne utvide et godt nettverk og gode relasjoner med andre i en slik rolle. Du vil også kunne utvikle gode egenskaper som kommer godt med i din videre karriere.

Er dette noe for deg, ta kontakt med Ingrid, Fadderansvarlig for DebutUKA på: ingrid@debutuka.no

Målgruppe: Studenter
Studiested: Tromsø
Ansvarlig:
Opprettet: 19.03.21 13:22