Vil trenger fadderkoordinatorer!

Vi i styret til DebutUKA er i gang med å planlegge studiestarten til høsten og ønsker å rekruttere engasjere studenter ved hvert fakultet til rollen som fadderkoordinator.

I rollen som fadderkoordinator vil du ha ansvaret for superfadderne på ditt fakultet, og være et bindeledd mellom dem og fadderansvarlig i styret til DebutUKA. I tillegg vil du være behjelpelig med diverse henvendelser fra superfaddere, faddere og studenter på ditt fakultet.

Ansvarsområde:

  •  Passe på at superfadderne får delt studentene inn i faddergrupper.
  • Svare på spørsmål fra superfaddere, faddere og nye studenter.
  • Tett samarbeid med fadderansvarlig i DebutUKA-styret
  • Være en god ambassadør for ditt fakultet.


DebutUKA kan tilby:

  •  Godt nettverk med andre medstudenter.
  • Kurs og god opplæring.
  • Et godt arbeids- og sosialt miljø.
  • CV som en bekreftelse på ditt arbeid.


Du vil kunne utvide et godt nettverk og gode relasjoner med andre i en slik rolle. Du vil også kunne utvikle gode egenskaper som kommer godt med i din videre karriere.

Er dette noe for deg, ta kontakt med Ingrid, Fadderansvarlig for DebutUKA på: ingrid@debutuka.no

Målgruppe: Studenter
Studiested: Tromsø
Ansvarlig:
Opprettet: 19.03.21 11:00