NB! 22. mars blir det endringer i parkeringssonene utenfor campus Alta.

Alta Kommune overtar da to rader som tidligere hørte til UiTs parkeringsområde 1, og disse plassene er fra 22. mars forbeholdt kommunens ansatte med P-kort for område 7.
 
Disse endringene påvirker de 2 radene med parkeringsplasser nærmest mot Alta sentrum (markert i rødt på kartet under her).
kart over parkeringsplassene ved UiT i Alta
Endringer i parkeringssonene ved UiT i Alta Foto: UiT
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Alta
Ansvarlig: Tommy Hansen
Opprettet: 16.03.21 12:35