05.03.2021: Lokale smitteverntiltak ved UiT i Tromsø

Tromsø kommune har iverksatt lokale tiltak for å begrense smitten av covid-19. Tiltakene er iverksatt fra midnatt 5. mars og varer til og med 18. mars. 

Et av tiltakene er krav om bruk av munnbind på kollektivtransport. Alle studenter og ansatte som benytter kollektivtransport til og fra UiT må derfor benytte munnbind. 

UiT har vært i dialog med smittevernoverlegen i Tromsø kommune og avklart at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i gjeldende regelverk ved UiT som følge av de nye lokale tiltakene. For en fullstendig oversikt over gjeldende regelverk se uit.no/korona 

Oppfordrer studenter og ansatte til å teste seg
På grunn av at det trolig er en del skjult smitte har beredskapsteamet for covid-19 i Tromsø kommune bedt UiT oppfordre ansatte og studenter til å teste seg på kommunens nye drop-in senter i Breivikahallen.


Samskipnadens tjenester på Campus Tromsø 

Kraft sportssenter 
Fra 5.–19. mars vil Kraft sportssenter og Kraft Elverhøy være stengt for medlemmer. Resepsjonen vil være bemannet på dagtid i perioden det holdes stengt. 

Mat og drikke 
Samskipnaden ber alle besøkende til kantiner og kaffebarer om å registrere seg, samt bruke munnbind dersom det ikke er mulig å overholde 1-metersregelen.   

Følg situasjonen og hold deg oppdatert på samskipnaden.no 

---------------------------

05.03.2021: Local infection control measures at UiT in Tromsø

The Municipality of Tromsø has implemented local measures to limit the infection of Covid-19. The measures have been implemented from midnight on 5 March and will last until 18 March.

One of the measures is a requirement to use facemasks on public transportation. All students and employees who use public transportation to and from UiT must therefore use face masks.

UiT has been in dialogue with the chief infection control doctor in The Municipality of Tromsø and clarified that it is not necessary to make changes to current regulations at UiT as a result of the new local measures. For a complete overview of current regulations, see uit.no/korona


Encourages students and employees to test themselves

Due to the fact that there is probably some hidden infection, the emergency team for Covid-19 in The Municipality of Tromsø has asked UiT to encourage employees and students to test themselves at the Municipality's new drop-in center in Breivikahallen.Samskipnadens services at Campus Tromsø

Kraft sports center
From March 5 – 19, Kraft sports center and Kraft Elverhøy will be closed to members. The reception will remain staffed during the day for this period.

Food and drink
Samskipnaden asks all cafeteria and coffee shop visitors to register, as well as use face masks if it is not possible to comply with the 1-meter rule.

Follow the situation and stay updated on samskipnaden.no

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Tromsø
Ansvarlig: Tomas Rolland
Opprettet: 05.03.21 09:23
Sist oppdatert: 05.03.21 10:04