Har du lese- og skrivevansker og ønsker opplæring i bruk av lese- og skrivestøtteverktøyet Lingdys?

Den 11. mars vil det holdes et opplæringskurs i bruk av lese – og skrivestøtteverktøyet Lingdys (PC). Kurset gjennomføres digitalt. 

Meld deg på her innen 6. mars

Er du under utdanning og har spesifikke språkvansker (for eksempel dysleksi), kan du søke om støtte til tekstprogram fra NAV. Les mer her.

Målgruppe: Studenter
Opprettet: 22.02.21 13:54