Medisinerstudenter med lisens søkes til stillinger på Helsehuset i Tromsø fra medio mars og over sommeren. Søknadsfristen er 18.02.21

Hei! 

Vi søker etter medisinstudenter med lisens som kan være aktuelle for å jobbe på Helsehuset fra medio mars og over sommeren. Søknadsfristen er 18.02.21.
Dette vil kunne være til god nytte for oss og våre pasienter, samt at dere  vil kunne opparbeide dere svært eksamensrelevant praksis.

Helsehuset har p.t. 7 leger. Du vil få muligheten til å  bidra med medisinsk behandling på alle avdelingene, som inneholder kommunens korttidsplasser, rus og psykiatri, ØHD, rehabilitering og lindrende avdeling.
Legetjenesten inngår som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene i forløpene.
Du får derfor delta i tverrfaglige behandlingsteam sammen med andre leger, pleiepersonale, sosionom, ergo- og fysioterapeuter.

Om dette høres interessant ut for deg, ber vi om at du sender en kort søknadstekst og cv på mail til avdelingsleder: trude.nydal.wynn@tromso.kommune.no

Med vennlig hilsen
Trude Nydal Wynn
konst. Avdelingsleder Medisinsk service
Tromsø helsehus, Medisinsk service
Tlf: | 90922508
Trude.Nydal.Wynn@tromso.kommune.noAll e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 12.02.21 14:34
Sist oppdatert: 15.02.21 08:58