Webinarer om forskningsdatahåndtering

God forvaltning og deling av forskningsdata er et sentralt prinsipp for UiT Norges arktiske universitet, forankret i verdien av økt gjennomsiktighet og kvalitet i forskningen, og i samfunnsoppdraget vårt som breddeuniversitet i nord.

For å hjelpe deg – enten du er forsker, student eller administrativt ansatt – å oppnå god håndtering av forskningsdata, tilbyr vi i en hel rekke ulike webinar om temaet, 15-22 Februar. 

Se vår kurskalender for mere informasjon og påmelding.  

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Tromsø
Ansvarlig: Noortje Dijkstra
Opprettet: 10.02.21 11:09