Utlysning av priser ved Det helsevitenskapelige fakultet for 2021, nominasjonsfristen er 19.03.21

Nå har du en gyllen mulighet til å anerkjenne en ansatt og/ eller en kollega ved å nominere til Helsefaks priser. En nominasjon i seg selv er oppløftende og bidrar til både synliggjøring og styrking av ansatte og fagmiljøer.

Prisvinnerne får kr. 50.000,- et diplom, og en pokal fra Glasshytta Blåst.

Vinner av pris for yngre forsker 2020:
– Jeg deler prisen med alle de andre unge og talentfulle forskere på Det helsevitenskapelige fakultet som også fortjener å bli sett for det arbeidet de gjør, sier Erik Knutsen. Foto: Stig Brøndbo

Nominasjoner skal leveres elektronisk via e-post til: priser@helsefak.uit.no, fristen er 19.03.21.

 
Merk spesielt: 
Det skal brukes eget skjema for å nominere. Nominasjoner som ikke er i tråd med retningslinjene, vil ikke bli vurdert. Les derfor statuttene og skjema for nominasjon nøye.
Hvem kan nominere:
Ansatte, registrerte studenter, enheter, råd og utvalg, forskningsgrupper og fagmiljøer og tilknyttede organisasjoner (studentforeninger, lokallag av fagforeninger og lignende.
  • Nominasjoner fra enheter, skal være underskrevet av enhetens ledelse.
  • Hvis forslaget kommer fra enkeltpersoner, anbefales at minst fem personer står bak nominasjonen.
  • Hvis både studenter og ansatte er blant forslagsstillerne, skal det gå tydelig fram hvem som er student og hvem som er ansatt.
  • For at en nominasjon til undervisningsprisen skal være gyldig, må det være studenter blant forslagsstillerne.


Har du spørsmål, ta kontakt med Torgunn Wærås eller Elin Svendsen.

Her kan du lese mer om prisvinnerne i 2020:


 
     
   

Ørjan gjør det vanskelige enkelt og vant formidlingsprisen.
Camilla vant utdanningsprisen for veilederutdanning for ansatte i barnevernet.

Erik er på sporet av helt nye målgener som kan bidra til å skreddersy behandlingen av brystkreft og vant prisen for yngre forskere.
Terje vant pris for forskning på hjertelhelse.

Undervisningsprisen

Målet med undervisningsprisen er å gi anerkjennelse for god undervisning, et godt læringsmiljø som skaper engasjement, motivasjon, tillit og trygghet blant studenter, samt å inspirere andre til økt innsats i arbeidet med undervisning. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper som er ansvarlig for, eller arbeider sammen om et tema, et studieemne eller et studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet. Prisbeløpet skal brukes til faglig aktivitet som drifts- eller reisemidler. Tiltaket må bidra vesentlig til god undervisning og/eller veiledning enten i klasserom eller i praksis. Tiltaket bør være utført i samarbeid med øvrige lærere, praksisfelt eller studenter.  


Utdanningsprisen

Målet med utdanningsprisen er å stimulere til, og gi anerkjennelse for systematisk fremme og videreutvikling av kvalitet i utdanningene og inspirere andre til økt innsats i arbeidet med utdanningskvalitet.
Prisen kan tildeles miljøer eller enkeltpersoner knyttet til Det helsevitenskapelige fakultet. Med miljø menes en gruppe mennesker som er ansvarlig for, eller arbeider sammen om et tema, et studieemne eller et studieprogram. Prisbeløpet skal brukes til faglig aktivitet som drifts- eller reisemidler. Tiltaket må være nyskapende, eller på andre måter bidra vesentlig til økt kvalitet i utdanningen. Tiltaket bør være utført i samarbeid med øvrige lærere, praksisfelt eller studenter.


Forskningsprisen 

Forskningsprisen skal hedre en vitenskapelig tilsatt, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisen kan tildeles for forskning på internasjonalt høyt nivå over tid, eller fremragende prestasjoner i løpet av det siste året. Prisen kan også hedre personer som utviser fremragende forskningsledelse og som over tid har bygd opp et sterkt fagmiljø – gjerne på tvers av enheter og fag – som utmerker seg internasjonalt. 

 

Pris til yngre forskere

Prisen skal tildeles en yngre forsker som har utmerket seg ved fremragende forskning. Kandidaten må ha en lovende karriere med viktige prestasjoner passende for fagfeltet og karrierestadiet. Kandidaten bør for eksempel ha minst en viktig publikasjon uten ph.d.-veilederen. For å komme i betraktning, må det ikke ha gått lengre tid enn syv år fra avlagt ph.d.-grad eller tilsvarende ved nominasjonsfristens utløp.

Formidlingsprisen

Prisen skal synliggjøre allmenrettet formidling, gi økt status til slik virksomhet og stimulere til å kommunisere forsknings- og utviklingsbasert kunnskap til samfunnet utenfor universitetet. Prisen kan tildeles en eller flere personer eller en enhet ved Det helsevitenskapelige fakultet som har utmerket seg ved en ekstraordinær innsats for å kommunisere resultater av forsknings- og utviklingsarbeid og dets betydning for samfunnet. Alle former for populærvitenskapelig formidling kan tas i betraktning. Det skal legges vekt på faglig formidlingskvalitet, allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer, kreativitet, villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver, fagfeltets formidlingspotensial overfor ulike målgrupper og responsen fra brukerne. 

 

 

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Tromsø
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 08.02.21 16:03
Sist oppdatert: 16.03.21 08:31