Kjære student, hjelp oss å hjelpe deg gjennom COVID-19 pandemien! / Dear student, help us to help you through the COVID-19 pandemic!

Kjære student, hjelp oss å hjelpe deg gjennom COVID-19 pandemien!

Vil du være med å teste om en selv-hjelp app kan hjelpe deg til å håndtere vanskelige følelser gjennom COVID-19 pandemien? Hvis ja, inviterer vi deg til å delta i vår studie.

Lenke til undersøkelsen: https://uitpsych.qualtrics.com/jfe/form/SV_blz8pGgA8zH1he5

For mer informasjon:

Kristin B Borch
Prosjektleder, mobil 99 23 90 12

---

Dear student, help us to help you through the COVID-19 pandemic!

Would you like to try a self-help app for coping with challenging emotions during the COVID-19 pandemic? If so, we would like to invite you to take part in our study.

Link to the survery: https://uitpsych.qualtrics.com/jfe/form/SV_blz8pGgA8zH1he5

For more information:

Kristin B Borch
Project leader, mob: 99 23 90 12

Målgruppe: Studenter
Opprettet: 18.01.21 11:57
Sist oppdatert: 22.01.21 11:01